/////// index.php

@include( "genel.php" );

if ( @$myBaglanti = mysql_connect( $myHost, $myKullaniciAdim, $myKullaniciSifrem ) )
{ }
else
{
print( "MySql\'e bağlanırken bir hata oluştu. Lütfen bağlantıları kontrol edin..." );
}

$myVT = mysql_select_db( "deneme" );

?>


Web Denemelerim...


if ( $_GET[ "olay" ] == "sil" ) /// KAYIT SİLME YERİ BURASIDIR
{
$sorgu = "delete from hostingwindows where ";
foreach ( $_GET as $degisken => $deger )
{
foreach ( $TBLhostingwindowsAlanlar as $alan )
{
if ( $degisken == $alan )
{
$sorgu .= " " . $degisken . "=" . "'" . $deger . "' " . "and";
}
}
}
$sorgu = substr( $sorgu, 0, strlen( $sorgu ) - 4 );
$sorgu .= " limit 1";
// print( "Oluşturulan silme sorgusu: " . $sorgu . "
" );
if ( $sorguSonucu = mysql_query( $sorgu, $myBaglanti ) )
{
print( "Kayıt silindi.

Şimdi yönlendiriliyorsunuz. Lütfen

bekleyin.

Beklemek beni sıkıyor." );
print( "" );
print( "" );
exit();
}
else
{
print( "Sorgunuz gerçekleştirilemedi. Lütfen bağlantıları ve sorgu cümleciklerini

kontol edin veya üreticinizle görüşün." );
exit();
}
}
else if ( $_GET[ "olay" ] == "ekle" ) /// EKLEME SORGUSUNU OLUŞTURUYOR VE HAYATA GEÇİRİYORUZ
{
if ( $_GET[ "adim" ] == "1" )
{
$sayac = 1;
?>foreach ( $TBLhostingwindowsAlanlar as $deger )
{
print( "\n" );
print( "\n" );
$sayac++;
}
?>
Alan Eklenecek değer
" . $deger .

"

width=\"400\">

Geri dön

exit();
}
else if ( $_GET[ "adim" ] == "2" )
{
$alanlar = " ( ";
$degerler = " ( ";
foreach ( $_POST as $degisken => $deger )
{
// print( "\$degisken = " . $degisken . " " );
// print( "\$deger = " . $deger . "
" );
foreach ( $TBLhostingwindowsAlanlar as $alan )
{
if ( $degisken == $alan )
{
// print( " \$degisken = " .

$degisken );
$alanlar .= $alan . ", ";
// print( " \$alanlar = " . $alanlar

. "

" );
}
}
$degerler .= "'" . $deger . "', ";
}
$alanlar = substr( $alanlar, 0, strlen( $alanlar ) - 2 );
$alanlar .= " ) ";

$degerler = substr( $degerler, 0, strlen( $degerler ) - 2 );
$degerler .= " ) ";
// print( "Oluşturulan \$alanlar değişkeninin değeri: " . $alanlar );
// print( "
Oluşturulan \$degerler değişkeni: ". $degerler );
$sorgu = "insert into hostingwindows " . $alanlar . " values " . $degerler;
if ( $sorguSonucu = mysql_query( $sorgu, $myBaglanti ) )
{
print( "Yeni kayıt eklendi.

Şimdi yönlendiriliyorsunuz. Lütfen

bekleyin.

Beklemek beni sıkıyor." );
print( "" );
print( "" );
exit();
}
else
{
print( "Sorgunuz gerçekleştirilemedi. Lütfen bağlantıları ve sorgu

cümleciklerini kontol edin veya üreticinizle görüşün." );
exit();
}
}
}
else if ( $_GET[ "olay" ] == "duzenle" ) /////// KAYIT DÜZENLEME MEKANI BURASIDIR BAŞKA BİR YER

OLAMAZ
{
if ( $_GET[ "adim" ] == "1" ) /// KAYIT DÜZENLEMEDE BİRİNCİ ADIM
{
?>

method="post">
foreach ( $_GET as $degisken => $deger )
{
foreach ( $TBLhostingwindowsAlanlar as $alan )
{
if ( $degisken == $alan )
{
print( "
$alan . "\" id=\"hid_" . $alan . "\">\n" );
}
}
}
?>

foreach ( $_GET as $degisken => $deger )
{
foreach ( $TBLhostingwindowsAlanlar as $alan )
{
if ( $degisken == $alan )
{
print( "" );
}
}
}
print( "\n" );

foreach ( $_GET as $degisken => $deger )
{
foreach ( $TBLhostingwindowsAlanlar as $alan )
{
if ( $degisken == $alan )
{
print( "" );
}
}
}
?>
" . $alan . "

