Aksaray'da Eğitim

Aksaray’da eğitim ve öğretimdeki gelişme Cumhuriyet döneminde sağlanmıştır. Cumhuriyet öncesinde okur-yazar oranı %3 gibi düşük bir düzeyde iken Aksaray’da bir Nümune Mektebi, üç İptidaî, bir Rüştiye Mektebi bulunmaktaydı.


Bugün ise;

İlimiz genelinde, 8 Bağımsız Anaokulu, 1 Kız Meslek Lisesi bünyesinde, 1 Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Bünyesinde Uygulamalı Anasınıfı, 3 Lise bünyesinde, 2 Özel Eğitim Okulları Bünyesinde ve 174 İlköğretim okulu bünyesinde olmak üzere; toplam 241 anasınıfı şubesinde 4004 öğrenci,

2 Özel Eğitim Okulunda 139 öğrenci, 276 İlköğretim Okulunda 59.261 öğrenci, 55 Genel ve Mesleki ve Teknik Lisede 12.986 öğrenci eğitim öğretimini sürdürmektedir.

İl Genelinde toplam 76.390 öğrenci eğitim-öğretimini sürdürmektedir.

İlimiz genelinde, 2000 yılı Genel Nüfus sayımı sonuçlarına göre, ilimizde genel olarak okuma yazma bilenlerin oranı % 89’dur. Ancak; 2000 yılı genel nüfus sayımı sonuçlarında ortaya çıkan ve okuma-yazma oranına tabi nüfusun sağlıklı olmadığı kesindir. 2000 yılı Nüfus Sayımından sonra okuma-yazma oranının daha sağlıklı bir şekilde tespit edilmesi için İl ve İlçe Halk Eğitim Merkez Müdürlüklerince bir alan taraması yapılmıştır. 2001 yılında başlatılan “Ulusal Eğitime Destek Kampanyası” çerçevesinde okuma-yazma kursları açılmış, yapılan değerlendirmeler sonucunda İl genelinde okuma-yazma oranı % 95’lere çıktığı, İl ve İlçe merkezlerinde bu oranın % 98’e çıktığı tahmin edilmektedir.


“Yüzde Yüz Okur-Yazar Türkiye” hedefine ulaşabilmek için okuma-yazma kurslarının açılması ile ilgili faaliyetler yaz döneminde de tüm eğitim kurumlarımızın çalışmaları ile yoğun bir şekilde devam etmektedir.

Misyonumuz;

Aksaray genelinde, ikili öğretim yapan okulları normal öğretime dönüştürmek, sınıf mevcutlarını 30 öğrencinin altına indirmek, bilgisayar teknoloji sınıfları oluşturmak, öğrencilerin sosyal ve kültürel faaliyetleri daha iyi bir şekilde yapmaları, boş zamanlarını değerlendirmeleri için okulların fiziki mekanlarının genişletilmesini sağlamak, öğretmen, idari personel, araç-gereç ihtiyacını gidermek, taşımalı ilköğretim uygulamasına çağdaş eğitim anlayışı kazandırmak, okullarımızı cadde ve sokak aralarına sıkışmışlıktan kurtarmak için eğitim merkezleri (kampüs) kurmak amacıyla çalışmalar yapılmaktadır.

Özellikle kadınların okuma-yazma oranının yükseltilmesi için, “ Ulusal Eğitime Destek Kampanyası Projesi ” çerçevesinde 2001 yılından itibaren okuma-yazma kurslarına yoğun bir şekilde devam edilmektedir.

İnsanlık tarihi ile başlayan eğitim; ülke, toplum ve bireysel başarıların temelindeki faktör olduğundan, eğitim ve öğretime gereken önemi vermek suretiyle Türkiye’yi 21 inci yüzyılın ufuklarına taşıyacak Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, bilgi çağının gereklerini yerine getirebilecek bilgi ve becerilerle donanmış nesiller yetiştirmek için çaba sarf edilmektedir.

Bu çerçevede;

Aksaray genelinde, ikili öğretim yapan okulları tam gün öğretime dönüştürmek, sınıf mevcutlarını 30 öğrenci sayısına indirmek, bilgisayar teknoloji sınıfları oluşturmak, öğretmen, idari personel, araç-gereç ihtiyacını gidermek, taşımalı ilköğretim uygulamasına çağdaş eğitim anlayışı kazandırmak, okullarımızı cadde ve sokak aralarına sıkışmışlıktan kurtarmak için eğitim kampüsleri kurmak amacıyla çalışmalar yapılmaktadır.

Etiketler:
Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 1039
favori
like
share