Hızla değişen dünyamızda, gençler sosyal psikolojik sorunları başta olmak üzere; eğitim, sağlık, çalışma hayalı, iş bulma, sosyal güvenlik, zararlı alışkanlıklardan korunma, serbest zamanı değerlendirme vb. birçok sorunlarla karşılaşmaktadırlar.

Bu sorunların azaltılması, uygun çözüm yollarının bulunması kişi ve toplumun geleceği yönünden önem arz etmekledir.

3289 Sayılı Teşkilat Kanunumuzda öngörüldüğü üzere, spor faaliyetlerini programlamak, düzenlemek, yönelmek ve gelişimini sağlayarak, gençlerin Sosyal, kültürel, sanatsal ve spor yapacakları tesislerin yapılması Genel Müdürlüğümüzün görevleri arasında yer almaktadır.

İlimizde bu amaca yönelik olarak Spor Eğirim Merkezi, Gençlik Merkezi, Kamp Eğitim Merkezi, Spor Salonları, Stadyumlar ve Açık Spor Tesisleri mevcuttur. Hu tesislere her yaştaki kişilere spor yaptırmak, onların kötü alışkanlıklar kazanmalarını engelleyerek, bedensel ve ruhsal yönden daha sağlıklı ve elit sporcu olarak yetişmelerini ve sporu tüm kitlelere yaymak İl Müdürlüğü olarak görevlerimiz arasındadır.

Beğeniler: 2
Favoriler: 1
İzlenmeler: 2894
favori
like
share