Bitlis Başhan: Tatvan-Bitlis yolunda bulunan ikinci handır. 16.yüzyılda muhtemelen Van Beylerbeyi Hüsrev Paşa tarafından yaptırılmıştır. Han duvarlarının tamamı kesme taştan yapılmış olup, duvarlar düz silmelerle nihayetlenmekle ve toprak bir damla örtülmektedir.

Güney uçta esas duvarlardan daha içeride bulunan giriş kısmında yay kemerli bir kapı bulunmakta ise de bu kapı ile birlikte güney duvarlarda bulunan pencerelerden birinin içi örülerek kapatılmıştır. Bugün Karayolları şantiye binası olarak kullanılan hanın esas girişini teşkil eden kapı üzerinde inşa kitabesi bulunmaktadır. Ortadan bir duvarla iki bölüme ayrılmış olan giriş mekanının içindeki bir merdiven, duvarlar arasından dönerek büyük bir kısmın birinci tonozu üzerinden dama çıkmaktadır.Bitlis Papşin (Hüsreve Paşa) Hanı: Bitlis’e yaklaşık 5 km. mesafede yol üzerinde bulunan Han’ın 16.yüzyılda hüküm süren Hüsrev Paşa tarafından yaptırıldığı rivayet edilmektedir.

Güney – Kuzey yönde uzanan muntazam dikdörtgen planlıdır. Tamamı kesme kahverengi taştan yapılmış ve bu gün yanından geçen devlet yolunun kenarında çukurda kalmış.

Eserin sadece giriş cephesi ile kuzey cephesi dışarı açılmaktadır. Ortada beden duvarlarından kenar profilleri ve bezemeli bordürlerle derinleşen cümle kapısı sivri kemerli ve kemer kavsarası mukarnaslı niş teşkil etmekte, kapının sağında küçük iki pencere yer almaktadır.

Birinci girişi takiben ikinci bir kapı ile hanın esas kısmına geçilmektedir.

Bitlis Hazo Hanı: Şehrin güneyinde Bitlis deresi kıyısında Alemdar Köprüsü yakınındadır. Kitabesine göre 1036 H.(1626/1627) tarihinde Önder usta tarafından yapılmıştır.

Doğu – Batı yönde enine uzanan dikdörtgen plandaki hanın beden duvarlarının yarısı ince yonu kesme taştan, diğer yarısı ise kaba yonu taşlardan yapılmış olup sade bir silmenin sınırladığı duvarların üzerini dışta toprak dam örtmektedir.

Batı cephenin ortasında yer alan cümle kapısı sivri kemerli bir niş içine alınmış ve kapının iki yanına duvarlardan çıkan iki taş konsol konmuştur. Yay kemerli giriş kapısının üzerinde dikdörtgen ve mermer üzerine yazılmış kitabe yer almaktadır.

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 599
favori
like
share