SOSYAL DURUM

1. KENTLEŞME VE KONUT

Kırıkkale bir Cumhuriyet şehridir. M.K.E.K. Fabrikalarının kurulması ve faaliyete başlaması ile şehrimizin temeli atılmış ve ilk düzenli yerleşim MKE lojmanlarının yapımı ile başlamıştır. Özel konutların yerleşimi ise planlı ve düzenli şekilde gelişmemiştir. Kırıkkale şehir merkezinde, 1960 yılından sonra düzenli bir yapılaşma ve yerleşim başlatılmıştır. 1985'den sonra yapı kooperatiflerinin oluşturduğu alanlarda modern binalar inşa edilmiştir. Toplu konut alanlarında kooperatif tipi yapılaşma hakimdir. İlçe, kasaba ve köy evleri genelde tek katlı kerpiç ve betonarme evlerdir. Yöremiz 1. derecede deprem kuşağında olduğundan yüksek katlı binalar oldukça azdır. İlçelerde son yıllarda modern binalar yapılmaya başlanılmıştır.

Acil Eylem Planı kapsamında konut açığı bulunan iller arasında yer alan İlimizde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafında 6 adet İdare konut uygulama tipi proje ile toplam 1014 adet konut yapılmaktadır. Bu projelerin son durumları şöyledir:

Keskin İlçesi Toplu Konut Projesi: Proje kapsamında toplam 192 adet konut ile Genel Ada içi Altyapı ile Çevre Düzenlenme inşaatı 15.06.2005 tarihi hak ediş itibarıyla % 90,7 fiziki gerçekleşme seviyesindedir.

Yahşihan İlçesi Toplu Konut Projesi: Proje kapsamında toplam 358 adet konut ile Genel Ada içi Altyapı ile Çevre Düzenlenme inşaatı 15.06.2005 tarihi hak ediş itibarıyla % 90,7 fiziki gerçekleşme seviyesindedir.

Balışeyh İlçesi Toplu Konut Projesi: Proje kapsamında toplam 144 adet konut ile Genel Ada içi Altyapı ile Çevre Düzenlenme inşaatı 15.06.2005 tarihi hak ediş itibarıyla % 90,7 fiziki gerçekleşme seviyesindedir.

Keskin İlçesinde yapılan 192 adet konut, Yahşihan ilçesinde yapılan 358 adet konut ve Balışeyh ilçesinde yapılan 144 adet konut olmak üzere toplam 694 adet konut 36.000,00 – 46.000,00 YTL arasında değişen tahmini fiyatlarla; 96, 108 ve 120 ay vadelerle % 10, % 15 ve % 20 peşinat koşulları ile Temmuz ayı sonu itibarıyla satışa sunulması planlanmıştır.

Bahşili İlçesi Toplu Konut Projesi: Proje kapsamında toplam ( 176 + 224 ) olarak yapımı planlanan konutlardan 176 adet konutun Genel Ada içi Altyapı ile Çevre Düzenlenme inşaatı 20.06.2005 tarihi hak ediş itibarıyla % 43,87 fiziki gerçekleşme seviyesindedir.

Çelebi İlçesi Toplu Konut Projesi: Proje kapsamında toplam 144 adet konutun yapımı için ihale hazırlık aşaması tamamlanmış olup, konutların satışına yönelik Belediyece talep toplanması işlemleri sürdürülmektedir.Yeterli sayıda talep toplanması halinde inşaat uygulaması başlatılacaktır.

Merkez Toplu Konut Projesi: Toplu Konut İdaresi proje kapsamında İlimiz Merkezine toplam 2 – 3 bin adet konutun yapılmasını planlanmaktadır. Yapılması planlanan konutların İhale hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

2. SOSYAL YAŞANTI

Kırıkkale XI. yüzyıldan itibaren fethedilerek yoğun Türk nüfusunun yerleşimine sahne olmuştur. Bu nedenle il, ilçe, kasaba ve köylerde Türk gelenekleri yaşanmaktadır. Halk Devletiyle barışık, Milli birlik ve beraberlik duygusuna önem veren üstün bir yapıya sahiptir. Milli ve dini bayramlar coşkuyla kutlanır.

Kırıkkale Üniversitesi İl’in sosyal ve ekonomik yaşantısına olumlu katkılar sağlamaktadır. Kırıkkale’nin “Cumhuriyet Şehri” olması nedeniyle M.K.E.K.’nin halkın sosyal yaşantısında çok olumlu etkileri olmuştur. Valiliğimizce organize edilen kültür ve sanat etkinlikleriyle milli birlik ve beraberlik duygusunun tesisine katkı sağlanılmaktadır.

Sosyal sorunlar nedeniyle bunalıma giren kimsesiz, düşkün ve yoksul insanlarımıza sahip çıkmak, onları yeniden kendilerine ve topluma yararlı hale getirmek, bu insanlarımızı rehabilite ederek, kazandırılan becerilerle iş ve geçim imkanları sağlamak üzere İl Özel İdaremiz ve hayırsever vatandaşlarımızın katkıları ile İlimizde Tahir Aktaş Toplum Merkezi açılmıştır.

Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzle koordineli çalışan Tahir Aktaş Toplum Merkezinde 2004 Eylül – 2005 Mayıs ayları arasında; Anne – Çocuk Eğitimi, Aşçılık, Takı Tasarım, Ev Mefruşatı ve Dekorasyon, Okuma ve Yazma, Lise Giriş Sınavı, Ö.S.S Hazırlık, Anne Sütü Bebek Beslenmesi ve Çocuk Hastalıkları Kursları, Özürlüler Şenliği, Sokakta Çalışan ve Çalıştırılan Çocukların Projesi, Kadın Hastalıkları ve Menapoz, Osteoporoz ve Aile Hekimliği, Aile Haftası Etkinlikleri, Yeni Medeni Kanun ve Kadın Hakları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Konferansları düzenlenmiştir.

Valiliğimiz öncülüğünde ve gönüllü kişilerin desteği ile açılmış olan sığınma evinde 7 kişiye barınma imkanı sağlanmıştır.

3. İŞ HAYATI VE SOSYAL GÜVENLİK

a. İş Hayatı

Kırıkkale bir sanayi şehridir. M.K.E.K. Fabrikaları ve TÜPRAŞ Rafinerisi şehrin ekonomik hayatında önemli bir rol üstlenmektedir. 376 iş yerinden oluşan Küçük Sanayi Sitesi de özel sektörün önemli iş merkezidir. Organize Sanayi Bölgesinde 5084 sayılı yasa gereği bedelsiz arsa verilmesi halinde 50'den fazla fabrikanın faaliyete geçmesi yeni istihdam alanları yaratacaktır.Cankurtaran Mevkiinde projelendirilen Keskin Organize Sanayi Bölgesi tamamlandığında yöre ekonomisinde büyük gelişmeler olacaktır.

Aktif nüfusun % 51,2'si tarım sektöründe, % 10,4'ü sanayi sektöründe, % 38,4'ü hizmetler sektöründe çalışmaktadır. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan personel sayısı toplamı 21.200'dür. Bunlardan 12.434’ü memur, 1.628’i sözleşmeli, 5.420'si daimi işçi, 1.718’i ise geçici işçidir.

2000 yılı genel nüfus sayımı sonuçlarına göre İldeki işsiz sayısı 17.403’dür. Buna göre Kırıkkale’deki işsizlik oranı % 13,1’dir. Bu oran erkek nüfusta % 15 iken kadın nüfusta % 8,7’dir. İşsizlik oranı ilçe merkezlerinde İl merkezinden daha yüksektir. İl merkezinde % 21 olan işsizlik oranı, ilçe merkezlerinde % 32,1’dir. Köylerde ise bu oran % 0,9’dur.

İşsiz nüfusun büyük çoğunluğunu genç nüfus oluşturmaktadır. İşsiz nüfusun % 65’i 30 yaşından küçüktür.

Türkiye İş Kurumuna müracaat edenlerin sayısı 2005 yılının ilk yarısı itibariyle 8180’dır. Kurum tarafından 224 kişi işe yerleştirilmiştir.

b. Sosyal Güvenlik ve Sosyal Hizmetler

İlimizde sosyal güvenlik kurumları kapsamındaki çalışanların sayısı 58.788, emekli , malül ve yaşlılık aylığı alan pasif sigortalı sayısı ise 47.131’ dir. Toplam 233.380 Sosyal Güvenlik kurumlarından yararlanmaktadır.2005 yılı Haziran ayı sonu itibarı ile ( 05.07.2005 ) İlimizde 3816 Sayılı Kanun kapsamında 32.349 kişi Yeşil Kart uygulamasından faydalanmaktadır. Ayrıca 3294 Sayılı Kanun kapsamında fakir vatandaşlarımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla periyodik sağlık, gıda ve yakacak yardımı yapılmaktadır. 2005 yılı Haziran ayı sonu itibarı ile 6689 vatandaşımıza SDYV’ lerden yardım yapılmıştır.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılan yardımlar daha çok kişilere gelir sağlayıcı nitelikte olmaktadır. İnsanlarımızı başkalarına muhtaç olmaktan kurtarmaya ve çalışarak kazanmaya teşvik etmekteyiz. Bu amaçla tarım, el sanatları v.b. projeler geliştirerek fakir insanlarımıza geçim sağlayıcı yönde iş edinmelerine destek olunmaktadır.

Hükümetimiz ile Dünya Bankası arasında imzalanarak yürürlüğe giren Sosyal Riski Azaltma Projesi İkraz Antlaşmasında yer alan Şartlı Nakit Transferi kapsamında İlimizde 387 aile eğitim ve sağlık yardımı almaya hak kazanmış olup, Şartlı Nakit Transferi uygulamasında 796 öğrenciye eğitim yardımı, 0 – 6 yaş arası 223 çocuğa sağlık yardımı yapılmıştır.

Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne 2005 yılının ilk 6 ayında; Korunmaya muhtaç 6 çocuk için başvuru yapılmış, Yaşlı kişilerden Huzurevine yerleşmek için 12 başvuru yapılmış, Özürlü olarak 2 başvuru, evlat edinmek için ise 3 kişi başvuru yapmıştır. Yapılan başvurular ile ilgili işlemler devam etmektedir.

Kimsesiz ve bakıma muhtaç aile ve çocukların sosyalizasyonu ve bunların eğitilerek toplumda yararlı hale getirilmesi amacıyla İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı olarak bir toplum merkezi kurulmuştur.


Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1110
favori
like
share