$degisken . "\" value=\"" . $deger . "\">

exit();
}
else if ( $_GET[ "adim" ] == "2" ) /// KAYIT DÜZENLEMEDE İKİNCİ ADIM
{
$yeni = "";
foreach ( $_POST as $degisken => $deger )
{
foreach ( $TBLhostingwindowsAlanlar as $alan )
{
if ( $degisken == $alan )
{
$yeni .= " " . $alan . "='" . $deger . "' ,";
}
}
}
$yeni = substr( $yeni, 0, strlen( $yeni )-2 );
// print( "$yeni" );

$degistirilecek = "";
foreach ( $_POST as $degisken => $deger )
{
foreach ( $TBLhostingwindowsAlanlar as $alan )
{
if ( $degisken == ( "hid_" . $alan ) )
{
$degistirilecek .= " " . $alan . "='" . $deger . "' and";
}
}
}
$degistirilecek = substr( $degistirilecek, 0, strlen( $degistirilecek )-4 );
// print( "

$degistirilecek" );

$sorgu = "update hostingwindows set " . $yeni . " where " . $degistirilecek . "

limit 1";
// print( "

Sorgu: " . $sorgu );
if ( $sorguSonucu = mysql_query( $sorgu, $myBaglanti ) )
{
print( "Kayıt güncellendi.

Şimdi yönlendiriliyorsunuz. Lütfen

bekleyin.

Beklemek beni sıkıyor." );
print( "" );
print( "" );
exit();
}
else
{
print( "
Sorgunuz gerçekleştirilemedi. Lütfen bağlantıları ve sorgu

cümleciklerini kontol edin veya üreticinizle görüşün." );
exit();
}
}
}

?>

src="bosluk.gif" width="900" height="1">
cellspacing="0">$sorguSonucu = mysql_query( "select * from hostingwindows", $myBaglanti );
$sayac = 1;
while ( $satir = mysql_fetch_row( $sorguSonucu ) )
{
?>

$sayac++;
}

?>
Adı
title="soyadi">SoyAdı
Tarih asdf
onclick="if (confirm('Bu kayıtları silmek istediğinizden emin

misiniz?\n\n\nSildiğiniz kayıt geri getirilemez.\n\n\n\n\n') ) { var alanlar=AlanBelirle(
$sayac; ?>); GonderGet( alanlar, 'sil' ); }" name="btnSil1" id="btnSil1">
title="Düzenle"
onclick="var alanlar=AlanBelirle(); GonderGet(

alanlar+'adim=1[/swf2][swf3]duzenle' );" name="btnDuzenle1" id="btnDuzenle1">

]; ?>

]; ?>

]; ?>

]; ?>
///////////// genel.php

////////////////////////////////////////////
// DEĞİŞKENLERİ EN BAŞTA TANIMLIYORUZ
////////////////////////////////////////////
$myHost = "localhost";
$myKullaniciAdim = "emir";
$myKullaniciSifrem = "emir";

$TBLhostingwindowsAlanlar = array(
"adi",
"soyadi",
"tarih",
"asdf"
);

/*
güncelleme sorgusu:
UPDATE `hostingwindows` SET `adi` = 'emirr' WHERE `adi` = 'emir4' AND `soyadi` = 'köksalan2' AND `tarih` =

'2006-01-08' LIMIT 1

ekleme sorgusu:
insert into hostingwindows ( adi, soyadi, tarih ) values ( 'KAAN[/swf2][swf3]AKMAN[/swf2][swf3]2007-1-3' )
*/


///////////////////////////////////////////////////////*
/************************************************** **

örneğin windows hostinglerini şu tabloda saklıyosun:
CREATE TABLE hostingwindows (
adi char(250) default NULL,
soyadi char(250) default NULL,
tarih date default NULL,
asdf char(30) NOT NULL default '0'
) TYPE=MyISAM;

bendeki örnek veriler ise şunlar:
INSERT INTO hostingwindows VALUES ('emir1[/swf2][swf3]köksalan1[/swf2][swf3]2006-01-08[/swf2][swf3]0');
INSERT INTO hostingwindows VALUES ('emir[/swf2][swf3]köksalan2[/swf2][swf3]2006-01-08[/swf2][swf3]xxxxxxxxx');************************************************** **/


?>

Beğeniler: 2
Favoriler: 0
İzlenmeler: 640
favori
like
share
ByCaNTM Tarih: 05.09.2008 14:43
hocam bu sistemi çalıştıramadım ban bir dosya yapıp atarmısın?