YOZGAT Müzeleri

Nizamoğlu Evi (Etnoğrafya Müzesi)
Yozgat'ın Emniyet Caddesinde yer alan, oldukça sağlam durumda kalmış, iki katlı olan eser, 1871 'de yapılmıştır. batı, güney-kuzey yönlerinden eski büyük bahçenin kalıntısı olan küçük bir bahçeyle çevrilmiştir. Doğu yüzü ise sokağa bakmaktadır. İki katının da duvarları ağaç iskeleti aralarına dolgu olarak tuğla örgülü ve sıva kaplıdır. Taban ve duvarları ahşaptır. Zemin katındaki mekanlar depo, mutfak ve hizmet odalarıdır. Üst kat kuzey-güney doğrultusunda kareye yakın dikdörtgen biçimli bir sofa, onun iki yanına simetrik yerleştirilen odalardan oluşmaktadır.

Batı yönündeki odalardan en ufağına alt kata inen bir merdiven yerleştirilmiştir Sofanın ucunda bugün camekanlarla bölünerek iki oda haline getirilmiş bir eyvan sonrasında bir balkon bulunmaktadır. Sokak kapısından büyük bir sofaya girilir. Sofanın girişinden başka üç yanı boyunca zemini, set halinde bir metre kadar yükseltilmiştir. Aynı tavan altında, bir balkon gibi dolaşan bu setlere korkuluk ve çeşitli barok desenlerle süslü ahşap renkler yerleştirilmiş, odalara giriş buradan düzenlenmiştir. Setlere üç taraftan güzel birer merdivenlerle çıkılmaktadır. Eyvanın iki yanında yer alan iki büyük oda, özenle süslenmiştir. Bunlar gerek ahşap işçiliğini gerekse geç devir resimlerinin pek değişik örneğini sunar. Güney batıda yer alan odanın tavanı, geç devir üslubu oyma ve çatmalarla süslüdür. Burada göbek kompozisyonu ortasında başaşağı sarkan çiçek ve çeşitli kıvrımlardan oluşan ajurlu bir süsleme vardır. Bu süslü tavanın eteği, dört bir yandan çeşitli manzaraların tasvir edildiği iç bükey bir kuşak ile çevrilidir. Bu kuşakta, manzara tasvirlerinin şimdiye kadar rastlanmayan, içinde insan figürünün de yer aldığı çeşitli oymaları da yansıtan sahneler işlenmiştir. Bu tasvirlerde bol ağaçlı deniz kıyılarında fesli çoban ile hayvanları, denizde kupa yelken giden tekneler, kıyı şehri, ağaçlı koylar, ağaçlar arasında köy; köy dışında çeşme, çeşmeden su içen atlı çobanın güttüğü otlar, Yozgat'ın geçirdiği bir yangını anlatan sahneler, bunun yanında manzaraların arasında konulu tasvirler mevcuttur.

Doğu ve batı duvarlarındaki tavan eteğinde tam ortaya yerleştirilen savaş sahneleri vardır. Aynı odanın güney duvarında tavan eteğinin ortasında yer alan hem de 1871 tarihi barok kartuştaki sahne Tevrat'tan alınan bir sahneyi canlandırmaktadır. İsrail Hükümdarı Süleyman aynı çocuğa sahip olmak isteyen iki kadından asıl anneyi bulup ortaya çıkarır. Burada müslüman toplumunun çok iyi bilip kabul ettiği bu olay canlandırılmıştır. Bu konakta görülen sahneleri konağın müslüman evinde çok bir hristiyan vatandaşına ait olduğunu göstermektedir. Resimlerin konu bakımından ilgi çekici diğer bir özelliği de bütün dinlerde kutsal kabul edilen kişi ve olayların tasvir edilmiş olmasıdır. Konak şimdi Etnografya Müzesi olarak kullanılmakta 985 yılında ziyarete açılan müzede 990'nı teşhirde olmak üzere 4000 eser bulunmaktadır.

Karslıoğlu Konağı (Arkeoloji Müzesi)
1883 yılında inşa edilen konak, 1925 yılında vali konağı olarak kullanılmaya başlanmıştır. 1936 yılından itibaren bina, konut olarak kullanılmıştır. Dikdörtgene yakın kare planlı ve iki katlı olan binanın taban ve tavanı ahşap olup, kesme taş duvarlar, ahşap karkas taşıyıcı sistem arasına taş dolgu ile örülmüş, bağdadi sıvalıdır. Kapı, yüklük ve tavanlarda yörenin en güzel oyma işçiliği vardır. 1979 yılında Kültür Bakanlığı tarafından kamulaştırılan binanın restore edilerek Arkeoloji Müzesi olarak kullanılması düşünülmektedir. Yörede yapılan kazılar sonucu çıkarılan eserlerin bir kısmı sergilenmektedir. Şu an müze olarak kullanılmamaktadır.

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1446
favori
like
share