Bolu Atatürk Lisesi


1916 Bolu sancağı resmi salnamesi, binanın 1884 senesinde temelinin atıldığı ve 1886 da bu binada bir Rüştiye açıldığını, 3-4 ay sonra da okulun idadi olduğunu yazmakta ise de; Şehrin en yüksek yeri olan Hisar tepesi ve yıkıntıları üzerine şehrin parası ile iki katlı olarak kurulması düşünen ve başaran Mutasarrıf Bay İsmail Kemal olduğu o zaman idadi talebelerinden Avukat Bay Arif’in ifadesinden anlaşılmaktadır.

Ekim 1911 de kaza eseri olarak çatı arasında çıkan ve su tesisatı olmadığından söndürülmeyen bir yangınla bina eşya ve kayıtlarıyla beraber tamamen yanmıştır. Bunun okul maarif hanına, beş ay sonra Büyük Cami Mahallesinde Abdullah oğlu Bay lütfullah’ın evine kira ile taşınmış, bir buçuk sene sonra da Belediye binasına geçmiş ve orada da bir sene kalmıştır.

Yanan binanın yeniden yapılmasına 1913 senesinde başlanmıştır. Yalnız okulumuz bu kez üç kat üzerine kurulmuştur. 1914 Temmuzunda biterek idadi okulu buraya 06 Kasım 1914’de Sultani adı ile taşınmıştır. Buna göre idadi 26 ders yılı yaşamış ve 1914 de son mezunlarını Belediye binasında vermiştir. Sultani de, idadi gibi ilk yıl gündüzlü olarak öğretimini sürdürmüş, daha sonra bazı ilaveler yaparak yatılı olmuştur.

Bolu Sultanisi, tam teşkilatlı kurulmasa da ikinci devre sınıflarını bir türlü tamamlayamamıştır. Onun için Sultani hiç mezun vermemiştir. 1919-1920 ders yılı başında da gündüzlü okula çevrilerek, yatı eşyası Trabzon Sultanisine yollanmıştır. Bu ders yılında programa ikinci bir yabancı dil Almanca konulmuş ve bu ders 1920 Haziranına kadar sürmüştür.

1920 Mayısında bina o zamanın tatiline rastlaması dolayısıyla Milli Kuvvetlerce işgal edilmiştir. Kaymakam Arif Bey müfrezesine bağlı Binbaşı İhsan Bey kumandasında ki bu kuvvet, birkaç gün sonra padişahçıların hücumuna uğramış ve elindeki Mitralyözlerle çağırtkanlarda hastane yanındaki tepede, saat kulesi yanında, okulun bahçesinde ve içinde karamanca savunma yapılmıştır. İstiklâl uğrunda adim adim dövüşerek, boğuşarak ve nihayetinde boğazlanarak can veren bir avuç kahramanın yarattığı destan, okulun duvarlarındaki kurşun izlerinde canlı ve okunmakta idi.

Bu sırada okul yağmaya uğramış, maddi değer taşıyan eşyalar alınıp götürülmüş, okulun atlas bayrağı bile bu yağma sırasında kaybolmuştur. İstiklâl Savaşında yedek subay olan Saip Zorlu İzmir yakınlarında bulduğu bu bayrağı almış ve dönüşte okula getirmiştir. Bir süre sonra Milli Kuvvetler Bolu’ya tekrar hakim olunca okul binası onlara karargahlık etmiştir. Kumandan Nazım Bey 1-2 ay okulda kalmıştır. 1924- 1925 ders yılı başında Sultani Lisesi adını almış ve birinci devre sınıflarını dörtten üçe düşürmüştür.

Ertesi sene ikinci devresini teşkil etmeyen lise Ortaokul olarak kalmıştır. 1928 de ortaokul binasını yeni kurulan Kız Muallim Mektebine vererek, Erkek sanayi mektebine taşınmıştır. 1931-1932 yılı sonunda Kız Öğretmen Okulunun kaldırılması üzerine Bolu Kız Ortaokulu açılmış ve bu okul eski binaya taşınmıştır. Biri erkek diğeri kız olmak üzere iki ortaokul açılmışken, nihayet 1935 de birleştirilerek karma ortaokul olmuştur.

01 Şubat 1944 senesinde yer sarsıntısından okul tamamen yıkılmış ve yatılı olan öğrenciler Bilecik Ortaokuluna nakledilmiştir. Okul bundan sonra iki seneye yakın bir zaman ilkokul binalarından, İmaret İlkokulunda öğretimine devam etmiştir.

1946 /1947 ders yılından itibaren Hisar Tepesi üstünde yapılan yeni binaya tasınmış 1949 / 1950 ders yılından 1954 / 1955 öğretim yılına kadar Öğretmen okulu ile birlikte ayni Müdür idaresinde bir arada öğretim yapmıştır.

1954 / 1955 ders yılından itibaren ortaokul liseye çevrilmesi üzerine yakında bulunan ve Gölyüzü İlkokulu olarak 1949 senesinde yapılan ilkokul binasına taşınmıştır. Özel idareye ait olan bu bina 1961 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilerek Lise binası olarak hazineye tescil edilmiştir. Günden güne artan öğrenci talebi karsısında ilave bölüm yapılmış ama yeterli olmayınca çift tedrisata geçmiştir.

1965 / 1966 ders yılında öğretmen okulu yeni binasına taşındığından öğretmen okulu tesisleri liseye devredilmiştir. 1968 / 1969 öğretim yılında ise ortaokul ayrılarak kendi binasına tasınmış, okulumuz müstakil lise olarak öğretime başlamıştır.

1972 yılına kadar klasik lise olarak eğitim ve öğretim görevini sürdüren lisemiz çağımızdaki hızlı teknolojik gelişmeye paralel olarak eğitim ve öğretimde de modern metotları benimsemiş ve 1972 yılında deneme liseleri arasına alınmıştır. Bu amaçla okulumuzda modern eğitim olanakları en güzel şekilde kullanılmaya başlanmış, lisan laboratuarı ile zengin kitaplığıyla uygulama ve deneylere açık Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilgisi laboratuarlarıyla öğrencilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir düzeye gelmiştir.

Resim, Müzik atölyeleri ve bu alandaki araçların varlığı öğrencilerimizin bu daldaki yeteneklerini de geliştirmiştir.

Bolu Lisesi’nin Adı 1981 yılında Büyük Atatürk’ün doğumunun 100. Yılı nedeniyle Bolu Atatürk Lisesi olarak değiştirilmiştir.

1991 / 1992 Öğretim yılından itibaren Ticaret Lisesinin boşalttığı binada okulumuzun bünyesine katılmıştır.

1992 /1993 öğretim yılında okulumuzun bünyesinde “ Yabancı Dil Ağırlıklı Lise” de katılmıştır.

Her dönemde düzenli, disiplinli öğretimini sürdüren lisemizde idareci-öğretmen-öğrenci ilişkileri son derece olumludur. Tek amaç 90’i aşan öğretim kadrosuyla eldeki olanakları değerlendirerek, olmayanları da yaratmaya çalışarak Türk Milli Eğitimi’nin amaçlarını gerçekleştirmek, üniversite kapılarını her yıl daha fazla zorlamaktır.

Üniversite sınavlarında her geçen yıl yükselen başarı grafiğimiz ve okulumuza her yıl artan yeni kayıt sayısı bunun en güzel kanıtıdır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2634
favori
like
share