VAN İLİ TARİHÇESİ:
Van ve çevresinin coğrafya ve savunma bakımından önemli bir konumu olduğu için çok eski dönemlerden beri burası yerleşim alanı olmuştur. Çeşitli arkeolojik araştırmalar sonucunda Yenitaş Çağı'ndan, Kalkolotik Çağ'da ve Tunç Çağı'nın başlarında bu yöreye yerleşme olduğu kesinlik kazanmıştır. Ancak, Van Urartular zamanında (M:900-600) önem kazanmıştır. O zaman adı Tuşba olan Van şehri yaklaşık 300 yıl Urartu devletine başkentlik yapmıştır. İ.Sardur Tuşba'nın özünü teşkil eden Van Kalesi'ni kurmuştur. Van adı Urartu'ca Biane adının zamanla Viane, daha sonra Van'a dönüşmesinden oluşmuştur. Van şehri M.Ö. 2000 yıllarında Doğu Anadolu yaylasına yayılan ve dilleri Türkçe'ye benzeyen Hurriler'in merkezi bölgesi olmuştur. Hurri Mitani devletinin Hititler tarafından yıkılması sonucu Nairi (Asurlular) ve Urartular tarih sahnesinde yerlerini almışlardır. Urartular sanat, dokumacılık, sulama, bağcılık, bahçecilik ve mimari alanlarda çok ileri durumdaydılar. Bugün Urartular döneminden kalan eserler bütün ihtişamıyla ayaktadır. Medler tarafından Urartu krallığına son verilmiş; Medlerden sonra Persler, Mekadonyalılar, Sasaniler, Romalılar, Bizanslılar; Van Bölgesi'nde egemenlik kurmuşlar. 1071 Malazgirt zaferinden sonra bu yöre Türkler'in eline geçmiş. Bu dönemde; Ahlatşahlılar, Selçuklular, İlhanlılar, Karakoyunlular, Akkoyunlular ve Sefeviler bölgede etkin olmuşlardır. Van, Osmanlı Devleti tarafından alınarak önemli bir merkez haline getirilmiştir.Osmanlılar döneminde Van, Eyalet statüsü kazanmış olup; 1568-1574 tarihleri arasında 12, 1578-1588'de 27 sancağa sahipti. Osmanlı döneminde büyük inşa faaliyetlerine mazhar olan Van'da o dönemden kalan cami, kale, köprü, han, hamam vb. eserler bulunmaktadır.19. Asır'da büyüyen ve gelişen Van'da yaşayan Ermeni çeteler dış güçlerin tahrik, teşvik ve oyunlarıyla isyanlar çıkarmaya başladılar. Birinci Dünya Savaşı sırasında 20 Mayıs 1915'te Ruslar, Van'ı işgal ettiler. Van'da çok sayıda yerleşim yeri Ruslar ve Ermeni çeteleri tarafından yakılıp, yıkılarak yerle bir edildi. İşgal ve isyan sırasında Van'da 32.500 Müslüman Türk şehit edildi. Katliama uğrayan şehir halkının geride kalan yaşlı, kadın, çocukları ise muhacir olmuştur. 2 Nisan 1918'de kahraman Türk Ordusu, Van'a girerek düşman işgaline son vermiştir.Van, düşman işgali sonrasında "Bağlar Mevkii" denilen bugünkü yerine yeniden kurulmuştur. Van 1923 yılında Vilayet olmuş, Cumhuriyet sonrası hızla gelişerek çağdaş bir kent konumuna ulaşmıştır.
VAN İLİ YÜZÖLÇÜMÜ:
Van, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Murat-Van bölümündeki Van gölü kapalı havzasındadır. Kuzeyden Ağrı'nın Doğubayazıt, Diyadin ve Hamur ilçeleri; Güneyden Siirt'in Pervari; Şırnak'ın Beytüşşebap, Hakkâri'nin merkez ve Yüksekova ilçeleri ile çevrilidir. Doğusunda ise İran devlet sınırı yer alır. Yüzölçümü 19.069 km² dir. Van merkez ilçesinin yüzölçümü 2.289 km², ilin gerçek alanı toplam 21.823 m² dir. Van, Doğu Anadolu Bölgesi'nin volkanik dağlarla kaplı çukur kesiminde bulunan Van Gölü'nün doğu kıyısına 5 km uzaklıkta hafif eğimli bir alan üzerine kuruludur. Ortalama yüksekliği 1725 m.'dir. Türkiye'nin en büyük gölü olan ve bir bölümü Van ilinde kalan Van Gölü, bu dağlık bölümün ortasında yüksek dağlarla çevrelenmiş bir çöküntü durumundadır. Van ilinin 11 ilçesi vardır. Bunlar: Özalp, Saray, Gürpınar, Edremit, Başkale, Erciş, Muradiye, Çaldıran, Gevaş, Çatak ve Bahçesaray'dır.Van Gölünün içinde bulunan Akdamar, Kuş, Çarpanak, Adır adaları ilin sınırları içinde, turistik öneme sahip yerlerdir.

İLÇELER:
Van ilinin ilçeleri; Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Çatak, Edremit, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Özalp ve Saray'dır.
NÜFUS VE SOSYAL YAPI:
1889'da 35.000 olan Van nüfusu işgal ve isyanlar sonrası 7.000'e kadar düşmüştür. Cumhuriyet dönemindeki nüfus gelişimine bakıldığında ise, Van'ın nüfusunun 1950 yılı hariç, 1927-1997 yılları arasında sürekli artış göstermiştir. 1990-1997 yılları arasında Türkiye'de nüfus artış hızı % 15 iken, Van'da % 25,2 olmuştur.1960 yılını takip eden dönemlerde Türkiye genelinde olduğu gibi, Van'da da şehirleşme süreci hız kazanmıştır. 1985 yılında 100.000 sınırını aşan şehir nüfusu, 1997 yılı sayımında 288.794'e ulaşmıştır.1990 yılından sonra Van, özellikle çevre illerden sürekli göç almaya başlamıştır. Böylece Van ili genel nüfus toplamı da 772.132'ye ulaşmıştır. Van ili hem göç alan, hem de göç veren bir yapıya sahiptir. İzmir, Ankara, Antalya, Adana, Gaziantep, Bursa, İstanbul, Balıkesir ve Aydın illerine göç verirken; Hakkâri, Siirt, Muş, Ağrı ve Bitlis illerinden göç almaktadır.
İDARİ YAPI:
Van ili idari yapı olarak Merkez ilçe dâhil 12 ilçesi, 20 belediyesi, 84 mahallesi, 10 bucak merkezi, 576 köy ve 401 mezradan oluşan yerleşim birimine sahiptir.

İLÇELERNÜFUSU
Merkez ilçe 288.794 Bahçesaray 17.415 Başkale 49.676 Çaldıran 48.155
Çatak 21.034 Edremit 15.696 Erciş 145.229 Gevaş 29.629 Gürpınar 37.797
Muradiye 44.287 Özalp 54.143 Saray 20.277 TOPLAM 772.132

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2223
favori
like
share