PASİNLER

Erzurum Pasinler İlçesi

İl merkezinin 38 km. doğusunda olup, Erzurum'dan doğuya giden kara ve demiryolu ilçeden geçmektedir. İlçe'nin adı Pasinler İlçe merkezinin ise Hasankale'dir. Doğusunda Köprüköy-Karayazı ve Horasan ilçeleri batısında Erzurum merkez ilçesi kuzeyinde Tortum ve Narman ilçeleri güneyinde Tekman ilçesi bulunmaktadır.
İlçe merkezi Pasinler Ovası'nın kuzeyindeki Kargapazarı Dağlarının bir uzantısı olan Hasandede Tepesi'ne yaslanmıştır. İlçenin batısında Deveboynu (2400 m.) ve Oluklu (2500 m.) dağları güneyinde Alibaba (3100 m.) Halbantlar (3100) Sancaklar(3030 m.) Sakaltutan (2940 m.) Ambarcı (2850m) dağları güneydoğusunda küçük ve Büyük Postlubaba (2800 m.) dağları
Kuzeyinde Kandil (2100 m. ) Kargapazarı (3288) m. ) Açgın (2800 m. ) ve İçligöl (2810 m.) dağları bulunur.
Pusudere, Tuylar, Deliller ve Büyükdere Suları ilçe merkezinin bir km. batısında birleşerek Kale Çayı adını alır. Köprüköy'ün ilçe olmasından sonra toprakları küçülmüştür. Erzurum Ovasından sonra Erzurum ilinin en önemli ovası Pasinler Ovasıdır.
Zengin bir geçmişe sahip olan Pasinler'in tarihi Urartular'a kadar inmektedir. Saltuklu, Selçuklu, İlhanlı ve Osmanlı dönemlerinin önemli merkezlerindendir. İlçe merkezindeki kaleyi İlhanlı kumandan Emir Hasan yaptırdığı için önce kalenin sonra da ilçenin adı Hasankale olarak kalmıştır. Hasankale Kalesi Sivaslı Camii Süleyman Han Camii Ulu Camii Ferruh Hatun künbeti Gülperi Hatun kümbeti Devriş Ağa Köprüsü ve Küpeli Köprü ilçedeki en önemli tarihi kalıntılardır.
İlçe halkının en önemli geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Erzurum ilinin en verimli topraklarından olan Pasinler Ovası'nın büyük bölümü sulanabilmektedir. Pasinler ovasında daha, çok şeker pancarı, ayçiçeği, patates, buğday, arpa ve yonca ekilmektedir.
İlçede bulunan modern kaplıcalar ve mesire yerleri iç turizm hareketini canlandırmaktadır. İbrahim Hakkı Hazretleri ve Alvarlı Mehmet Efendi'nin Hasankaleli olmaları da ilçeye ayrı bir cazibe kazandırmaktadır.
2000 Genel Nüfus Sayım sonuçlarına göre ilçenin toplam nüfusu 50.982 kişidir.

Beğeniler: 2
Favoriler: 1
İzlenmeler: 6288
favori
like
share