Fatih Sultan Mehmet'in Devlet Politikası

Fatih Sultan Mehmet'le başlayıp II.Beyazıt,Yavuz Sultan Selim,Kanuni Sultan Süleyman'la II.Selim'e dek süren
döneme Osmanlı Devleti'nin Yükseliş Dönemi diyoruz.Bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu dünyanın üç kıtasına
yayılan en güçlü imparatorluğu oldu.Sınırlar Asya'da bugünkü İran sınırlarımızdan başlıyor.Irak,Suriye,Arabistan,
Yemen,Filistin ve Ürdün'ü içine alarak Mısır,Tunus,Cezayir ve Fas ile bütün Kuzey Afrika'yı kaplıyordu.
Avrupa'da da bütün Balkanlar,Romanya ile Macaristan ve Avusturya'nın başkenti Viyana'ya dek bütün
Avrupa toprakları Osmanlı Devleti sınırları içindeydi.Karadeniz ve Akdeniz birer Türk gölü haline gelmişti.
Bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu,yalnız sınırları bakımından değil,ekonomik bakımdan da Dünya'nın en güçlü devletiydi.Tüm kara ve deniz ticaret yollarını elinde tutuyordu.Yeniçeri ordusu ise,dünyanın yenilmez,karşı durulmaz,
en güçlü ordusuydu.Osmanlı Devleti'nin VII. padişahı olan Fatih 1432'de o zamanki başkent Edirne'de doğdu.Fatih küçüklüğünde çok yaramazdı.Bu yüzden babası II.Murat sertliğiyle tanınan Molla Gürnani'yi eğitimiyle görevlendirdi.
1444'te babası II.Murat Edirne-Segedin Anlaşmasıyla devletin güvende olduğunu sezerek tahtı 12 yaşındaki oğlu II.Mehmet'e bıraktı.Tahtın 12 yaşındaki küçük bir çocuğa bırakıldığını öğrenen Avusturya-Macaristan İmparatorluğu
anlaşmayı bozarak Osmanlı Devletine saldırdı.Bunun üzerine tahta babasının geçmesini isteyen II.Mehmet babasına
bu durumu bildirdi.II.Mehmet tahta geçmeyi istemeyince II.Mehmet padişahlığını kullanarak babasının tahta geçmesini
emretti. Bunun üzerine tahta geçen II.Murat 1444'te Haçlıları Varna'da yenilgiye uğrattı.II.Mehmet tekrar tahta geçtiğinde
19 yaşında deneyimli bir padişahtı.

II. Mehmet'in fetih politikası önemli ticari yerleri ele geçirip devleti zenginleştirmek ve Roma İmparatorluğu'nu ele geçirmekti.Bu yüzden işe İstanbul'dan başladı.

İstanbul'un Fethi'nin Nedenleri;

·İstanbul'un Osmanlı topraklarını 2'ye bölmesi.
·Bizans'ın Osmanlı şehzadelerini kışkırtması ve taht kavgalarına karışması .
·İstanbul'un ipek yolunun ve Karadeniz ticaretinin geçiş noktasında olması.
·İslam dinine göre İstanbul'u fetheden hükümdarın kutsanması.
·Bizans'ın,Osmanlı'nın Avrupa'daki ilerleyişine büyük engel teşkil etmesi.

İstanbul'un 1453'te feth edilmesiyle dünya tarihinde yeni bir çağ başladı.

İstanbul'un Fethi'nin Sonuçları:
·Bizans'ın yokoluşu.
·Türklerin Balkanlardan çıkmayacağı kesinleşti.
·Türklerin Avrupa içlerine ilerlemesi kesinleşti.
·Osmanlı arasında birlik,bütünlük sağlandı.
·İstanbul Boğazı ve Karadeniz Ticareti Türklerin eline geçti.
·Kale ve surların toplarla yıkılabileceği anlaşıldı.
·Avrupa batıya doğru Coğrafi Keşifler düzenlendi.
·İstanbul başkent oldu.
·Osmanlı yükselme dönemine girdi.
·II.Mehmet "Fatih" ünvanı aldı.
·Ortaçağ bitti ;yeniçağ başladı.
·Ortodoks kilisesi Osmanlı himayesin girdi.Hristiyan birliği bozuldu.
·İstanbul'dan kaçan Bizanslı bilim adamları Avrupa'da Rönesans ve Reform başladı.

