KARAKEÇİLİ İLÇESİ

1- TARİHİ VE COĞRAFİ YAPISI

a) Tarihi

Karakeçili,Oğuzların 24 kolundan biri olan Bozok Kolundan Oğuzhan’ın büyük oğlu Günhan’ın mensup olduğu Kayı Boyu’nun en büyük aşireti olan Karakeçili Aşireti, 1219 yılında Ertuğrul Gazi önderliğinde 1225 yılına kadar Aras ırmağı sularıyla sulanan Pasin Ovasında kalıp sürmeli çukurunda kışlıyorlardı. Daha sonra buraya sığmayan ve göçlerle kalabalıklaşan Kayı’lar, Anadolu içlerine doğru göçe başlarlar.

Karakeçili, Kayı Oğuzları, Anadolu kapıları Türklere açıldıktan sonra Azerbaycan üzerinden Doğu Anadolu’dan Anadolu’ya büyük göç dalgaları halinde girmeye başlarlar. Daha sonra yöreye gelip yerleşen Oğuz Türkmen boylarıyla sürmeli çukurunda Pasinleri, Ahlat’ı ve Suruç’u kışlak ve yaylak olarak kullanan Kayı’lar Ankara’ya gelip Karacadağ yöresini kendilerine yurt edinmişlerdir.

İlhanlıların 1258 yılında Anadolu’ya girmeleri ve bu yöreyi ele geçirmeleri üzerine Ertuğrul Gazi, Kayı boyu ile birlikte Söğüt ve Domaniç yöresine göç ederek orada yerleşmişlerdir. Ancak Söğüt ve Domaniç’e gitmeyen Horasan Türkmen grubuna mensup kayı boyu Karakeçili cemaati bu günkü karakeçili’ yi kurmuşlardır. Osmanlı döneminde Ankara sancağına bağlı kalmış ve 1957 yılında Bala ilçesine bağlı iken belediye teşkilatına kavuşmuş olan Karakeçili, 25.05.1990 gün ve 3644 sayılı Kanun ile de ilçe olmuştur.

b) Coğrafi Yapısı

Kuzeyinde Bahşili, doğusunda Keskin ve Çelebi ilçeleri, güneyinde Ankara’nın Bala ilçesi ile çevrili olan Karakeçili 225 km2 yüzölçümlü olup, bunun 117 km2 si Tapuya tescillidir. Kırıkkale’ye 35 km, Keskin’e 30 km, Çelebi’ ye 25 km, Bala’ya 25 km ve Ankara’ya 95 km uzaklıktadır. İlçenin rakımı 1.100 dür.

İklimi, İç Anadolu bölgesinin tipik kara iklimine sahiptir. Kışları oldukça sert ve kar yağışlı,hava sıcaklığı kış boyunca genelde sıfırın altında seyreder. Yazları ise sıcak ve kurudur. Yağışlar az olduğundan yaz mevsiminde bitki örtüsü bozkır görünümünü alır. Yağışlar çoğunlukla sonbahar ve kış mevsiminde düşer.

2-NÜFUS DURUMU :

2000 yılında yapılan genel nüfus sayımı sonuçlarına göre ilçe merkezinin nüfusu 7.851, köylerin (Akkoşan: 251, Sulubük: 194) toplam nüfusu ise 445 dür. Genel toplam ise 8.296 dır. 1997 yılı genel nüfus sayımı sonuçlarına göre bu rakamlar, ilçe merkezi için 6.063, köyler için (Akkoşan:251, Sulubük:209) 460 ve toplamda 6.523 dür.
3-İDARİ DURUMU :

İlçe merkezi Kurtuluş,Zafer, Yeşilevler, Fatih Sultan Mehmet, Hoca Ahmet Yesevi, Yavuz Sultan Selim, Karşıyaka, M.Fevzi Çakmak olmak üzere toplam 8 mahalleye ayrılmıştır.

İlçeye sadece Akkoşan ile Sulubük köyleri bağlıdır. Köylerimize bağlı Oba,Mezra ve Kom gibi yerleşim üniteleri ile kasaba bulunmamaktadır. Yerleşim dağınık değildir.

