Kilis Organize Sanayi Bölgesi

Kilis Organize Sanayi Bölgesi, Gaziantep Valiliği'nin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na 1989 yılında yapmış olduğu müracaatla 1990 yılında Devlet Planlama Teşkilatı tarafından uygun görülerek 1991 yılında yatırım programına alınmıştır. Yatırım programına alınan Kilis Organize Sanayi Bölgesi 23.12.1991 yılında Gaziantep Valisi Başkanlığında İl Özel İdaresi, Kilis Belediyesi ve Kilis Ticaret ve Sanayi Odası katılımıyla Müteşebbis Heyet oluşturularak 23.12.1991 yılında tüzel kişiliğini kazanmıştır.

Kilis Organize Sanayi Bölgesinin yer seçimi 24.08.1993 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca oluşturulan Yer Seçimi Komisyonu tarafından yapılmış ve DPT Müsteşarlığı'nın 08.11.1993 tarih ve 5689 sayılı yazısı ile 90 hektar büyüklüğündeki Şehir merkezine 8 km. uzaklıkta olan alan OSB yeri olarak uygun görülmüştür.

1995 yılında Kilis Organize Sanayi Bölgesinin halihazır harita, imar ve parselasyon planı, jeolojik ve jeolojik etüt, altyapı zemin araştırma etüdü, altyapı ( yol, kanalizasyon, içme-kullanma suyu, ve AG-OG Elektrik Şebekesi) gibi avan ve uygulama projeleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ihale edilmiş olup, söz konusu plan ve proje mühendislik hizmetleri 1996 yılında tamamlanmıştır.

Kilis Organize Sanayi Bölgesinin imar planları Kilis İl İdare Kurulu'nun 24.01.1996 tarih ve 269 sayılı kararı ile uygun görülmesi üzerine 388 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3. maddesi uyarınca Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının 01.03.1996 tarih ve 430 sayılı yazısı ile onanmıştır. Onaylı imar planına göre 8 adet yapı adasında en küçüğü 4.761 m², en büyüğü 30.520 m² alanlarda olmak üzere toplam 50 adet sanayi parseli mevcuttur. Bunların yanında sosyal tesisler, arıtma tesisi, su deposu, cami ve yeşil alanları içeren 5 parsel daha mevcuttur.

Yatırımcıların talepleri üzerine bazı parseller tevhit(birleştirilerek) edilerek en küçüğü 4.761 m², en büyüğü 42.818 m² alanlarda olmak üzere toplam sanayi parseli 37 e düşmüştür.

Kilis OSB'deki toplam 37 adet sanayi parseli 1996 yılından itibaren müteşebbislere tahsis edilmeye başlanmış olup, 37 adet sanayi parselinden 36 tanesi 33 yatırımcıya tahsis edilmiştir. Kilis Organize Sanayi Bölgesinde arsa tahsisi yapılan firmaların sektörlere göre dağılımı aşağıda verilmiştir.

ARSA TAHSİSİ YAPILAN FİRMALARIN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI

SEKTÖR - FİRMA SAYISI
GIDA SANAYİ - 15
DOKUMA VE GİYİM SANAYİ (TEKS.) - 3
ORMAN SANAYİ - 2
DERİ ve MAMÜLLERİ SANAYİ - 1
PLASTİK SANAYİ - 1
KİMYA SANAYİ - 1
PETROKİMYA SANAYİ - 1
PİŞMİŞ KİL ÇİMENTO GER. SANAYİ - 2
DİĞER - 7
TOPLAM FİRMA SAYISI - 33

Kilis Organize Sanayi Bölgesinde üretim halinde olan fabrikalarda; üzüm suyu, pekmez imalatı, biodizel, madani yağ, ayakkabı, et sucuğu, meyan kökü, döğme (aşurelik buğday), baharat imalatı, şekerleme ve çikolata üretimi, zeytinyağı imalatı ve ambalajlaması, kadife, döşemelik kumaş, seccade, makine halısı, plastik ambalaj, sabun imalatı, büz boru imalatı yapılmaktadır.

5084 sayılı Kanunun yayımı tarihinden itibaren İlimizde yatırım yapmak isteyen firma veya şahıslar Bedelsiz Arsa ve Arazi Temininden faydalanmış olup, daha sonra 5350 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la Bölgemize yatırım yapmak amacıyla talepte bulunan yatırımcıların talepleri incelendiğinde, toplam 170 hektar büyüklüğe sahip sanayi parsellerine ihtiyaç duyulduğu, 170 hektar büyüklüğündeki sanayi parsellerinden oluşan bir OSB alanının planlanabilmesi içinde yaklaşık 260 hektar büyüklüğündeki bir alana ihtiyaç olduğu tespit edilmiştir. Bu tespitler doğrultusunda mahallinde yapılan yer seçimi çalışmaları sırasında, mevcut OSB'nin kuzeyinde ve kuzeydoğusunda yer alan, büyük bir bölümünün üzeri boş olan, herhangi bir amaç için kullanılmayan, arada kalan bazı bölümleri ise bağlık, fıstıklık ve zeytinlik olarak kullanılan ve içinden geçen enerji nakil hatlarından, içme suyu iletim hatlarından, kuru dere yataklarından, içinden geçecek olan (proje halindeki) doğalgaz iletim hattından, eğimi yüksek ve arazi yapısı engebeli olan yerlerden, dolayı olabilecek alan kayıpları da dikkate alınarak, Yer Seçimi Komisyonunca incelenen ve DPT Müsteşarlığınca OSB olarak uygun görülen ancak OSB olarak planlanmayan kuzeybatısındaki ve bitişiğindeki yaklaşık 70 hektarlık alan da dahil olmak üzere toplam 300 hektar büyüklüğündeki bir alan Kilis OSB tevsi alanı olarak incelenmiştir.

Yatırımcıların ihtiyaçları doğrultusunda açılma işlemleri ve kamulaştırma bedelleri için Bölgemiz Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yatırım programına alınmıştır. 2007 yılı içerisinde kamulaştırma çalışmalarına başlanarak tevsi alan yatırımcıların hizmetine sunulacaktır.

5084 sayılı Kanunun yayımı tarihinden itibaren İlimizde yatırım yapmak isteyen firma veya şahıslar Bedelsiz Arsa ve Arazi Temininden faydalanmış olup, daha sonra 5350 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la 5084 sayılı Kanun'la kazanılan Bedelsiz Arsa ve Arazi Teminine ek olarak, Sigorta Primi İşveren Hissesi, Gelir Vergisi Stopajı, Enerji Desteğinden faydalanmaya başlamıştır. Bu yasa uyarınca elde edilecek muafiyetler aşağıdaki gibi sıralanabilir;

- Yeni istihdam edilecek personel için ödenecek gelir vergisi muafiyeti,
- Yeni istihdam edilecek personel için ödenecek sosyal sigorta işveren payı muafiyeti.
- Bedelsiz arazi tahsisi
- Enerji giderlerinde %50'ye kadar indirim.

Bölgemize yatırım yapmak amacıyla gelen taleplerin çoğunu tekstil sektörü oluşturmakta ancak, gıda sanayi olarak İlimizin üretim potansiyeli ve üretim desenine göre zeytincilik ve bağcılıkla ilgili olarak gıda sektöründen de talepler bulunmaktadır.

Bölgemizin altyapı ve AG-OG Elektrik Şebeke inşaat işi tamamlanmış olup parsel tahsisi yapılan işletmelerimiz Bölge içerisindeki tüm hizmetlerden faydalanmaktadırlar.

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 1371
favori
like
share