İlimizin ekonomisi çok büyük bir oranda tahıl tarımı ve geleneksel mera hayvancılığına dayalıdır. Bu ekonomik yapının bir sonucu olarak il nüfusunun ağırlığı kırsal kesimde yaşamaktadır. ilde geçimini tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile sağlayanların oranı %77,4 tür. Nüfusun tarım sektöründeki bu yoğunlaşması, Kars ili Gayri Safi Hasılasından tarımın aldığı payda da görülmektedir. Zira bu oran % 31,6, dır.

Tarımsal üretimde temel iktisadi sektör olan hayvancılık yaklaşık % 75, bitkisel üretim ise % 25 orana sahiptir. İl ekonomisinde bu denli ağırlığı olan hayvancılık ise genellikle küçük aile işletmeciliği şeklinde ve aile ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılan ekonomik bir faaliyet durumundadır.

İlimizde şu anda 284 (İki yüz seksen dört bin) büyükbaş, 471 Dört yüz yetmiş bir bin) küçükbaş hayvan ile 55 bin (Elli beş bin) arı kovanı bulunmaktadır. Yılda ortalama 1000 ton (Bin ton) bal, 3000 ton (Üç bin ton) beyaz peynir, 5000 ton (Beş bin ton) kaşar peyniri ile 112 bin (Yüz on iki bin) ton süt üretilmektedir. Bitkisel üretimde ise tahıl ürünleri başta gelmektedir.

Sanayi kesimi ilimiz Gayri Safi Yurtiçi Hasılasından yaklaşık binde 6 pay almaktadır. Ayrıca faal nüfusun yaklaşık % 3'ü sanayi sektöründe istihdam edilmektedir. İlimizde var olan imalat sanayi tesisleri ağırlığını hayvansal ve tarımsal ürünlerin işletilmesine dayalı işletmelerin oluşturduğu bir yapı sergilemektedir. İlimizde mevcut sanayi tesisleri; şeker, ayakkabı, karma yem, çimento, et, değirmen taşı, süt ürünleri, metal bağlantı elamanları, mobilya, tuz, bordür ve parke gibi alanlarda faaliyet göstermektedir.

İlimiz ekonomisinde çok düşük olan sanayi payını artırma amaçlı çalışmalara özel bir önem verilmekte olup, bu amaca yönelik çalışmalardan başta geleni Kars Organize Sanayi Bölgesidir. Toplam 69 parselden oluşan Organize Sanayi Bölgesindeki bu parsellerin 66'sı girişimcilere tahsis edilmiştir. Bölgede 2007 yılı itibariyle 56 firmadan 32'si üretime geçmiş olup 12'si inşaat halinde ve 12'si ise proje safhasındadır.

Kars'ta son yıllarda gelişme gösteren ve bir başka ekonomik sektör olan turizmde ise ilimiz gerek doğal, gerekse tarihi ve kültürel değerleriyle büyük bir potansiyeline sahiptir. Sarıkamış Kayak Tesisleri, Kars Kalesi, Antik Anı Kenti, Kars Müzesi, Evliya Cami, Yusuf Paşa Camii, Fethiye Camii, Taş Köprü, İlbeyi Oğlu Hamamı, Mazlumağa Hamamı, Havariler Kilisesi, Beylerbeyi Sarayı,Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı, Abdüllatif Paşa Konağı tarihi ve turistik önemi olan yerlerin başlıcalarıdır. Son yıllarda Sarıkamış ilçemizde yapılan yatırımlar neticesinde kış turizminde önemli atılımlar yapılmıştır.

Turizm merkezi ilan edilen Sarıkamış'ta açılan Kayak merkezi, etrafını çevreleyen meşhur sarıçam ormanları, ülkenin en modern telesiyej tesislerine sahip olması ve kar kalitesi ile kısa zamanda ilgi çekmiştir. Kayak merkezin için öngörülen toplam yatak kapasiteleri ise 2665 tir. Mevcut yatak kapasitesi ise 550'söz

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 648
favori
like
share