4-SOSYAL DURUMU :

İlçede mülkiyeti Belediye’ye ait 20 dairesi olan 4 blok sosyal konut bulunmaktadır. Ayrıca 1 Otel (halen öğretmen evi olarak hizmet vermektedir), 1 düğün salonu 1 mezbahanesi mevcuttur. İlçemizde Emniyet ve Askerlik Şubesi hariç tüm kamu kurum ve kuruluşları mevcuttur.

Halkın büyük bir kısmı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır.

Her yıl kutlanan Karakeçili Uluslararası Kültür Şenliği, düğün törenleri bayramlar ve özellikle cenaze merasimlerine katılım ve taziye geleneği göze çarpan başlıca etkinliklerdir.

İlçede 1992 yılında spor kulübü kurulmuş, 1999 da çim sahasına kavuşan Karakeçili Belediye Spor, halen 1.nci Amatör Kümede mücadele vermektedir.

Folklor bakımından tüm orta Anadolu ile aynı özelliği taşır. İlçede yapılan düğünlerde azda olsa sinsin, cirit, güreş ve başka türden oyunlar oynanmaktadır. Ancak bu kültür değerlerimiz zaman içerisinde unutulmak ve giderek yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu nedenle 2003 yılında dokuzuncusu düzenlenen “Karakeçili Uluslar arası Kültür Şenliği” nin bir amacıda bu unutulmaya yüz tutmakta olan kültür değerlerimizi yeniden canlandırmaktır.

5-EKONOMİK VE MALİ DURUMU :

İlçede ekonomik hayatta tarımın önemli bir yeri vardır. Kısmen modern ve sulu tarım yapılmaktadır. Halkın büyük çoğunluğu kuru ziraatle geçimini temin etmektedir. Hububat alımları ilçe merkezinde bulunan TMO Ajans müdürlüğünce yapılmaktadır. Söz konusu Ofis 1.000 tonluk malzeme deposu,5.000 tonluk maydü depo, 10.000 tonluk yarı mekanik depo,26.000 tonluk kapalı depo ile 60.000 tonluk elektronik basküle sahiptir. Aralık 2003 ayı sonu itibariyle 19.250 ton hububat mevcuttur. 2003 yılı alımı : 1.997.460 kg. olmuştur.

Tarım Kredi Kooperatifince 2003 yılı Aralık ayı sonu itibariyle ; 750 ton kimyevi gübre,2.100 kg.Zirai mücadele ilacı, 3.100 kg.madeni yağ, 124.000 Lt. akaryakıt dağıtılmıştır.

Özel sektör tarafından kurulmuş olan Tadım Kuruyemiş de 6.500 tonluk Ayçekirdeği depolama ve kavurma tesisi ile bu alanda faaliyet göstermektedir. İlçede Pazartesi günleri geniş çaplı Pazar kurulmaktadır. Ayrıca ilçede küçük çaplı da olsa sanayi mevcut olup her türlü araç tamir ve bakımı yapılabilmektedir. İlçemiz toprakları tarıma elverişli olup 225.000 dekar arazisi mevcuttur. Bunun 127.360 dekarı ekilebilir arazidir. Kalan kısımları fundalık,çayır-mera ve tarım dışı arazilerden oluşmaktadır.

Son yıllarda Kaymakamlığın öncülüğünde Tarım teşkilatının katkılarıyla meyvecilik teşvik edilmiş, 1999 yılı içinde toplam 6 aileye birer sera verilmiştir. 1998 yılı içinde Kaymakamlığımız S.Y.D.Vakfı tarafından 17 aileye ithal süt ineği dağıtımı yapılmış, 1999 yılında da gelen inek ve koyun projesi birleştirilmiş olup toplam 32 aileye süt ineği dağıtılmıştır. 2002 yılı içerisinde Kaymakamlığımız S.Y.D.Vakfı ile Tarım İlçe Müdürlüğümüz tarafından 1.200 adet ceviz fidanı dağıtımı yapılmıştır.

