KEŞAN

Edirne Keşan İlçesi

Keşan ilçesi M.Ö. 30. yy'dan itibaren Luvi ve Trak Türkleriyle başlayan bir geçmişe sahiptir. Yöre daha sonraları eski Yunan, Pers, Makedonya ve Bizans yönetimlerinde kalmış, 14.yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı hakimiyetine girmiştir.

1877 yılında ilçe olan Keşan, sırasıyla Rus, Bulgar ve Yunan işgallerine uğramış, 11 Ekim 1922 Mudanya Ateşkes Anlaşması sonrası 19 Kasım 1922'de TBMM hükümetine bağlanmıştır.

Kent 1359 tarihinde Osmanlılar tarafından fethedildikten sonra, buraya Anadolu'dan göçmen getirtip yerleştirildi. "Gacal" tabir edilen eski yerlilerin bunların torunları olduğu söylenir. Trakya'nın güneyine yoğun olarak yerleştirilen bu yörüklere "Topkeşan" yörükleri deniliyordu. İsim zamanla kısaltıldı ve Keşan olarak kullanılmaya başlandı. Bir başka söylenceye göre ise kirişlerinin çokluğu ile dikkati çeken bir han vardı. Keşan adı "Kırkkirişhan" adından bozmadır.

Keşan'ın ismi ile ilgili bir başka söylenti de, bugünkü eski mezbahahane'nin bulunduğu yerde çok eskiden bulunan,kervanlarların dinlenme yeriyle ilgilidir. burada atlar dinlendirme amaçlı kaşandırılır, yani araba ve koşumlarından sökülüp dinlendirilirmiş. Kaşandırmak yani dinlendirmek deyimine dayanılarak Keşan' ın adı bir müddet kaşan olarak da kullanılmış.

Anadolu'da halk arasında işlevi "çekmek" türünden değişik nesnelere de bu ismin verildiği görülür. Bazı yörelerde atların deri koşumlarına "kaşan" denmektedir. Ayrıca Keşan ismiyle, İran'da bir kent de bulunmaktadır.

İlçenin antik çağdaki adı birçok kaynakta geçtiği gibi, "Zerlanis"tir. Bölgeye M.Ö. 30.yy'dan itibaren gelmeye başlayan Luviler'in bu ismi verdikleri kaynaklardan anlaşılmaktadır. Bu isim Roma döneminde de kullanılmıştır.


Coğrafi Yapı

İlçe, ilimizin güney yarısındadır. Doğu Trakya Yontukdüzü denen aşınmış yaylanın, Korudağ sırasının ve Pelin yaylasının birer kısmını kaplar. Doğuda Tekirdağ ili, batıda İpsala ve Enez ilçeleri, kuzeyde Uzunköprü ilçesiyle komşudur.

Güneyinde Saroz Körfezi bulunur. İle uzaklığı 112 km.dir. Yüzölçümü 1 087 km2' olup, İlimizin ikinci ilçesidir.


Korudağ sırasının batı bölümü ilçe sınırları içindedir. İlimizin en yüksek yeri, bu dağın tepelerinden biridir. Yükseltisi 700 metre kadardır. Bu dağın yamaçlarının eğimi azdır. Korudağ batısında Pelin yaylası yer almıştır. Büyük iki vadisi vardır.

Doğanca deresininki batıya doğru daha genişler ve Keşan ovası adıyla anılır. Önemli akarsuları, Muzalı ve Doğanca dereleridir. İlçenin doğal gölü, Büyük Tuzla gölüdür.

İlçede Kadıköy Barajı ile sekiz tane gölet bülünur. Deniz kıyıları bazı yerlerde dik kıyı, bazı yerlerde ise alçak kıyı biçimindedir. İlçenin büyük bölümü, Akdeniz ikliminin Marmara Tipi alanındadır. Bu, nisbeten yumuşak bir deniz iklimidir. Rüzgarlar, daha çok, kuzey yönlerden eser. Güz ve kış mevsimleri daha yağışlıdır. İlçe, yağış bakımından yarı nemlidir.


