[FONT='Comic Sans MS']Davranıştaki değişmenin;
·[FONT='Comic Sans MS']Gözlenebilir olması
·[FONT='Comic Sans MS']Yaşantı kazanma sonucunda oluşması
·[FONT='Comic Sans MS']Nispeten sürekli olması
·[FONT='Comic Sans MS']Sadece büyüme sonucunda oluşmaması
[FONT='Comic Sans MS']Hastalık,ilaç alma vb. etkenlerle geçici bir biçimde meydana gelmemesi
[FONT='Comic Sans MS']Davranıştaki değişmenin nispeten sürekli olmasını açıklayacak olursak,ilk önce davranışı yönlendiren,değiştiren etkenlerle öğrenme arasındaki farkları tanımlamamız gerekir.Örneğin alkol,ilaç gibi etkenler davranışı hızla değiştirdikten sonra etkileri hızla yok olmakta;davranış eski haline dönmektedir.Yani geçici durumlar da davranışı öğrenme kadar değiştirmektedir,ancak öğrenmedeki değişme daha kalıcıdır.Bireylere alışılmamış bilgi sunulduğunda ve tekrar imkanı verilmediğinde deneklerin bu bilgiyi yaklaşık üç saniye hatır-layabildikleri görülür ve onu izleyen on beş saniye içinde bilgi hatırlanamaz hale gelir.Fakat öğrenmenin hiç meydana gelmediğini de söylemek kolay değildir.Bu nedenle öğrenmenin tanımında davranıştaki değişmenin nispeten sürekli olması kullanılmaktadır.
[FONT='Comic Sans MS']Öğrenmeyi davranışta ya da potansiyel davranışta değişme olarak ele aldığımızda öğrenme ve performans kavramları arasındaki farkları belirlemek gerekir.Örneğin;öğrenci sınavdaki soruları bilmesine rağmen aşırı kaygı nedeniyle öğrendiklerini ortaya koyamaya-bilir.Bu durumda potansiyel davranış öğrenmeden farklı bir şekilde sonuçlanabilir.Öğrenme nitelikli oluşsa bile,yorgunluk,açlık,kaygı vb. nedenlerle gözlenebilir davranış olarak gösterilemez. Öğrenme potansiyel olarak davranıştaki değişmedir.Performans ise bu potansiyelin davranışa dönüştürülmesidir.
[FONT='Comic Sans MS']Öğrenme yaşantı kazanma sonucunda oluşur.Ancak davranışların bir kısmı öğrenme ürünü olmayıp refleksiftir.Beli bir uyarıcıya öğrenilmemiş bir tepkide bulunma reflekstir.Örneğin elle sıcak sobaya dokunulduğunda elin hemen çekilmesi.Refleksif davranışlar öğrenilmemiştir.İçgüdüsel davranışlar da öğrenilmemiştir.Kış uykusuna yatma,göç etme vb.
[FONT='Comic Sans MS'] Davranıştaki değişmeye öğrenme diyebilmemiz için;
·[FONT='Comic Sans MS']Yaşantı sonucu oluşması
·[FONT='Comic Sans MS']Kalıcı izli olması
[FONT='Comic Sans MS']İçgüdüsel ya da refleksif olmaması gerekir.
[FONT='Comic Sans MS']Organizma karmaşık davranış biçimini yaşantıdan bağımsız olarak üretirse,bu davranış öğrenilmiş davranış olmaz.

Beğeniler: 2
Favoriler: 1
İzlenmeler: 1053
favori
like
share
mihmandar Tarih: 02.11.2007 10:58
Öğrenme ve öğretme tutkusu,

İnsana hayat enerjisi veren ve maliyeti çok düşük, getirisi çok büyük, yaptırımı çok fazla ve insanı çok değerli kılan sistem.

Pek çok şeye çok çabuk sahip olabilirsiniz (para - mevki vs.) fakat öğrenme ve öğretme tutkunuz yoksa sahip olduğunuz şeyleri tek başınıza paylaşmak zorunda kalırsınız hatta paylaşamazsınız bile içi boş kalır.

Bu zamanda bile hala bilgisini saklayan, bilgisini kıskanan ve bildikleriyle toprak olan zavallılar var.

İnşallah ölene kadar hergün yeni birşeyler öğrenecek ve uygulayacak sağlıkta oluruz.
CA-CHALLENGE Tarih: 21.09.2007 18:10
ellerine sağlık