Şırnak ilinde okuma ve yazma bilen nüfusun oranı 1990 yılında erkek nüfus için %63,84 ve kadın nüfus için %16,93 iken, bu oran 2000 yılında (14 den yukarı yaş grubu itibariyle) erkeklerde %82,57’e kadınlarda %35,82’ye yükselmiştir. Şırnak ilinde okuma ve yazma bilen nüfusun oranı 1990 yılında %42,05 2000 yılında %62,31 olmuştur. Bu oranlardan da anlaşılacağı üzere, Şırnak iline ait okur-yazarlık oranı, Türkiye ve bölge ortalamasının hayli gerisindedir.

İlde son yıllarda eğitim alanında önemli mesafeler alınmasına rağmen, hala birçok sorun devam etmektedir. Şırnak’ta bir tarafta nüfus artışı, diğer tarafta terör olaylarının neden olduğu göçler, eğitimin fiziki kapasitesini olumsuz yönde etkilemiştir. Fakat fiziki altyapının iyileştirilmesi, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, yatılı ilköğretim okullarının etkinleştirilmesi, öğretmenevi yapımları ve yaygın eğitim gibi çalışmalar sonucu, eğitim ve öğretim alanında önemli mesafeler kat edilmiştir.

Temel, Orta ve Yükseköğretim Alanındaki Eğitim Kuruluşları

2004-2005 öğretim yılı itibarı ile ilimizde; 9 Anaokulu ( 92 derslik ), 234 İlköğretim (1.405) derslik, 8 Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (112 derslik ), 21 lise ile dengi okul (244 derslik ) ve 1 Yüksek Okul olmak üzere 272 eğitim kurumu ve 1.853 derslik bulunmaktadır.

Öğrenci Sayıları

Okul öncesi : 3.305

İlköğretim okulları :80.432

Lise ve dengi okulları : 8.379

Toplam :92.116 öğrenci bulunmaktadır .

Şırnak ilinde 2004-2005 yılı derslik başına 50 öğrenci düşmektedir.

Öğretmen Sayıları

Sınıf öğretmeni : 1.257

Branş öğretmeni : 482

Anasınıfı öğretmeni : 123

TOPLAM : 1.862

İlimiz genelinde son yıllarda, okullaşma oranı yükselmektedir. Gerek Milli Eğitim Bakanlığının, gerekse Şırnak İli ve İlçelerini Geliştirme Vakfı Başkanlığınca yapılan derslikler, öğretmen evleri ve malzeme temini sonucu, İlimizde hem eğitim- öğretim kalitesi yükselmiş, hem de 8 yıllık kesintisiz ilköğretimin başarılı bir şekilde uygulanması sağlanmıştır. 2004-2005 yılı eğitim-öğretim yılında ilimiz genelinde 1525 sınıf öğretmeni norm kadrosu 1257 öğretmen mevcudu vardır. 268 sınıf öğretmeni ihtiyacı bulunmaktadır. 1692 branş öğretmenliği norm kadrosu bulunurken, bunların 482’i dolu, 1210’u boştur. Yine, 278 okul öncesi öğretmeni norm kadrosu bulunurken, bunların 123’ü dolu, 155’i boştur. Kısacası il genelinde 3.495 öğretmen norm kadrosu bulunurken bunların 1.862 si dolu 1.633 boştur.

Kitapevleri, Sinema, Tiyatro, Spor ve Folklor Faaliyetleri

Şırnak merkezde ve Cizre İlçemizde 1’er adet halk kütüphanesi mevcut olup çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca her okulumuzda öğrencilere hizmet veren okul kütüphaneleri bulunmaktadır. İl genelinde sinema ve tiyatro bulunmamaktadır, Şırnak İl Merkezinde kültür sitesi inşaat çalışması devam etmektedir.

Yüksek Öğrenim

İlimizde Dicle Üniversitesine bağlı bir Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. Meslek Yüksekokulu 1995 yılında eğitim ve öğretime açılmıştır. Yüksekokulun bünyesinde makine, elektrik ve muhasebe bölümü olmak üzere üç bölüm mevcuttur. Temel hedef teknik piyasada aranan ve ihtiyaç duyulan ara insan gücü yetiştirmektir. Yüksekokulumuz kadrosunda mevcut Akademik iki (2) İngilizce, iki (2) makine ve iki (2) Elektrik okutmanı olmak üzere toplam altı (6) kişi görev yapmaktadır. Muhasebe Programında kadrolu olarak 1(bir) Muhasebe öğretmeni bulunmakta bunun dışında dışarıdan 3 öğretmen sözleşmeli olarak bu programın derslerine girmektedir. Ayrıca, Makine bölümünde 27, Elektrik bölümünde 69 ve Muhasebe bölümünde 44 olmak üzere toplam 140 öğrenci öğrenim görmektedir.

Spor


Stadyumlar Şırnak Merkez , Cizre ve Silopi ilçelerinde bulunmaktadır. Cizre İlçesinde bulunan Kapalı Spor Salonu 1500 kişilik ve olimpik özeliklere sahiptir. Ancak yapım hatası ve bakımsızlık nedeniyle kullanılmamaktadır. Türkiye’nin diğer illerinde olduğu gibi Şırnak İlimizde de en büyük ilgi futbol dalındadır. Ancak basketbol, voleybol, boks, tekvando, masa tenisi ve atletizm alanlarında da faaliyetler bulunmaktadır. Ancak profesyonel anlamda sadece futbol dalında kurumsallaşılmıştır. Türkiye Profesyonel 2. lig B kategorisi C grubunda bulunan Cizrespor ve ile Türkiye Profesyonel 3. lig 1. grubunda bulunan Şırnakspor ilimizin başlıca futbol takımlarıdır. İlimizde, 110’u atletizm, 135’i boks, 325’i basketbol, 64’ü masa tenisi, 83’ü veleybol, 18’i halkoyunu ve 144 hentbol olmak üzere toplam 879 lisanslı sporcu mevcuttur.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1087
favori
like
share