Tekirdağ İlinde Sağlık Hizmetleri; ağırlıklı olarak Sağlık Bakanlığı’na bağlı Kuruluşlar (Sağlık Grup Başkanlıkları, Devlet Hastaneleri, Verem Savaş Dispanserleri, Ana ve Çocuk Sağlığı Merkezleri, Halk Sağlığı Laboratuarları, Sağlık Ocakları) ve Özel Sağlık Kuruluşları (Özel Hastaneler,Özel Tıp Merkezi,Özel Poliklinikler,Özel Dal Merkezi) aracılığıyla sunulmaktadır. İl Sağlık Müdürlüğü, 1923 yılında Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Taşra Teşkilatı Müdürlüğü olarak geçici binada çalışmalarına başlamış, daha sonra ismi Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğüne dönüştürülmüştür. 1989 yılında ise, Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü ismi, Sağlık Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir. Uzun yıllar geçici binalarda hizmet veren Sağlık Müdürlüğü 1998 yılında kendi hizmet binasına taşınmıştır. İl’de bugün Sağlık Hizmeti veren Kurum ve Kuruluşlar şunlardır.

SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARI

Sağlık Grup Başkanlıkları:Merkez ilçemiz hariç diğer bütün ilçelerimizde atanmış bulunan Sağlık Grup Başkanlarımız ilçedeki sağlık hizmetlerinin düzenli ve verimli bir şekilde organizesinden sorumludurlar.

Tekirdağ Devlet Hastanesi:1914 yılında Tekirdağ Mutasarrıfı Zekeriya Zihni Bey tarafından yaptırılmıştır. Kuruluşundan 1954 yılına kadar Memleket Hastanesi adıyla faaliyet göstermiştir. 1954 yılında çıkan bir kanunla Özel İdareden Hazine’ye devredilerek Devlet Hastanesi adı verilmiştir. Devlet Hastanesine 1959 yılında 2 katlı, 1967’de 3 katlı ve 1970 yılında 4 katlı ek binalar yapılarak hizmet verilmesi sağlanmıştır. Devlet Hastanesi’nde 380 fiili yatağı mevcuttur. 1996 yılında başlanan Acil Servis binası inşaatı 2002 yılı itibariyle bitirilip hizmete açılmıştır.

Çorlu Devlet Hastanesi: 29 Ekim 1963 tarihinde 50 yataklı Doğum ve Çocuk Bakımevi olarak hizmete açılmış, 1965 yılında Devlet Hastanesi haline getirilmiştir. 1997 yılına kadar 100 yatak kapasitesi ile hizmet veren Çorlu Devlet Hastanesi yeni yapılan ek binanın hizmete girmesi ile yatak kapasitesi 250’ye çıkartılmıştır.

Hayrabolu Devlet Hastanesi: 1955 yılına kadar Hayrabolu’da sağlık kurumu olarak 5 yataklı Özel İdare Dispanseri ile Hükümet Tabipliği vardı. 1955 yılında 10 yataklı Sağlık Merkezi açıldı. 1984 yılından 1994 yılına kadar 25 yataklı olarak hizmet veren Hayrabolu Devlet Hastanesi 1994 yılında hizmete açılan yeni binasında 50 fiili yatağı ile hizmet vermektedir.

Malkara Devlet Hastanesi: 1955 yılında 10 yataklı Sağlık Merkezi olarak hizmete başlamıştır. 1978 yılında 50 yataklı olarak inşaatına başlanan hastane, 1983 yılında Devlet Hastanesi olarak hizmete açılmıştır. 1995 yılında 100 yataklı olması için başlanan ek bina inşaatı 2004 yılında bitmiş olup, 106 fiili yatağı ile hizmet vermektedir.

Muratlı Devlet Hastanesi: 2004 yılında 50 kadro yatağı ile hizmete açılmış ve halen sağlık hizmeti sunmaya devam etmektedir.

Tekirdağ 82.Yıl Devlet Hastanesi: 2004 yılı sonuna kadar hizmet veren Tekirdağ Sigorta Hastanesi 5283 sayılı kanunla Sağlık Bakanlığı’na devredilmiştir. 20.02.2005 tarihinden itibaren 82. Yıl Devlet Hastanesi olarak hizmet vermiştir.02.12.2005 tarih ve 10026 sayılı Bakanlık onayı ve 15.06.2006 tarih ve 9449 sayılı Valilik onayı ile fiilen varlığı sona ermiştir.Şu anda II. Kısım adı altında Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne bağlı olarak sağlık hizmeti vermektedir.

