Aksaray'da Tarım ve Hayvancılık

Aksaray İline 7 ilçe, 41 belde ve 147 köy bağlıdır. Aksaray’ın sosyo-ekonomik yapısı tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Faal nüfusun %70’i tarım ve hayvancılıktan geçimini sağlamaktadır. İlimizde, toprakların %54.4’ü tarıma elverişli olup, geri kalan %45.6’sı ise çayır, mera, bozuk ormanlık ve tarıma elverişsiz ormanlardır. 420.430 hektar olan İlimiz tarım alanlarında; hububat, baklagiller, endüstriyel bitkiler, yumrulu bitkiler, meyve ve sebze yetiştirilmektedir. Tarıma elverişli arazilerin %86’sında kuru, %14’ünde sulu tarım yapılmaktadır. Tarımda çalışan nüfusun yüzdesini aşağıya çekmek için, sanayi ve hizmet sektörünü geliştirmek, tarımda üretimi ve verimliliği artırmak için ürün deseninde değişiklik yapmak, toprak işlemedeki yanlışlıkları gidermek, kaliteli ve uygun girdi kullanımına ağırlık vermek, makineleşmeyi teşvik ederek kullanımını yaygınlaştırmak suretiyle birim alandan daha çok ürün alınması ve çiftçilerin eğitilmesine çalışılmaktadır.Bitkisel Üretim Ve Ürün Deseni Değişikliği Çalışmaları:İlimizde, 420.430 ha tarım ve 277.000 ha Mer'a arazisi bulunmaktadır. Bitkisel üretimde hububat ağırlıklı bir üretim söz konusudur. Müdürlüğümüzce yapılan eğitim ve yayım çalışmaları ile üretim deseni değişikliğine gidilmiş, yağlık ayçiçeği, dane mısır, yem bitkisi ekilişleri yetiştirilen ürünler arasına girmiştir. Bu kapsamda yıllar itibariyle;2003 yılında 13.000 da, 2004 yılında 6.915 da 2005 yılında 12.558 da olmak üzere toplam 32.473 da yağlık ayçiçeği, 2006 yılında ise, 14.840 da alanda yağlık ayçiçeği ekimi yapılmıştır.

2003 yılında 4.878 da, 2004 yılında 10.968 da, 2005 yılında 11.346 da olmak üzere toplam 27.192 da dane mısır ekimi gerçekleştirilmiştir. 2006 yılında ise, 5310 da alanda dane mısır ekimi yapılmıştır. Destekleme uygulamaları için ekiliş kontrolleri yapılmaktadır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 8700
favori
like
share