Şırnak nufusu

Nüfus yoğunluğu olarak bilinen bir kilometrekareye düşen kişi sayısı, il genelinde 49 ve il merkezinde 37 iken ilçelere göre 12 ile 175 arasında değişmektedir. Yüzölçümü büyüklüğü açısında ilk sırada yer alan Beytüşşebap ilçesinde nüfus yoğunluğu 12, yüzölçümü en küçük olan Güçlükonak ilçesinde nüfus yoğunluğu 24 kişidir.

1- Nüfus Artış Hızı Ve Değerlendirmesi

Şırnak’ta nüfus artış oranı; köylerde ‰ 3.68, kentlerde ‰ 52.28 toplamda ise ‰ 29.86 olmuştur. Şırnak’ta nüfus artışının en büyük nedeni doğum oranının Türkiye ortalamasının üstünde olmasıdır.

Toplumun gelişmişlik düzeyini yansıtan önemli göstergelerden biri bebek ölüm hızıdır. Şırnak ilinde doğan her 1000 bebekten 51’i bir yaşını doldurmadan ölmüştür.

Silopi ve Cizre ilçelerinin nüfus artış oranının yüksek olmasının nedeni, Habur Hudut Kapısında iş olanaklarından faydalanmak amacıyla İl içinden ve dışından bu ilçelere göç olmasından kaynaklanmaktadır.

2- Göç Durumu Ve Nüfusa Etkisi

Şırnak nüfusunun gelişme hızındaki değişmeler, doğurganlık düzeyi ve göç olgusu gibi iki temel etkene bağlıdır. Şırnak ilinde 1990 yılında doğurgan çağdaki her 1000 kadına 977 çocuk düşerken, 2000 yılında ise her 1000 kadına 950 çocuk düşmektedir. Nüfusun ülke genelindekini aşan bir hızla büyümesinin başlıca nedeni İldeki doğurganlığın Türkiye ortalamasının çok üzerinde olmasıdır.

İlde, tarımsal ve hayvansal ürünlerden elde edilen katma değerin düşük olması ayrıca sanayileşmenin gerçekleşememesi, milli gelirden alınan payın çok az olması ve güvenlik gibi nedenlerle, özellikle kırsal kesimden ilçe merkezlerine ve diğer illere göç söz konusudur.

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 4920
favori
like
share