SAĞLIK2000 yılı Genel Nüfus Sayımı ve Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri çalışmasının sonuçlarına göre Erzincan'da ortalama hane halkı büyüklüğü 5,04, bebek ölüm hızı binde 37 ve toplam doğurganlık hızı 2,54 olarak gerçekleşmiştir.

İlimizde sağlık hizmetleri halen 48 Sağlık Ocağı, 90 Sağlık Evi, 25'er yataklı 6 ilçe, 30 yataklı 1 ilçe, 50 yataklı 1 ilçe ve 300 yataklı İI Devlet Hastanesi ile il merkezinde Ana Çocuk Sağlığı Merkezi, Verem Savaş Dispanseri ve İI Halk Sağlığı Laboratuarınca yürütülmektedir. İlimizde ayrıca 3.Ordu Komutanlığına ait 200 yataklı Askeri Hastane ile 121 yataklı SSK Hastanesi, Kızılay Tıp Merkezi, Özel Erzincan Polikliniği ve Özel MR Görüntüleme Merkezi hizmet vermektedir. Sağlıkta dönüşüm projeleri kapsamında birçok yeni proje başlatılmış olup 2004 yılında Erzincan Devlet Hastanesi (Web Sitesi) "Bebek Dostu Hastane" ödülü almıştır.

İI genelinde toplam 48 sağlık ocağından; 5 adedi il merkez sağlık ocağı, 8 adedi ilçe merkez sağlık ocağı, 35 adedi de belde ve köy sağlık ocağıdır. Tercan ilçesi Sarıkaya Sağlık Ocağı ve bağlı sağlık evleri ile Altunkent Sağlık Ocağına bağlı sağlık evleri, Refahiye ilçesi Gümüşakar Sağlık Ocağı ve bağlı sağlık evleri gayrı faal olup, personel verilememektedir. Geri kalan 45 sağlık ocağının büyük kısmında da personel yetersizliği mevcuttur.

Sağlık Müdürlüğüne bağlı 64 uzman tabip, 128 pratisyen tabip, 223 hemşire, 181 ebe, 228 sağlık teknisyeni, 19 diş hekimi, 1 eczacı, 170 hizmetli, 46 memur, 44 şoför personel ile hizmet yürütülmektedir. Sağlık personeli olması gerekenin %50 seviyesinde olup, bilhassa çevre sağlığı teknisyeni, ebe, hemşire ve hizmetli kadrolarında büyük boşluklar mevcuttur. İlçe hastanelerinden Tercan, Kemaliye, Refahiye, ve Üzümlü'de uzman hekim bulunmakta diğer ilçelerde hizmet az sayıdaki pratisyen hekimlerce yürütülmektedir.

Sağlık personeli iş bulabilmek için göreve gelip başlamakta, ancak daha sonra eş durumu, öğrenim durumu gibi nedenlerle tayin yaptırıp ayrılmaktadır. Her yıl yeni atanan az sayıdaki personele yönelik olarak verilen hizmet içi eğitim kurslarının olumlu sonuçları alınmadan personel tayin edilmekte, bu durum verimliliği düşürmektedir. Personel istihdamında güçlük çekilen birimlere sözleşmeli personel olarak toplam 242 atama yapılmış olup, bu konuda kısmen rahatlama sağlanmıştır.İlimizdeki sağlık ocaklarının büyük bir bölümü 1970'li yıllar ve daha öncesi dönemde planlanarak inşa edilmiştir. Nüfus açısından yapıldığı dönemde yeterli sayıya sahip pek çok sağlık ocağı geçen zaman içerisinde oluşan nüfus kaybı (göç, deprem vb.) nedeniyle nüfus kriteri yönünden yetersiz hale düşmüştür.

İI genelinde sadece 7 çevre sağlığı teknisyeni vardır. Merkez ve merkeze bağlı köylerde hizmetler Gıda ve Çevre Kontrol Şube Müdürlüğünce, ilçelerde ise Sağlık Grup Başkanlıklarında bulunan sınırlı sayıdaki sağlık memurları ile yürütülmektedir.

Birinci basamak sağlık kuruluşlarında sunulan hizmetler içinde aşılama hizmetleri, genel olarak personelin özverili çalışması sayesinde iyi durumdadır. Ulusal aşı günleri çalışmaları tamamlanmış ve %93 başarı oranı sağlanmıştır.

İl genelinde 112 Acil Hizmetler Şube Müdürlüğü kontrolünde hasta nakil ve ambulans hizmetleri yürütülmektedir.

İI merkezindeki 5 sağlık ocağından 1 adedi prefabrik binada hizmet vermekte olup hemen yanına yapılmakta olan Eğitim Tipi Sağlık Ocağının çok yakında bitmesi beklenmektedir. 2004 yılı içinde küçük onarım ihtiyacı olan birçok birim onarılmış ve Halk Sağlığı Laboratuarı ile Verem Savaş Dispanserinin onarımları yapılarak hizmete sunulmuştur. Merkez Yavuz Selim ve Yunus Emre mahallelerinde ihtiyaca yönelik olmak üzere 6 ve 7 nolu sağlık ocağı planlanmış olup, arsa tahsisi yapılmıştır.

ERZİNCAN SSK HASTANESİ

Halen 13 uzman tabib, 5 tabib, 1 diş tabibi, 1 odiometri teknisiyeni, 5 eczacı, 1 baş hemşire, 32 hemşire, 6 ebe, 5 laborant, 6 anestezi teknisyeni ve 1 röntgen teknisyeni, 13 memur ve 59 hizmetli personel ile sigortalılara hizmet vermektedir.

KIZILAY DİSPANSERİ (Kızılay Dispanseri web Sitesi)

Dispanserde 8'i tam gün 7'si ise ilimizdeki Askeri Hastane ve Devlet Hastanesi hekimlerinden sözleşmeli olarak karşılanmak suretiyle 15 uzman hekim görev yapmaktadır. Ayrıca 7 pratisyen doktor, 11 hemşire, 5 laborant, 5 röntgen teknisyeni, 6 idari personel ve 4 hizmetli görev yapmaktadır.

Etiketler:
Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 914
favori
like
share