Doğal bitki örtüsü kuru ormandır. Pelin yaylasında koru ve maki denen bitki topluluğuna rastlanır. Maki, bodur ağaç ve kurakçıl otlardan oluşur. Ormanların ortadan kaldırıldığı yerlerde bozkır oluşmuştur. Bozkır, tarla ve otlak olarak kullanılır.

Nüfus

Nüfusunun tamamının ana dili konuştuğu Keşan'ın merkezi (2000 yılı nüfus sayımına göre) 46,734, belde ve köyleri 34.842 olmak üzere toplam 77,576'dır. Bu sayı, mevsim özelliklerine bağlı olarak değişkenlik göstermekte, özellikle yaz aylarında 250,000 kişiye ulaşmaktadır.

İlçemizde 5 Belde, 44 Köy bulunmaktadır.

Ekonomi

Keşan ekonomisi ağırlıklı olarak Tarım’a dayalıdır. Hayvancılık, gıda sanayii, ticaret ve turizm de ekonomiyi ayakta tutan sektörler arasında yer alır. 1087 km2 ilçe topraklarının yüzde 51’ i tarım arazisi olan Keşan’da başlıca tarım ürünleri; buğday, ayçiçeği ve arpadır. Sulu tarım olanaklarına bağlı olarak, sebzecilik ve meyvecilik de gelişmiştir.

Domates, biber, kabak, patlıcan gibi sebzelerle; elma, armut, badem, erik ve şeftali en çok yetiştirilen ürünler arasındadır. Son yıllarda çeltik, bamya ve şekerpancarı üretimi artmış, seracılık ve bağcılık alanın da da gelişme kaydedilmiştir. Elde edilen ürünler, ağırlıklı olarak İstanbul’a sevk edilmektedir.

Alet ve makine kullanımının yaygın olduğu bölgede tarımsal kalkınma kooperatiflerinin sayısı da yüksektir.

Keşan’da büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ekonomide önemli bir yer tutar. Hayvansal yem temini ve hayvan ırkının gelişmesini sağlayan önlemlere paralel olarak geliştirilen sektörde süt üretimi özel bir yer tutar.

Yine son yıllarda hız kazanan bir başka alan da arıcılıktır. Kırsal kalkınma projelerinin yürütüldüğü bölgede arıcılık yaygınlaştırılmış, bal üretiminde iddialı bir konuma gelinmiştir.

İlçede tarım ürünleriyle canlı hayvan ticareti alanında faaliyet gösteren Ticaret Borsası hizmet vermektedir.

Ağırlıklı olarak gıda alanında faaliyet gösteren sanayi kuruluşları arasında; un fabrikaları, yağ, çeltik, süt ve yem fabrikalarıyla, gıda ürünleri imalathaneleri yer almaktadır.

Keşan ekonomisinde rol oynayan kurumlardan birisi de Keşan Ticaret Odası’dır. Ticaret sektörü beş bine yakın işletmesiyle ekonomiye güç katan bir unsur durumundadır. Cumartesi günleri şehir merkezinde kurulan Pazar ise, çevre ilçelerden ve Yunanistan’dan da müşteri çeken canlı ve hareketli bir alışveriş ortamı yaratmaktadır.

Güneydoğu Trakya’da sınıra yakın en büyük yerleşim birimi olan Keşan’ın sınır ötesi işbirliği ve sınır ticareti potansiyeli de dikkat çekicidir. Keşan Belediyesi ile Yunanistan’ın Dedeağaç, Ferai, Orestiada ve Gümülcine yerel yönetimleri arasında kurulan ilişkiler ve gerçekleştirilen protokollerle, çevre, altyapı, ekonomik ve kültürel alanlarda işbirliği olanakları ve fırsatları geliştirilmeye çalışılmaktadır

Geniş bir hinterlandın sağlık merkezi olduğu gibi ticaret ve turizm merkezi de olan Keşan Vergi Dairesine kayıtlı:

25 adet Anonim, 372 adet Limited, 13 adet ticari kooperatif ve diğer türde 1 adet olmak üzere 411 şirket bulunmaktadır.

