İPSALA

Edirne İpsala İlçesi

İpsala, Marmara Bölgesi'nin Trakya kesiminde, Edirne İli'ne bağlı, yüzölçümü 753 km² olan bir ilçemizdir. Kuzeybatıda Meriç, Kuzeydoğuda Uzunköprü, Doğuda ve Güneyde Keşan, Güneybatıda Enez ilçeleri ile çevrilidir. İlin Güneybatısında yer alan İpsala, alçak tepelerle engebeleşmiş, dalgalı düzlüklerden oluşan bir doğal yapı gösterir. Kuzey ve Doğu kesimlerinin 100-300 metre arasında değişen yükseltiler, Batı kesimini ise aşağı Meriç ovasının bir parçasını oluşturan İpsala Ovası kaplar.

İklim yazla kış, gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkları ile dikkati çeker. Karasal iklim hüküm sürer. Yağışlar kış ve bahar aylarında toplanır. Çeltik ekimi nedeniyle yazın nem oranı fazladır.

İpsala İlçesi İl Merkezi Edirne’ye 108 km uzaklıktadır.İlçenin komşu ilçelerle bağlantısı kara yoluyla olup, ilçenin bütün köyleriyle ulaşımında bir problem yoktur. İlçe merkezinden Edirne, Tekirdağ, İstanbul ve Ankara’ya düzenli olarak otobüs seferleri yapılmaktadır. İpsala ilçesine Keşan ilçesinden ulaşılır. Yollar asfalt olup, ilçe merkezi ve köyler arasındaki ulaşım yıl boyu yapılmaktadır.


TURİZM

İpsala İlçesi Kuruluşu çok eskilere dayanmakla birlikte tarihten günümüze çok fazla eser kalamamıştır. Bunlar zamanın yıpratıcı etkisi altında yıkılmış günümüze ancak bir kaçı ayakta kalmıştır.

Av Turizmi

Yerli avcılar için “Av cenneti” özelliği gösteren İpsala’nın güney, Enez’in kuzey bölgeleri arasında kalan geniş ovalar, sazlık, bataklık ve göllerde; uçar, ormanlık bölgelerde yaban domuzu ve diğer kara hayvanları avcılığı yapılmaktadır.


İLÇEMİZİN EKONOMİK DURUMU

Tarım

İlçemiz tarım arazilerinin % 71‘i kuru tarım arazisi, %29’u ise sulu tarım yapılabilir özelliğine sahiptir. 2003 Yılı olarak, tarım arazilerinin % 43’ü Hububat, % 24’ü Ayçiçeği, %29’u Çeltik, ve % 4’ü diğer tarım ürünlerini kapsamaktadır. Sulu tarım yapılan alanların sulanması DSİ’nin kurmuş olduğu Altınyazı Baraj göleti ve Sultan-İbriktepe göletinden yapılmaktadır. Ayrıca direk olarak Meriç nehrinden de yararlanılmaktadır. Bununla beraber Sığırca Göleti Yenikarpuzlu Beldesi, Paşaköy, Kumdere ve Koyuntepe köylerinin çeltik alanlarının sulanmasında önemli yeri bulunmaktadır.

Sulu tarımın büyük bir kısmını Çeltik ekimi kapsamaktadır. Ayrıca Domates ekimi de son yıllarda giderek yaygınlaşmaktadır. Kısmen Gala ve Pamuklu göllerinden de sulama suyu olarak faydalanılmaktadır. Ayrıca Keşan ilçesi hudutları içerisinde bulunan Kadıköy barajından da sulamada yararlanılmaktadır. İlçemiz arazi yapısı, Topoğrafik olarak fazla engebeli olmayan düz bir yapı arz etmektedir. Bu nedenle makineli tarım oldukça yaygın ve yoğun olarak uygulanmaktadır. Özellikle Çeltik tarımı % 90 oranında makineli olarak yapılmaktadır. İlçemiz topraklarının %70’i Tınlı-Killi, %30’u diğer toprak yapısı özelliklerini göstermektedir.