Ayrıca mülkiyeti İl Özel İdaresine ait ilçenin Eğribük mevkiinde bulunan 2.907,5 dönüm arazi için Anaç meyve bahçesi ve Yem Bitkisi yetiştirilmek üzere Valilik Yerel bir bütçesinden Karakeçili 75.Yıl Tarımsal Kalkındırma Kooperatifine 385 ton çiftlik gübresi alımı için toplam 4.620.000.000 TL.para aktarılmıştır. Bu meblağ ile hem söz konusu gübre alınmış, hem de 1.600 adet muhtelif meyve fidanı (elma,armut,şeftali,nektarin) dikilmiştir. Buna ilave olarak adı geçen 75.Yıl Tarımsal Kalkındırma Kooperatifi’nce 2000 yılı içinde 100 aileye toplam 200 süt ineği dağıtılmıştır.

Kırsal alanlarda yaşayan insanların Sosyo-Ekonomik yönden kalkındırılması, doğdukları yerde doyurulması ilkesi çerçevesinde, İlçe ve bağlı köylerdeki çiftçilerin, geleneksel tarım kültürünün değiştirilmesi, atıl işletme kapasitesi ile aile işgücünün ekonomiye kazandırılması ve köyden kente göçü önlemek, başta günden güne zarar etmekte olan çiftçimizin, tarım işçilerimizin, ihracatçımızın ve milli ekonomimizin kalkınmasına büyük yararlar sağlayacak ve verimsiz olan yüksek meyilli, kıraç ve killi yapıda olan İlçe hazine arazilerinin değerlendirilmesini sağlamak amacıyla 17.000 dönümlük Kapari projesi hazırlanarak ilk etapta 310 dönüm hazine arazisi Kaymakamlık adına tahsis ettirilerek Kamu Kurum ve kuruluşlarına 10 ‘ar dönümlük parseller halinde paylaştırılmıştır. Daha sonra 100 ‘er M2 ‘lik iki adet sera İlçe Tarım Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığına ait yerlere kurdurularak içerisine Kapari tohumu ekilmiştir. Buradan elde edilecek fidanlar ilk etapta 310 dönümlük yere dikilecektir. Ayrıca İlçede Kapari bitkisinin doğal şartlarda yetiştiği tespit edilmiştir.

Bundan başka İlçe Eğribük mevkiinde 96 dekar alana Paulownia (Kral Ağacı) projesi yapılmıştır. Bunun için Belediye Başkanı, İlçe Tarım Müdürü ve Fen Memurundan oluşan ekip Çorum İli Osmancık İlçesine gönderilerek ön araştırma yaptırılmıştır. İlk etapta Nisan-2003 tarihinde toplam 60 dekar alana 1.500 adet Paulownia fidanı dikilmiştir.

Kaman İlçesinden 1.200 adet aşılı ceviz fidanı getirilerek S.Y.D.V. tarafından projeli olarak 6 vatandaşa, ayrıca projesiz olarak da 17 vatandaşa çeşitli sayıda dağıtımı yapılmıştır. 2.000 adet ceviz tohumu Kaman İlçesinden getirilerek İlçe Tarım Müdürlüğü ve Kaymakamlık Lojmanı bahçesine fidan elde etmek üzere ekilmiştir.

İlçede daha önce tarımı yapılmayan çeltik (Pirinç) bitkisi için Osmancık İlçesinden uzman kişiler davet edilerek Kızılırmak kenarında bulunan ve mülkiyeti Özel İdareye ait araziye ve vatandaşların Akkoşan mevki kanal altındaki tarlalarında ekilebilecek yerler tespit edilerek ilk etapta 200 dekarlık bir alana demanstrasyon olarak pirinç ekilmiştir. Söz konusu projelerle ilgili ayrıntılı bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.KAPARİ

Başlanılan Dak. : 310 da.

Başlama Tarihi : Mart-2003

Beklenen Gelir : 200.000 $ (2006 yılında)

Faydalanacak Aile Sayısı : Köylere Hizmet Götürme Birliği

2004 Yılı Hedefi : 2.000 da.

Başlama Tarihi : Mart-2004

Beklenen Gelir : 1.000.000 $ (2007 yılında)

Faydalanacak Aile Sayısı : Köy.Hiz.Götür.Birliği ile 28 Çiftçi Ailesi

Proje Süresi : 5 Yıldır

2007 Yılı Hedefi : 20.000 da.

Beklenen Gelir : 20.000.000 $

Faydalanacak Aile Sayısı : 250 Çiftçi Ailesi

PAULOWNİA (KRAL AĞACI)

Ekilen Alan : 60 da.

