KAMU YATIRIMLARI


ÖNEMLİ YATIRIM PROJELERİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (DSİ Genel Müdürlüğü)
Obruk Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Projenin amacı ; Kızılırmak üzerinde enerji ve ileriki yıllarda sulama amaçlı olarak yapılmakta olan Obruk Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin inşaatına 1996 yılında başlanmış olup, bugüne kadar % 96,03 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. 2006 yılında 20.000.000 YTL ödenek ayrılmış ve tamamı harcanmıştır. 2007 yılında ise 30 000 000 YTL ödenek ayrılmıştır. Öngörülen sürede bitirildiği takdirde 2008 yılında hizmete açılacak olan baraj ve hidroelektrik santrali 473.4 Gwh enerji üretecektir.
Koçhisar Barajı

Alaca İlçesinde Büyüköz Çayı üzerinde sulama amaçlı olarak 1995 yılında İnşaatına başlanmış olan Koçhisar Barajı 14.618 Ha. arazi sulayacak olup 161 milyon m³ su depolayacaktır. Şantiye ana ulaşım yolu ve Balçıkhisar Köyü yolu alt temel yapısı ve malzeme ocak yolları tamamlanmış olup; dolusavak yapısının beton imalatı bitirilmiştir. Derivasyon tünelleri kaplama betonları, kontak ve konsüldasyon enjeksiyonları ve giriş - çıkış yapıları tamamlanmıştır. Beton ve kil kaplama çalışması kısmen yapılmıştır. 2003 - 2004 - 2005 - 2006 -2007 yılında ödenek verilemediğinden çalışma yapılamamıştır. İşin bitirilebilmesi için yaklaşık 47 000 000 YTL ye ihtiyaç vardır.

Hatap Barajı

Hatap Çayı üzerinde sulama ve endüstri suyu temin amacıyla kurulmakta olan Hatap Barajı’nın yapımına 1995 yılında başlanmıştır. 780 Ha. Arazi sulaması ve yıllık 4.300 bin m³ içme suyu temini amaçlanmaktadır. Çorum Alaca yolu TCK varyantına ait hafriyat, dolgu menfez ve istinat duvarları çalışmaları tamamlanarak yol ulaşıma açılmıştır.

Malzeme ocak yolları bitirilmiştir.

Dolusavak kazıları tamamlanmış olup beton imalatlar enerji kırıcı havuz hariç bitirilmiştir.

Derivasyon tüneli açılmış, beton kaplama işi bitirilmiş olup suyun derivasyonu sağlanarak gövde kazısına başlanmıştır..

2003 - 2004 - 2005 yıllarında ödenek verilemediğinden çalışma yapılamamıştır. 2006 yılında verilen toplam 7 000 000 YTL ödenek ile TCK Hatap varyantı tamamlanarak işletmeye alınmıştır. Devamında derivasyon işlemi tamamlanarak gövde kazısında 460 000 m3 hafriyat yapılmış ve Dolusavak betonları tamamlanmıştır. 2007 yılında verilecek olan 7 000 090 YTL ile gövde dolgusu 893 kotuna kadar yapılması planlanmaktadır.

2007 yılı ödeneğinin harcanmasından sonra işin bitirilebilmesi için yaklaşık

11 000 000 YTL ye ihtiyaç vardır.Çorum İçmesuyu Projesi :

Projenin amacı derivasyonlarla birlikte 17.4 Milyon m³ içme ve kullanma suyunun ilimize teminidir.

Yenihayat Barajı Çorum İsale Hattı tamamlanmıştır. Şehre su verilmektedir. Ancak mevcut arıtma tesisi yeterli olmadığı için yeni arıtma tesisi projesi yapılmıştır. Arıtma tesisi ihalesi 14.07.2004 tarihinde yapılmış olup,21.02.2005 tarihinde de yer teslimi ve işe başlama tutanakları tanzim edilmiştir. 5.428 m çelik boru montajı ve iletim hattı çelik boru kaynaklama işleri tamamlanmış olup, ana isale hattı vana bağlantısı yapılmıştır. Arıtma inşaatında mevcut 17.000 m3 beton %80 seviyesinde tamamlanmıştır .

İnce inşaat işleri %10 oranında tamamlanmıştır.

Mekanik montajlar %10 oranında tamamlanmıştır.

Tesis ulaşım yolu stabilize kotuna kadar bitirilmiş ulaşıma açılmıştır

Çalışmalar devam etmektedir. 2006 yılında 6 500 000 YTL lik harcama yapılmıştır.

2007 yılında ödeneği 3 900 000 YTL dir. Ancak inşaatın tamamlanabilmesi için %19,3 keşif artışı ile 1 500 000 YTL ek ödenek ihtiyacı Bölge müdürlüğü onayına sunulmuş olup :

Sözleşmeye göre Temmuz 2007 de bitirilecektir.Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ( Karayolları Genel Müdürlüğü )

Çorum ilinde 618 km. devlet yolu, 372 km il yolu olmak üzere toplam 990 km. karayolu ağı mevcuttur. Bunun 168 km.’si Beton asfalt, 822 km’si satıh kaplamadır. Asfalt oranı %100’dür. Bu yolların bakım onarım işleri Çorum ve Osmancık İlçesindeki şefliklerimiz tarafından yürütülmektedir. Çorum ve Osmancık İlçesi şubelerimizde toplam 86 personel ile hizmet verilmektedir.Çorum İli hudutları dahilinde 16 adet proje üzerinde çalışılmaktadır. Bu projelerin toplam tutarı 584 milyon YTL’dir. Önceki yıllarda 416 milyon YTL harcanmıştır.

İLİMİZDE DEVAM EDEN ÖNEMLİ KARAYOLLARI PROJELERİ ŞUNLARDIR

1-MERZİFON-ÇORUM-SUNGURLU-DELİCE YOLU

Yol inşaat uzunluğu : 154 km.

2007 yılı ödeneği : 24 milyon YTL

Yolun tamamlanması için

İhtiyaç duyulan ödenek : 122 milyon YTL

Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 59.50

2-ALACA AYRIMI- 6. BÖLGE HUDUDU (Alaca Yolu)

Yol inşaat uzunluğu : 49 km.

2007 yılı ödeneği : 1.8 Milyon YTL

Yolun tamamlanması için

İhtiyaç duyulan ödenek : 9 milyon YTL

Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 90.95

3-İSKİLİP ŞEHİR GEÇİŞİ

Yol inşaat uzunluğu : 10 km.

2007 yılı ödeneği : 240 Bin YTL.

Yolun tamamlanması için

İhtiyaç duyulan ödenek : 2.6 milyon YTL

Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 55.64

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1278
favori
like
share