Ardahan’da eğitim ve öğretimdeki gelişme Cumhuriyet döneminde sağlanmıştır. Cumhuriyet öncesinde okur-yazar oranı %5 gibi düşük bir düzeyde iken Ardahan’da bir İptidaî ve birde Rüşdiye Mektebi bulunmaktaydı.

Bugün ise; İlimiz genelinde, 4 Bağımsız Anaokulu, İlköğretim okullarımız bünyesinde toplam 103 anasınıfı şubesi bulunmaktadır. 2006-2007 Öğretim yılında Okulöncesi kurumlarında 1857 öğrenci, 40 Okulöncesi Öğretmeni ve 55 Kadrosuz Usta öğretici ile Eğitim – Öğretime devam edilmektedir.205 İlköğretim Okulunda 18.912 öğrenci, 19 Genel ve Mesleki ve Teknik Lisede 4.217 öğrenci olmak üzere il genelinde toplam 23.129 öğrenci eğitim – öğretimini sürdürmektedir.

İlimizde 2006 yılı Ocak ayı itibari ile 599 bay, 2451 bayan olmak üzere, toplam 3050 kişinin okuma yazma bilmedikleri tespit edilmiştir. 2000 yılı Genel Nüfus sayımı sonuçlarına göre, ilimizde genel olarak okuma yazma bilenlerin oranı % 90’dır. (Ancak; 2000 yılı genel nüfus sayımı sonuçlarında ortaya çıkan ve okuma-yazma oranına tabi nüfusun sağlıklı olmadığı da bir gerçektir. ) Öncelikle “Yüzde Yüz Okur-Yazar Türkiye” hedefine ulaşabilmek için okuma-yazma kursları açılmış olup; yaz döneminde de tüm eğitim kurumlarımızın, çalışmaları yoğun bir şekilde devam edecektir. Okuma-yazma kurslarına katılımın daha üst düzeyde sağlanabilmesi için; İl Millî Eğitim Müdürü, İlçe Kaymakamları, Halk Eğitimden sorumlu Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, Halk Eğitim Merkezi Müdürleri tarafından, il merkezi ve ilçelere bağlı köylerde gereken çalışmalar yapılmaktadır.

Misyonumuz;

Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, çağdaş, laik ve hukukun üstünlüğüne inanan bir anlayışla okul öncesinden ortaöğretime kadar bütün örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bireyin ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde çağın gerektirdiği eğitim ortamlarını sağlayarak eğitim veririz.

Vizyonumuz;

Gelecekte örgün ve yaygın eğitim kurumlarıyla birlikte birey ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayan, çalışanlarına yüksek motivasyon ve iş doyumu sağlayan bir kurumsal kültür oluşturarak; birleştirilmiş sınıf olgusunu ve eğitim ortamlarının fiziki yetersizliklerini ortadan kaldırarak, eğitim ortamlarını eğitim bilimlerinin ortaya koyduğu gerekleri yerine getirecek şekilde donatmak, okul öncesi eğitim kurumlarından ortaöğretim kurumlarına kadar okullaşma oranlarını Türkiye standartlarına çıkararak OKS ve ÖSS’ de başarılı iller arasında anılmaktır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2349
favori
like
share