Ekonomik Durum

İlçemiz ekonomisi tarım ve tarıma dayalı ekonomik yapı arz etmektedir. Kendi içinde ise bitkisel üretim daha ağırlıklı olup hayvansal üretim de önemli ölçüde yapılmaktadır. Bunun yanında tarıma dayalı sanayi de göze çarpmaktadır. Son yıllarda tarıma dayalı sanayide bir canlılık görülmektedir. Bitkisel üretim olarak ilçemizde 220.000 da. buğday üretimi yapılmakta ve 77.000 ton ürün alınmıştır. 2006 yılında 140.000 da. Ayçiçeği ekimi yapılmış olup, 22.400 ton üretim sağlanmıştır. İlçemizin esas bitkisel üretim dalı olan Çeltik ekim 2006 yılı itibariyle 191.000 da. olup 171.900 ton üretim sağlanmıştır. Türkiye’de de üretilen çeltiğin % 20’si sadece İpsala’da üretilmektedir.

Piyasada aranılan çeşit olan “Baldo” çeltiği ilçemizde önemli bir yer tutmaktadır. Ancak son yıllarda bölgemizde görülen çeltik yanıklık hastalığı baldo çeşidi çeltiğin ekim alanının azalmasına neden olmuştur. Sebebi de baldo çeşidi çeltiğin çeltik yanıklık hastalığına karşı daha az dayanıklı olmasıdır. Son yıllarda gerek veriminin yüksek oluşu ve de çeltik yanıklık hastalığına daha fazla dayanıklı olan Osmancık çeşidi çeltik ekim alanımız büyük ölçüde artmıştır. Çeltik üretimi büyük ölçüde ilçemiz ve buna bağlı köylerinde faaliyet gösteren 13 adet Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 6 adet sulama Kooperatifi aracılığı ile yapılmaktadır. Türkiye’nin en kaliteli çeltiği İpsala’da üretilmekte olup, özellikle “İpsala Pirinci” olarak ün yapmıştır.

Türkiye’de toplam çeltik alanlarının % 20 sadece İpsala da bulunmaktadır. Çeltik üretiminde modern tarım alet ve makineleri yaygın ve yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu da sanayi de istihdamı giderek yükseltmekte ve ekonomiye büyük katkıda bulunmaktadır. Yine ilkbahar ve yaz aylarında dışarıdan işçi göçü almakta gelenlerle nüfus yoğunluğu artmakta böylece ekonomik yaşam canlanmaktadır.

İlçemizde tarıma dayalı sanayi profili ise şöyledir. Toplam 10 adet çeltik fabrikası, 2 adet un fabrikası, 2 adet yağ fabrikası, 2 adet yem fabrikası ve 1 adet Su Ürünleri entegre tesisi bulunmaktadır. Ayrıca Enez ilçesi Dardanel Salça fabrikası ilçemizde sözleşmeli olarak domates ektirmektedir.

Ayrıca hayvancılık da ilçemizde oldukça yaygın ve yoğun olarak yapılmaktadır. Özellikle büyükbaş hayvancılık çoğunluktadır. Hayvanların büyük bir kısmı % 95’i kültür ırkı ve ileri derecede melezleri yetiştirilmektedir. Sırasıyla süt sığırcılığı ve besicilik yapılmaktadır. Üretilen süt, özel mandıra ve firmalar tarafından toplanarak İpsala dışına götürülmekte, bunun yanında küçük mandıralarda ilçemizde üretim yapmaktadırlar. Ayrıca küçükbaş hayvancılık ta yoğun olarak yapılmaktadır. 2006 Yılında program gereği büyükbaşlara senede 2, küçükbaşlara yılda bir kez olmak üzere şap aşılaması yapılmaktadır.Yine program gereği 4 ayda bir damızlık dişi buzağılara brucella aşılamaları devam etmektedir. İlçemizdeki hayvan varlığı 2006 yılı aşılama kayıtlarına göre 20.665 adet K.BAŞ, 14.564 adet B.BAŞ tan oluşmaktadır.

İlçemizde sınır kapısı bulunması dolayısıyla yılın 12 ayı boyunca yapılan giriş ve çıkışlar ilçemize bir canlılık kazandırmaktadır. Özellikle yaz aylarında yurtdışında yaşayan işçi vatandaşlarımızın izinlerini Türkiye’de geçirmek üzere gelmeye başlamasıyla ve yine yoğun TIR trafiği de ilçemiz ekonomisine büyük katkı sağlanmaktadır.