Çerkezköy Devlet Hastanesi: Devlet Hastanesi inşaatı 2003 yılında tamamlanmış olup aynı yıl hizmete açılmıştır. Çerkezköy Devlet Hastanesi 31.08.2005 tarihinde Çerkezköy 82.Yıl Devlet Hastanesi ile birleştirilmiştir. 174 fiili yatağı ile hizmet vermektedir.

Saray Devlet Hastanesi:1990 yılında inşaatına başlanmış ve 1994 yılında inşaatı tamamlanmıştır. Aynı yıl 50 fiili yatağı ile hizmete açılan hastane, sağlık hizmeti vermeye devam etmektedir.

Şarköy Devlet Hastanesi: İnşaatına 1981 yılında başlanmış ve 1983 yılında 50 fiili yatağı ile hizmete açılmıştır. Aynı kapasite ile hizmet vermeye devam etmektedir. Ek bina inşaatı 2001 yılında bitirilmiş, 2005 yılında 70 fiili yatağı ile hizmet vermeye başlamıştır.

Tekirdağ Göğüs Hastalıkları Hastanesi: 1952 yılında boş bir halde bulunan kışlalar, Sağlık Bakanlığı’nca restore edilerek hastane haline getirilmiştir.1960 yılına kadar Devlet Hastanesi olarak hizmet veren binalar Devlet Hastanesi’nin bugünkü yerine taşınmasıyla daha önce Devlet Hastanesi bünyesinde ayrı bir serviste bulunan Tüberküloz’lu hastalar aynı yerde bırakılarak, 1960 yılından itibaren bugünkü Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nin bağımsız bir kuruluş olarak gelişmesi sağlanmıştır. Aynı Hastane bahçesinde yeni yapılan 125 kadro yataklı Kadın Doğum Çocuk Bakım Evi inşaatı 2002 yılında bitmiştir.Tekirdağ Göğüs Hastalıkları Hastanesi 12.10.2002 tarihinde Bakanlık oluru ile yeni binada hizmet vermektedir. Şu anda 118 fiili yatak mevcudu ile sağlık hizmeti sunmaktadır.

Tekirdağ İli genelinde Devlet Hastanelerinde toplam olarak 1248 fiili yatak, Özel Hastanelerde ise fiili olarak 185 hasta yatağı bulunmaktadır. Buna göre İlimizde toplam 1433 hasta yatağı bulunmaktadır.

Verem Savaş Dispanserleri : Tekirdağ ilinde Merkez İlçe, Çorlu, Hayrabolu ve Malkara ilçelerinde olmak üzere toplam 4 adet Verem Savaşı Dispanseri hizmet vermektedir. Dispanserlerde BCG aşıları yapılmakta ve vatandaşların Tüberküloz yönünden kontrol ve araştırma için gerekli Mikro ve Standart filmleri çekilerek teşhis ve tedavileri yapılmaktadır.

Ana ve Çocuk Sağlığı Merkezleri: Tekirdağ Ana Çocuk Sağlığı Merkezi 1964 yılında kurulmuş olup, 1983 yılında Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi olarak hizmet vermeye başlamıştır. 2004 yılında Bakanlıklar arası protokolle Milli Eğitim Bakanlığına ait Sağlık Eğitim Merkezi binası Sağlık Bakanlığı’na devredilmiştir. Devredilen binada hizmet vermeye devam etmektedir.

Çerkezköy İlçesinde 1995 yılında açılan Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi 3 Nolu Sağlık Ocağının bir katında hizmet vermekte iken 06.02.2006 tarihinde Bakanlık oluru ile faaliyeti durdurulmuştur.

Sağlık Ocakları: Tekirdağ İlinde 1983 yılına kadar Hükümet Tabiplikleri ile verilen Koruyucu Sağlık Hizmetleri, 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi hakkındaki kanunun 1983 yılında Tekirdağ’da uygulanmasıyla kurulan Sağlık Ocakları ve Sağlık Evleri tarafından verilmeye başlanmıştır. Koruyucu Sağlık Hizmetlerinin en önemli unsurları Sağlık Ocakları ve Sağlık Evleridir. Tekirdağ İlinde 1984 yılında 21 Sağlık Ocağı ve 155 Sağlık Evi ile verilen hizmetler, 2006 yılı itibari ile 77 Sağlık Ocağı ve 353 Sağlık Evi ile devam etmektedir.

