UlaşTarihçe
Ulaş İlçesinin yerleşim tarihi oldukça eskidir. Kuruluş tarihi bilinmemekle beraber, ilk olarak İskanlar dönemine rastlamaktadır. Sel- çuklu Hanı kalıntıları ilçenin önemli bir ticaret merkezi olduğunu göster- mektedir.

Osmanlı İmparatorluğu zamanında Osmanlılara bağlanan ve yerleşim merkezi, bu dönemle de önemini sürdürmüş ve Bağdat yolu ile batı ve doğu bağlantısını kurmuştur.

Önemli bir yerleşim merkezi olan Ulaş İlçesi Cumhuriyet döneminde doğudan ve batıdan ( Bulgaristan ve Yugoslavya dan) gelen göçmenlerin yerleşmesiyle nüfusunu artırmıştır.

İlçenin adını alışında çeşitli rivayetler anlatılmaktadır.

Bu rivayetler ;

Ulaş İlçesi geniş bir vadi içerisinde olup; Selçuklular doğu seferinden dönüşünde İlçede konaklamaları esnasında “ ARTIK HEDE- FİMİZE ULAŞTIK “ deyimiyle Ulaş ismini aldığı rivayet olunmaktadır.

Munzur Dağı silsilesini takip ederek bitim noktası olan Tecer Dağına geldiklerinde “ ARTIK SONA ULAŞTIK “ deyimiyle Ulaş ismini aldığı anlatılmaktadır.

Ulaş İlçesi 3644 Sayılı Kanunla 09.05.1990 tarihinde ilçe olup, 29.07.1991 tarihinde fiilen faaliyete geçmiştir.

Coğrafi Konum
Ulaş İlçesi, Sivas ilinin güney doğusunda yer almaktadır. Kuzey batısında : Sivas İli, Güneyinde : kangal İlçesi, Doğusunda : Zara ve Batısında: Altınyayla İlçesiyle çevrilidir.

Ulaş İlçesinin yüzölçümü 1169 km2 olup, denizden ortalama yüksekliği 1350 metredir. İklim şartları oldukça ağırdır. Kışları uzun ve sert ve kar yağışlıdır. Yazları ise genellikle sıcak ve kuraktır. Yılda ortalama sıcak geçen gün sayısı 70-80 gündür.

Kısaca iklimin tipik bir karasal iklim olduğu görülür.

Bitki örtüsü yönünden Ulaş ilçesi çıplak bir arazi yapısına hakimdir. Yalnız güneyden batıya doğru uzanan Tecer Dağı üzerinde yer yer meşeliklere rastlanılır.

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1150
favori
like
share