Başlama Tarihi : Nisan-2003

Ekilen Fidan Sayısı : 1.500 Adet

Beklenen Gelir : 330.000 $ (2013 yılında)

ÇELTİK

Başlanılan Dak. : 200 da.

Başlama Tarihi : Mart-2003

Beklenen Gelir : 100.000.000.000 TL.

Faydalanacak Aile Sayısı : Köylere Hizmet Götürme Birliği

Proje Süresi : 10 Yıldır

2004 Yılı Hedefi : 2.000 da.

Başlama Tarihi : Mart-2004

Beklenen Gelir : 1 Trilyon Türk Lirası

Faydalanacak Aile Sayısı : 15 Çiftçi Ailesi

İlçede genel olarak buğday, arpa, nohut, mercimek, ayçiçeği Pancar,Kimyon,Mısır ve fasulye ekilmektedir. Ayrıca az miktarda sebze, meyve ve bağcılık da yapılmaktadır.6-TARIM VE HAYVANCILIK DURUMU :
İlçenin ekonomik yapısında en önemli yeri tarım ve hayvancılık işgal etmektedir. Tarım içinde hububat tarımı ağırlıklıdır. İlçede daha ziyade kuru tarım hakimdir. Sulanabilir arazilerde şeker pancarı ile fasulye ekimi yapılmaktadır. Hububatta buğday, arpa,mercimek, nohut ve ayçiçeği sıralanmaktadır.
İlçede meyve ve sebze üretimi aile işletmeciliği şeklindedir. Ticari bir potansiyele sahip değildir.
İlçede hayvancılık büyükbaş hayvan besiciliği ağırlıklı olup, son yıllarda süt sığırcılığı gelişme arz etmektedir.

3-İDARİ DURUMU :

İlçe merkezi Kurtuluş,Zafer, Yeşilevler, Fatih Sultan Mehmet, Hoca Ahmet Yesevi, Yavuz Sultan Selim, Karşıyaka, M.Fevzi Çakmak olmak üzere toplam 8 mahalleye ayrılmıştır.

İlçeye sadece Akkoşan ile Sulubük köyleri bağlıdır. Köylerimize bağlı Oba,Mezra ve Kom gibi yerleşim üniteleri ile kasaba bulunmamaktadır. Yerleşim dağınık değildir.

4-SOSYAL DURUMU :

İlçede mülkiyeti Belediye’ye ait 20 dairesi olan 4 blok sosyal konut bulunmaktadır. Ayrıca 1 Otel (halen öğretmen evi olarak hizmet vermektedir), 1 düğün salonu 1 mezbahanesi mevcuttur. İlçemizde Emniyet ve Askerlik Şubesi hariç tüm kamu kurum ve kuruluşları mevcuttur.

Halkın büyük bir kısmı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır.

Her yıl kutlanan Karakeçili Uluslararası Kültür Şenliği, düğün törenleri bayramlar ve özellikle cenaze merasimlerine katılım ve taziye geleneği göze çarpan başlıca etkinliklerdir.

İlçede 1992 yılında spor kulübü kurulmuş, 1999 da çim sahasına kavuşan Karakeçili Belediye Spor, halen 1.nci Amatör Kümede mücadele vermektedir.

Folklor bakımından tüm orta Anadolu ile aynı özelliği taşır. İlçede yapılan düğünlerde azda olsa sinsin, cirit, güreş ve başka türden oyunlar oynanmaktadır. Ancak bu kültür değerlerimiz zaman içerisinde unutulmak ve giderek yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu nedenle 2003 yılında dokuzuncusu düzenlenen “Karakeçili Uluslar arası Kültür Şenliği” nin bir amacıda bu unutulmaya yüz tutmakta olan kültür değerlerimizi yeniden canlandırmaktır.

5-EKONOMİK VE MALİ DURUMU :

İlçede ekonomik hayatta tarımın önemli bir yeri vardır. Kısmen modern ve sulu tarım yapılmaktadır. Halkın büyük çoğunluğu kuru ziraatle geçimini temin etmektedir. Hububat alımları ilçe merkezinde bulunan TMO Ajans müdürlüğünce yapılmaktadır. Söz konusu Ofis 1.000 tonluk malzeme deposu,5.000 tonluk maydü depo, 10.000 tonluk yarı mekanik depo,26.000 tonluk kapalı depo ile 60.000 tonluk elektronik basküle sahiptir. Aralık 2003 ayı sonu itibariyle 19.250 ton hububat mevcuttur. 2003 yılı alımı : 1.997.460 kg. olmuştur.