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan göl ve göletler balık üretimine son derece uygun olup 4 adet Su ürünleri Kooperatifi aracılığıyla buralarda Sazan, Turna, Levrek ve Yılan balığı gibi tatlı su balıkları üretilmekte olup ilçe ekonomisine büyük katkılar sağlamaktadır. Söz konusu göl ve göletlerden 2006 yılı itibariyle toplam 48 Ton balık üretimi yapılmıştır.

Çeltik Fabrikaları

Akalın Çeltik Fabrikası: TMO Yanı, Karagöller Mevkii, İpsala. Tel: 0 284 616 3840

Atlılar Çeltik Fabrikası: Yeni Karpuzlu Beldesi, İpsala. Tel: 0 284 696 6099

Ayvansaray Çeltik Fabrikası: Londra Asfaltı, İpsala. Tel: 0 284 616 1683

Başer Çeltik Fabrikası: Londra Asfaltı, İpsala. Tel: 0 284 616 3880

Kermanoğlları Çeltik Fabrikası: Turpçular Kavşağı, İpsala. Tel: 0 284 616 3893

Serhat Çeltik Fabrikası: Kumdere Kavşağı, İpsala. Tel: 0 284 616 1848

Sezerler Çeltik Fabrikası: Yeni Karpuzlu Beldesi, İpsala. Tel: 0 284 696 6054

Buzcu Çeltik Fabrikası: Londra Asfaltı, İpsala. Tel: 0 284 616 3144

Yetiş Çeltik Fabrikası: Londra Asfaltı, İpsala. Tel: 0 284 616 1348

Sezon Çeltik Fabrikası: Sultan Beldesi, İpsala. Tel: 0 284 676 7300

Un Fabrikaları

Anıl Un Fabrikası: İbriktepe Beldesi, İpsala. Tel: 0 284 646 8093

Ekunsan Un Fabrikası: Esetçe Beldesi, İpsala. Tel: 0 284 636 4125

Yağ Fabrikaları

Başer Nebati Yağ Fabrikası: Londra Asfaltı, İpsala. 0 284 616 3881

Günerler Nebati Yağ Fabrikası: Korucuköy Kavşağı, İpsala. Tel: 0 284 641 1127

Yem Fabrikaları

Günerler Yem Fabrikası: Korucuköy Kavşağı, İpsala. Tel: 0 284 641 1127

Ayvansaray Yem Fabrikası: Londra Asfaltı, İpsala. Tel: 0 284 616 1683

Tekstil Fabrikaları

İps-Teks Tekstil Fabrikası: Yeni Mahalle 8 Nolu Sokak, İpsala. Tel: 0 284 616 4060

Erpa Tekstil Fabrikası: Londra Asfaltı, İpsala. Tel: 0 284 616 3096


KÖYLERİlçemize Bağlı 16 köy bulunmaktadır.

Köylerle ulaşım problemi bulunmamaktadır.

Son nüfus sayımına göre köylerimizin toplam nüfusu 13.128 kişidir.

Köylerimizde tarım ve hayvancılık başlıca geçim kaynağıdır.

KÖYLERİN İLÇE MERKEZİ VE İL MERKEZİNE UZAKLIKLARI

İlçe Merkezine Uzaklığı İl Merkezine Uzaklığı
Ahırköy 2 Km 110 Km
Aliçopehlivan Köyü 15 Km 140 Km
Balabancık Köyü 18 Km 100 Km
Hıdırköy 8 Km 133 Km
Karaağaç Köyü 27 Km 93 Km
Korucuköy 15 Km 120 Km
Koyuntepe Köyü 26 Km 140 Km
Kumdere Köyü 9 Km 130 Km
Küçük Doğanca Köyü 18 Km 143 Km
Paşaköy 9 Km 134 Km
Pazardere Köyü 29 Km 108 Km
Sarıcaali Köyü 9 Km 134 Km
Sarpdere Köyü 9 Km 134 Km
Tevfikiye Köyü 20 Km 100 Km
Turpçular Köyü 5 Km 130 Km
Yapıldak Köyü 20 Km 125 Km

İpsala Haritası

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 5197
favori
like
share
CA-CHALLENGE Tarih: 22.09.2007 04:23
Ellerine sağlık