SULAKYURT İLÇESİ


İlçe 15. Yüzyılda Kalecik Nahiyesine bağlı köy olarak Şeyh Şami tarafından kurulmuştur.

Evliya Çelebi Seyahatnamesinde,

“...Orada ilerde Şeyh Şami köyüne geldik. Bu Çankırı toprağı Sivas Eyaleti arasında keskin için; Kalecik Nahiyesinde 200 evli mamur ve güzel bir köydür. Ama yine evleri toprağın içindedir.” demiştir.

Evliya Çelebi Şeyh Şami için ise;

“Asıl adı Hamza’dır. Hamzavi Tarikatı ondan kalmıştır. Nice kerametleri görülmüştür.” Diyerek onu methetmiştir.Yaptığı camiyi ve türbesini uzun uzun anlatarak konuya şöyle başlamıştır. Bu tekkede akla şu beyit geldi;

“Hazreti Şeyh Şami’yi gelüp ziyaret eyledik;

Çok şükür Hakka yine hüsn’i ibadet eyledik.”

İlçenin Şeyh Şami ismi kuruluşundan 1940 yılına kadar sürmüş olup, 1940 yılında Konur ismini alarak Bucak merkezi haline gelmiştir. 1956 yılında Belediye kurulmuş ve 1960 yılında SULAKYURT adıyla Ankara İline bağlı İlçe merkezi olmuştur. 3578 Sayılı Yasa ile 1989 yılından itibaren ANKARA İlinden ayrılarak KIRIKKALE İline bağlanmıştır.

Bölge 1071 Malazgirt Zaferinden sonra Türk toprağı olmuştur. Fetihten sonra önceleri Karatekin Bey’in idaresinde kalan bölge; Danişmet Oğulları Beyliğinin kontrolüne girmiş daha sonrada tamamen Anadolu Selçuklu Devleti’ne bağlanmıştır. Bu Devletin 1308’de yıkılmasından sonra İlhanlı’ların kontrolüne girmiştir. İlhanlılar’dan sonra Eretnaoğulları ve Kadı Burhaneddin’in idaresinde kalmıştır. Yıldırım Beyazıt tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır. 1402 Ankara Savaşı’ndan sonra kısa bir süre Timur’un kontrolüne girdiyse de Çelebi Sultan Mehmed zamanında yeniden Osmanlı toprağı olmuştur.

B- İLÇENİN COĞRAFİ YAPISI

Karagüney Dağının kuzey eteklerinde kurulu olan İlçenin; yüzölçümü 741 Km. kare olup, denizden yüksekliği 830 metredir. İl Merkezine 52. Km. mesafesi olan İlçenin yıllık ortalama sıcaklığı 11 C. derecedir. Ortalama yağış miktarı ise 410 mm.dir.

İlçeye kara iklimi hakim olup, tabi bitki örtüsünü bozkırlar teşkil eder. Akarsuları Kızılırmak ve Sulakyurt Çayı’dır.
C- İLÇENİN NÜFUS DURUMU

22 Ekim 2000 tarihinde yapılan Genel Nüfus Sayımının resmi olmayan sonuçlarına göre İlçe merkezi nüfusu 6.344, köylerimizin nüfusu ise 10.136 olup, toplam 16.480 kişidir. Nüfusun %49’nu erkek nüfus, %51’ni ise kadın nüfus teşkil etmektedir.

Nüfusun %30’u kentsel kesimde %70’i ise kırsal kesimde yaşamakta olup, nüfus yoğunluğu ise %25’tir. Nüfus yoğunluğu Kızılırmak vadisi ile Sulakyurt Çayının geçtiği vadilerdeki köylerde toplanmıştır.

İlçe Nüfus Müdürlüğünde 62 adet aile kütüğü mevcut olup, 100.000 civarında nüfus kayıtlıdır.

İlçe sınırları içerisinde tarıma elverişsiz olan kesimlerde nüfus göçü göze çarpmakta olup, bu göçün yönü Ankara’dır.

2000 yılı Genel Nüfus Sayımına göre İlçenin genç bir nüfusa sahip olduğunu görmekteyiz. Nüfusun %47’lik dilimini 0-19 yaş grubu, %47’lik dilimini 20-64 yaş grubu, %6’sını ise 65 yaş teşkil etmektedir. İlçe merkezi ve bağlı köylerin nüfus durumu aşağıya çıkarılmıştır.

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2881
favori
like
share