1589 ticari kazanç, 105 zirai kazanç, 138 serbest meslek ve diğer mesleklerde 385 olmak üzere gerçek usulde 2226; 2107 basit usulde ticaret, 11'i serbest meslek olmak üzere basit usulde 2118, toplam 4364 Gelir Vergisi mükellefi, 411 adet de Kurumlar Vergisi mükellefi vardır.

Yukarıdaki bilgiler ışığında genel vergi durumuna bakıldığında, 1996 yılında 934 milyar olan toplam vergi tahakkuku 1997 yılı sonu itinariyle 2 trilyon lirayı bulmakta ve yine alınan bilgilere göre, vergi tahsilatının da 1997 yılı itibariyle %90'larda seyrettiği görülmektedir.

Keşan İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği üyesi 44 köyden 29 köye süt üretimini, kaliteyi ve pazar payını arttırmak amacıyla Yunan vatandaşı da gelmektedir. Kurulan pazar nedeni ile ilçe merkezi nüfusu cumartesi günleri 100.000'e ulaşmaktadır. Ticari hayatın bir başka göstergesi olan borsa işlemleri Keşan Ticaret Borsa'sında yine özellikle tarım ve hayvancılık ürünleri üzerinde seyretmektedir.

Un (5), yağ (1), çeltik (5), yem (1), süt (2), hazır çorba (1) fabrikaları dışında 11 adet süt işleme tesisi, 23 adet fırın ve 16 adet imalathane ve 3 adet hazır giyim fabrikası, 1 adet hazır beton üretim tesisi, 14 adet kömür 3 adet taş ocağı ve küçük sanayi sitesinde 30 farklı iş kolunda faaliyet gösteren küçük çaplı sanayi kuruluşları mevcuttur.


İlçe HaritasıUlaşım

İlçemiz; Edirne, Çanakkale, Yunanistan, Tekirdağ, karayollarının kesiştiği kavşak noktasındadır.

Edirne İl merkezine 112 Km., Tekirdağ İline 87 Km., Yunanistan sınırına 30 Km., Çanakkale İlinin Gelibolu İlçesine 67 Km. uzaklıktadır.

Yollar asfalt olup, yılın her mevsimi ulaşıma açıktır. Köyler ile bağlantısı iyi olup, ulaşım sorunu bulunmamaktadır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 13222
favori
like
share
Pedaliza Tarih: 28.08.2009 13:06
@deniz01 buraya bakabilirsin

[url]http://www.main-board.com/universiteler-ve-kampusler/86697-trakya-universitesi-edirne.html[/url]
hasan2705 Tarih: 28.10.2008 21:21
selam ben kesanlı olarak kesanı cok beyenıyorum ve mutluyum sayın devlet buyuklerımız kesanı da gelıstırmekle ılgılenırseler sevınırım saygılar sunurım
KesanLi Tarih: 12.02.2008 23:27
[QUOTE=trgbyr;2294774]Keşanın nesi meşhurdur ?

Arkadasim kesanin sogugu ve kizlari meshurdur.
elma kurdu Tarih: 25.12.2007 15:52
teşekkürler
trgbyr Tarih: 24.12.2007 19:46
Keşanın nesi meşhurdur ?
ChE Tarih: 27.09.2007 18:47
keşanda çalışmıştım çok sevdiğim,güzel bir yerdir,
CA-CHALLENGE Tarih: 22.09.2007 04:22
Ellerine sağlık
helL_ChiLd Tarih: 15.09.2007 15:51
Topragim be..