ADİLLER

Köy Karamanoğlu Beyliği döneminde kurulmuştur. Adil adında bir oba beyinin, obası ile buraya yerleşip çoğalmasıyla köy kurulmuş ve köye, “Adiller” ismi verilmiştir.


CİVANDERE

Köyün eski ismi “Celederesi”dir.Turcalar köyünün bir mahallesi iken ayrılarak kurulmuş bir köydür. Köy ismini kurulduğu yöredeki dereden aldığından Köye “Civandere” ismi verilmiştir. Genç , gür, ince, uzun ağaçları olan dere anlamındadır.


CİVLER

Civler kelime anlamı sözünde sağlam, iyiliksever, Kahraman anlamına gelir. Bu köyde yaşayan insanların dürüst, vatanına ve Milletine bağlı olmalarından dolayı bu isim “Civler” ismi verilmiş olabilir.


ÇEVREKAVAK

Köyün eski adı “Mencek”dir. Uğurlu ve Adiller köyleri arasında kurulmuş bir köydür. Dere içerisinde Kavak yetiştirilmesinden dolayı Köye, Kavak civarı, kavak yöresi anlamına gelen “Çevre kavak” ismi verilmiştir.


ÇUKURBAĞ

Etrafı dağlarla çevrili, çukurda bağ ve bahçelikler içerisinde şirin bir köydür. Bu yörede bahçelere “bağlık” ismi verildiğinden köyün etrafı da bağlık ve bahçelik olması nedeniyle köye “Çukurbağ” ismi verilmiştir.


DARAN

Dumlugöze’nin bir mahallesi iken, sonradan müstakil köy olmuştur. Daran, “Daren” kelimesinden bozularak kullanılmış; saklayan, tutan, ulaştıran, kavuşturan, getiren anlamlarına gelir.


DUMLUGÖZE

Köyün eski adı “Muzvadı”dır. Ormanlık bir alan içinde kurulmuştur. Sarıvelilerin en uzak köyüdür. “Dumlugöze” gözü yaşlı anlamına gelen bir kelimedir. Köyün gelir durumu çok düşüktür, geçim sıkıntısı mevcuttur. Bu nedenle ve eskiden tek ilçe olan Ermenek’e uzaklığı nedeniyle bu isimin verilmiş olduğunu sanıyoruz.


ESENTEPE

Köyün eski adı “Lamos”tur. Köyün devamlı rüzgar esen bir tepe üzerinde kurulmuş olmasından dolayı “Esentepe” ismi verilmiştir. Şairi ve okuyanı çoktur.


GÜNDER

Çukurbağ Hisarı denilen tarihi kale kalıntısının kuzey doğusundaki düzlükte kurulmuş bir orman köyüdür. Köyün düz yerde kurulmuş olması nedeniyle aydınlık, güneşlik anlamına gelen “Gün” ile, içinde anlamına gelen “Der” kelimelerinin birleştirilmesiyle; aydınlık, güneşlik içindeki yer anlamına gelen “Günder” ismi köye verilmiştir.


IŞIKLI

Köyün eski adı “Fet” tir. Işıklı, etrafı ormanlarla kaplı, aydınlık düz yerde kurulmuştur. Bu nedenle Köye nurlu, şavklı anlamına gelen “Işıklı ismi verilmiştir.


KOÇAŞLI

Köyün eski adı “Mulumu” (Mulumulu)’dur. Köyün etrafında Koçaş ormanları bulunduğundan köye “Koçaşlı” ismi verilmiştir.


ORTAKÖY

1967 yılına kadar Turcalar’ın “Kızılcakışla” adında bir mahallesi iken, Civandere, Civler, Çevrekavak ve Adiller köylerinin ortasında kurulmuş olması nedeniyle köye, “Ortaköy” ismi verilmiştir.


UĞURLU

Ermenek-Göktepe yolu üzerinde tarihi eskilere dayanan bir köydür. Uğurlu; İyilik getirdiğine inanılan, kutlu, meymenetli, mübarek anlamına gelen bir kelimedir. Bu nedenle köye “Uğurlu” ismi verilmiştir. Halkının tamamına yakını tahsillidir.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2722
favori
like
share
TOROS 70 Tarih: 29.09.2008 16:09
Sarıveliler ve köylerini tanıttığınız için teşekkür ederim..