Avrupa'daki Fetihler:

Avrupa'da büyük yankılar uyandıran bu olaydan sonra Edirne'ye dönen Fatih Sultan Mehmet 1454 ve 1455'te
düzenlediği iki seferle Güney Sırbistan'ı aldı.1459'da Sırbistan Krallığı'nın varlığına son verdi.1457'den beri
direnen Mora Despotluğu 1460'ta Osmanlı yönetimine geçti.1462'de Eflak Voyvodalığı'nı aldı.1463'te de
Bosna Fatih'e boyun eğdi.Daha sonra Fatih 1465'te Hersek'i 1479'da da Arnavutluğu aldı.

Anadolu'daki Fetihler:
Bu arada Anadolu'da 1466 Karamanoğullarının başkenti Konya'yı aldı.Fatih İstanbul'a döndüğünde Karamanoğulları kaybettiği toprakları geri aldıkları gibi Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan'dan da yardım istediler.Osmanlı 1471'de Karamanoğulları'nı tamamen ele geçirdiysede Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan Pir Ahmed Bey ve Kasım Bey'i
destek lemeyi sürdürdü.Fatih Akkoyunlularla karşılşmadan bu sorunu çözemeyeceğini biliyordu.Bu yüzden 1473'te Erzincan yakınlarındaki Otlukbeli'de Akkoyunluları büyük bir yenilgiye uğrattı.
Aynı zamanda Amasra'yı,Sinop'u almış,Pontus Rum Devleti'ni yıkmıştır.Denizlerdeki Fetih Politikası;

·Deniz ticaretini ele geçirmek,
·Akdeniz'de üstünlük sağlamak,
·Venediklilerin Akdeniz'deki üstünlüklerine son vermek.
Bu amaçlarla 1472-1477 yıllarında Ege Adaları fethedildi.Kırım(1475)alındı.1480'de İtalya Seferi'ne çıktı.Otranto'yu aldı.Ancak 1481 yılında Fatih'in ölümüyle İtalya Seferi yarım kaldı.
Fatih Osmanlı padişahlarının en büyüklerinden biridir.Askeri alanda kazandığı başarılarla Osmanlı Devleti'ni büyük bir imparatorluk durmuna getirmiştir.Bilime düşkünlüğüyle tanınır,tarihe ve felsefeye özel bir ilgi duyardı.Kitaplığında Türkçe'den başka Arapça,Latince,Rumca kitaplar bulunmaktadır.Güzel sanatlar ile ilgiliydi."Avni"takma adıyla şiirler yazmıştır.
Bilimadamlarını korumuş,nesir ustası Sinan Paşa ile Şair Ahmed Paşa'yı vezirliğe kadar yükseltti.Ünlü matematikçi ve astrolog Ali Kuşçu'yu Tebriz'den İstanbul'a getirtmiştir.
Ayrıca büyük devletlerin taht kavgaları yüzünden yıkıldığını veya zayıfladığını bilen Fatih Şeyh'ül İslam'a "kardeş katli vaciptir" diye fetva verdirdi.
Aynı zamanda ilk altın parada Fatih döneminde bastırıldı
Rumeli Hisarı,Topkapı Sarayı,Eski Saray,Kapalıçarşı,Çinili Köşk'ü yaptırmış,Ayasofya'yı camiye çevirmiştir.

alıntı)

y@b@ncı y@b@ncı
Üyenin Yeni Konuları Mai ve Siyah
Üyenin Populer Konuları Mai ve Siyah
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1175
favori
like
share