Tarım Kredi Kooperatifince 2003 yılı Aralık ayı sonu itibariyle ; 750 ton kimyevi gübre,2.100 kg.Zirai mücadele ilacı, 3.100 kg.madeni yağ, 124.000 Lt. akaryakıt dağıtılmıştır.

Özel sektör tarafından kurulmuş olan Tadım Kuruyemiş de 6.500 tonluk Ayçekirdeği depolama ve kavurma tesisi ile bu alanda faaliyet göstermektedir. İlçede Pazartesi günleri geniş çaplı Pazar kurulmaktadır. Ayrıca ilçede küçük çaplı da olsa sanayi mevcut olup her türlü araç tamir ve bakımı yapılabilmektedir. İlçemiz toprakları tarıma elverişli olup 225.000 dekar arazisi mevcuttur. Bunun 127.360 dekarı ekilebilir arazidir. Kalan kısımları fundalık,çayır-mera ve tarım dışı arazilerden oluşmaktadır.

Son yıllarda Kaymakamlığın öncülüğünde Tarım teşkilatının katkılarıyla meyvecilik teşvik edilmiş, 1999 yılı içinde toplam 6 aileye birer sera verilmiştir. 1998 yılı içinde Kaymakamlığımız S.Y.D.Vakfı tarafından 17 aileye ithal süt ineği dağıtımı yapılmış, 1999 yılında da gelen inek ve koyun projesi birleştirilmiş olup toplam 32 aileye süt ineği dağıtılmıştır. 2002 yılı içerisinde Kaymakamlığımız S.Y.D.Vakfı ile Tarım İlçe Müdürlüğümüz tarafından 1.200 adet ceviz fidanı dağıtımı yapılmıştır.

Ayrıca mülkiyeti İl Özel İdaresine ait ilçenin Eğribük mevkiinde bulunan 2.907,5 dönüm arazi için Anaç meyve bahçesi ve Yem Bitkisi yetiştirilmek üzere Valilik Yerel bir bütçesinden Karakeçili 75.Yıl Tarımsal Kalkındırma Kooperatifine 385 ton çiftlik gübresi alımı için toplam 4.620.000.000 TL.para aktarılmıştır. Bu meblağ ile hem söz konusu gübre alınmış, hem de 1.600 adet muhtelif meyve fidanı (elma,armut,şeftali,nektarin) dikilmiştir. Buna ilave olarak adı geçen 75.Yıl Tarımsal Kalkındırma Kooperatifi’nce 2000 yılı içinde 100 aileye toplam 200 süt ineği dağıtılmıştır.

Kırsal alanlarda yaşayan insanların Sosyo-Ekonomik yönden kalkındırılması, doğdukları yerde doyurulması ilkesi çerçevesinde, İlçe ve bağlı köylerdeki çiftçilerin, geleneksel tarım kültürünün değiştirilmesi, atıl işletme kapasitesi ile aile işgücünün ekonomiye kazandırılması ve köyden kente göçü önlemek, başta günden güne zarar etmekte olan çiftçimizin, tarım işçilerimizin, ihracatçımızın ve milli ekonomimizin kalkınmasına büyük yararlar sağlayacak ve verimsiz olan yüksek meyilli, kıraç ve killi yapıda olan İlçe hazine arazilerinin değerlendirilmesini sağlamak amacıyla 17.000 dönümlük Kapari projesi hazırlanarak ilk etapta 310 dönüm hazine arazisi Kaymakamlık adına tahsis ettirilerek Kamu Kurum ve kuruluşlarına 10 ‘ar dönümlük parseller halinde paylaştırılmıştır. Daha sonra 100 ‘er M2 ‘lik iki adet sera İlçe Tarım Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığına ait yerlere kurdurularak içerisine Kapari tohumu ekilmiştir. Buradan elde edilecek fidanlar ilk etapta 310 dönümlük yere dikilecektir. Ayrıca İlçede Kapari bitkisinin doğal şartlarda yetiştiği tespit edilmiştir.