Şehir Tipi Sağlık Ocağı 39, Köy Tipi Sağlık Ocağı 38, Mahalle Sağlık Evi 238, Köy Sağlık Evi 114, Merkez Sağlık Evi 1 şeklinde sayılabilmektedir.

Sağlık Meslek Lisesi : 1978-1979 Öğretim yılında hizmete girmiştir. 1997 yılında Sağlık Bakanlığı ile YÖK arasında yapılan protokol ile Yüksek Okula dönüştürülerek Trakya Üniversitesine devredilmiştir. Okul son mezunlarını 1999’da vererek kapatılmmiştır. ÇorluSağlıkMeslek Lisesi 2001-2002 öğretim yılında açılmış olup ‘’Anestezi’’ bölümü mevcuttur. 2004 yılında Bakanlıklar arası yapılan protokolle Sağlık Meslek Lisesi binası Milli Eğitim Bakanlığına devredilmiştir.

Halk Sağlığı Laboratuarı : 1975 yılında Devlet Hastanesi binasında hizmete başlamış, 1980 yılında Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ndeki ayrı bir blok’a yerleşmiştir. 1990-1998 yılları arasında merkez 2 No’lu Sağlık Ocağının bir katında hizmet veren Halk Sağlığı Laboratuarı Aralık 1998’de Sağlık Müdürlüğü hizmet binasının iki katına yerleştirilmiştir. Çorlu İlçe Halk Sağlığı Laboratuarı 10.01.2003 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlamıştır.

BAĞLI BİRİMLERİ

Sağlık Müdürlüğüne bağlı olarak 2 Halk Sağlığı Laboratuarı,1 Acil Yardım ve Kurtarma Komuta Kontrol Merkezi, 10 Acil Yardım ve Kurtarma İstasyonu ve Sıtma Birimi mevcuttur.

ECZANELER

Merkez İlçede 67, diğer İlçelerde 166 olmak üzere İlimizde toplam 233 adet Eczane bulunmaktadır.

DİŞ HEKİMLERİ

Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda (Merkez İlçede;11, diğer İlçelerde toplam;23) Diş Hekimi görev yapmaktadır. Özel Kuruluşlarda (Merkez İlçede;38, diğer İlçelerde toplam;113) Diş Hekimi sağlık hizmeti sunmaktadır. Buna göre Tekirdağ’da toplam 185 Diş Hekimi bulunmaktadır.

ARAÇ VE BİNA DURUMU

Araç Durumu: Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında 22 Binek Oto, 41 Ambulans ve 4 Kamyonet olmak üzere toplam 67 araç mevcuttur.

Bina Durumu : Sağlık Müdürlüğü merkez birimleri ve Halk Sağlığı Laboratuarı ile 9 Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesi, 4 Verem Savaşı Dispanseri, 1 Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi ve 77 Sağlık Ocağı vardır.Bu Sağlık Ocaklarından 67’si kendi binasında 10’u ise kiralık veya başka kamu binalarında sağlık hizmet sunmaktadır.Ayrıca İlimizde 93’ü kendi binasında 21’ise kiralık veya diğer kamu binalarında ( Belediye, Kaymakamlık, Köy Binası vb.) sağlık hizmeti veren toplam 114 Köy Sağlık Evi bulunmaktadır.Merkez İlçemizde bir adet Merkez Sağlık Evi bulunmaktadır. Şu anda iki Sağlık Ocağımız faaliyete geçmemiştir. İl Sağlık Müdürlüğü, Devlet Hastaneleri ve Sağlık Ocaklarında toplam 202 adet lojman bulunmaktadır.

PERSONEL DURUMU:

Tekirdağ İlinde 2006 Yıl Ortası Nüfusuna ( 678.582) göre; 3.003 kişiye 1 Uzman Hekim, 2.450 kişiye 1 Pratisyen Hekim, 1.072 kişiye 1 Hemşire, 1800 kişiye 1 Sağlık Memuru ve 1.417 kişiye 1 Ebe düşmektedir.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2538
favori
like
share