Bundan başka İlçe Eğribük mevkiinde 96 dekar alana Paulownia (Kral Ağacı) projesi yapılmıştır. Bunun için Belediye Başkanı, İlçe Tarım Müdürü ve Fen Memurundan oluşan ekip Çorum İli Osmancık İlçesine gönderilerek ön araştırma yaptırılmıştır. İlk etapta Nisan-2003 tarihinde toplam 60 dekar alana 1.500 adet Paulownia fidanı dikilmiştir.

Kaman İlçesinden 1.200 adet aşılı ceviz fidanı getirilerek S.Y.D.V. tarafından projeli olarak 6 vatandaşa, ayrıca projesiz olarak da 17 vatandaşa çeşitli sayıda dağıtımı yapılmıştır. 2.000 adet ceviz tohumu Kaman İlçesinden getirilerek İlçe Tarım Müdürlüğü ve Kaymakamlık Lojmanı bahçesine fidan elde etmek üzere ekilmiştir.

İlçede daha önce tarımı yapılmayan çeltik (Pirinç) bitkisi için Osmancık İlçesinden uzman kişiler davet edilerek Kızılırmak kenarında bulunan ve mülkiyeti Özel İdareye ait araziye ve vatandaşların Akkoşan mevki kanal altındaki tarlalarında ekilebilecek yerler tespit edilerek ilk etapta 200 dekarlık bir alana demanstrasyon olarak pirinç ekilmiştir. Söz konusu projelerle ilgili ayrıntılı bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.KAPARİ

Başlanılan Dak. : 310 da.

Başlama Tarihi : Mart-2003

Beklenen Gelir : 200.000 $ (2006 yılında)

Faydalanacak Aile Sayısı : Köylere Hizmet Götürme Birliği

2004 Yılı Hedefi : 2.000 da.

Başlama Tarihi : Mart-2004

Beklenen Gelir : 1.000.000 $ (2007 yılında)

Faydalanacak Aile Sayısı : Köy.Hiz.Götür.Birliği ile 28 Çiftçi Ailesi

Proje Süresi : 5 Yıldır

2007 Yılı Hedefi : 20.000 da.

Beklenen Gelir : 20.000.000 $

Faydalanacak Aile Sayısı : 250 Çiftçi Ailesi

PAULOWNİA (KRAL AĞACI)

Ekilen Alan : 60 da.

Başlama Tarihi : Nisan-2003

Ekilen Fidan Sayısı : 1.500 Adet

Beklenen Gelir : 330.000 $ (2013 yılında)

ÇELTİK

Başlanılan Dak. : 200 da.

Başlama Tarihi : Mart-2003

Beklenen Gelir : 100.000.000.000 TL.

Faydalanacak Aile Sayısı : Köylere Hizmet Götürme Birliği

Proje Süresi : 10 Yıldır

2004 Yılı Hedefi : 2.000 da.

Başlama Tarihi : Mart-2004

Beklenen Gelir : 1 Trilyon Türk Lirası

Faydalanacak Aile Sayısı : 15 Çiftçi Ailesi

İlçede genel olarak buğday, arpa, nohut, mercimek, ayçiçeği Pancar,Kimyon,Mısır ve fasulye ekilmektedir. Ayrıca az miktarda sebze, meyve ve bağcılık da yapılmaktadır.6-TARIM VE HAYVANCILIK DURUMU :
İlçenin ekonomik yapısında en önemli yeri tarım ve hayvancılık işgal etmektedir. Tarım içinde hububat tarımı ağırlıklıdır. İlçede daha ziyade kuru tarım hakimdir. Sulanabilir arazilerde şeker pancarı ile fasulye ekimi yapılmaktadır. Hububatta buğday, arpa,mercimek, nohut ve ayçiçeği sıralanmaktadır.
İlçede meyve ve sebze üretimi aile işletmeciliği şeklindedir. Ticari bir potansiyele sahip değildir.
İlçede hayvancılık büyükbaş hayvan besiciliği ağırlıklı olup, son yıllarda süt sığırcılığı gelişme arz etmektedir.


Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 5059
favori
like
share