--------------------------------------
cisimlere çarpa bilen fizik motorlu movieclip
--------------------------------------------------

bir movie clip yapın instance name'i ball1 olsun.
bu fizik motorlu topa;


onClipEvent (load) {
vx = Math.random()*20-10;
vy = Math.random()*20-10;
}
onClipEvent (enterFrame) {
for (i in _parent) {
if (i.substring(0, 4) == "wall") {
wall = _parent;
ball = this;
if (ball._x-ball._width/2>=wall._x-wall._width && ball._x+ball._width/2<=wall._x+wall._width) {
x = ball._x-wall._x;
y = ball._y-wall._y;
a = wall._rotation*Math.PI/180;
xw = Math.cos(a)*x+Math.sin(a)*y;
yw = Math.cos(a)*y-Math.sin(a)*x;
vxw = Math.cos(a)*vx+Math.sin(a)*vy;
vyw = Math.cos(a)*vy-Math.sin(a)*vx;
if (yw+ball._width/2>=0) { // && yx-ball._width/2<=0+wall._width
vyw *= -.8;
yw = 0-ball._width/2;
x = Math.cos(a)*xw-Math.sin(a)*yw;
y = Math.cos(a)*yw+Math.sin(a)*xw;
vx = Math.cos(a)*vxw-Math.sin(a)*vyw;
vy = Math.cos(a)*vyw+Math.sin(a)*vxw;
ball._x = wall._x+x;
ball._y = wall._y+y;
}
}
}
}
_x += vx;
_y += vy;
vx *= .999;
vy += .1;
}


ekleyin sonra.
çarpabileceği cisimlere verilecek instance name ler;

wall1
wall2
wall3
wall4
wall8

------------------------------------------
Animayonun kaç defa açıldığını gösteren yazı
-----------------------------------------

bir dinamik text oluşturun ve adını: visits koyun.
sonra 1.frame'e


// internetteki gibi cookies
function getCookies(){
so = SharedObject.getLocal("menu");
}
function setCookies(){
so.flush();
}

// girişler: visits
getCookies();
so.data.visits++;
visits = so.data.visits;
setCookies();





yazın.
bu kod çok kulanılan bir koddur.




-----------------------------------------
Fareden kaçan movie clip
--------------------------------------

movie clipe ekleyin.



onClipEvent(load){
vx = 0;
vy = 0;

f = .93;
m = 100;
}

onClipEvent(enterFrame){
if(this.hitTest(_parent._xmouse, _parent._ymouse, true)){
_alpha = 80;
if(Key.isDown(1)){
trace("hit");
}
}
else{
_alpha = 100;
}

dx = _x - _parent._xmouse;
dy = _y - _parent._ymouse;
d = Math.sqrt(dx*dx + dy*dy);

if(d < m){
vx += (dx)/4;
vy += (dy)/4;
}

vx *= f;
vy *= f;

_x += vx;
_y += vy;

if(_x > 570){ _x -= 550; }
if(_x < -20){ _x += 550; }
if(_y > 420){ _y -= 400; }
if(_y < -20){ _y += 400; }

}




----------------------------------------------
bir movie clip değmeden yaklaşan movie clip
--------------------------------------


yaklaşılacak movie clipin instance name i; cisim olsun
ve yaklaşacak cisme şu kodları ekleyin;


onClipEvent(load){
function hyp(x1,x2,y1,y2){
return Math.sqrt(sq(x2-x1) + sq(y2-y1));
}

function sq(n){
return n*n;
}

function trig_move(a,s){
_x += Math.sin(a*(Math.PI/180))*s;
_y += Math.cos(a*(Math.PI/180))*s*-1;
}
}

onClipEvent (enterFrame) {
dist = hyp(_x,_root.cisim._x,_y,_root.cisim._y);

if(dist > 2*_width){
a = Math.atan2(_root.cisim._x-_x,_y-_root.cisim._y)/(Math.PI/180);
trig_move(a,5);
}
}






--------------------------------------
İŞTE ÇIKMIŞ OLAN EN İYİ KOD; çünkü çok fazla işe yarıyor. Oyunlar için bir numaralı kod!

******İF**********KODU************* -----ERMANSOFT farkıyla-------

onClipEvent (enterFrame) {
if (this.hitTest(_root.cisim)) {
_root.gotoAndPlay("frame");
}
}


animasoyonda bir cimin üstüne bir cisim gelince
istediğiniz kareye gitmesini istiyorsanız. bunu kullanın.

*kodu üstüne gelinecek cisme ekleyin.
*'cisim' kısmı yerine üzerine gelicek olan cismin örnek adını yazın.
*'frame' kısmı yerine frame i yazın



-----------------------------------
-----------------------------------
**********PROPERTİES***************
-----------------------------------
-----------------------------------


----------------------------------------------------------
movie clipin belirli eksen yönünde gitmesi
------------------------------------------------------
AÇIKLAMA:
* _y += (_root.y=0)/speed; yerlerindeki; y=0 ve x=0 kısımlarına gidecekleri hız ve ekseni belirleyin. *
* _x += (_root.x=0)/speed; Örneğin; y=10 , x=15 , y+20 , x-40 gibi. y=0 ve x=0 iken cisim hareket etmez. *




onClipEvent (load) {
speed = 10;
}
onClipEvent (enterFrame) {
_y += (_root.y=0)/speed;
_x += (_root.x=0)/speed;
}



-----------------------------------------------------------
MOVİECLİPi döndürme 2.0 (ERMANHASKAN tarafından yenilendi)
-----------------------------------------------------------
açılama:
hızını arttırmak için; speed kısmını azaltın.
yönünüdeğiştirmek için; _rotation+= (_root.rotation+50)/speed; kısmını
_rotation+= (_root.rotation-50)/speed; yapın.




onClipEvent (load) {
speed = 10;
}
onClipEvent (enterFrame) {
_rotation+= (_root.rotation+50)/speed;
}


------------------------------------------------------------------------------------------
NOT: Yukarıdaki kodları kendiniz; FLASHMX in properties kodları ile değiştirebilirsiniz.
----

,

onClipEvent (load) { movieclipi döndüren bu kodu; onClipEvent (load) {
speed = 10; şu biçimde----------------) speed = 10;
} değiştiriseniz, }
onClipEvent (enterFrame) { movie clip in yüksekliği onClipEvent (enterFrame) {
_rotation+= (_root.rotation+50)/speed; ile oynarsınız. _height+= (_root.height+50)/speed;;
} }


------------------------------
------------------------------
*********SON******************
------------------------------
------------------------------



--------------------------------------------------------------
üzerine gelince el işareti çıkmayan buton
---------------------------------------------------
AÇIKLAMA:
aşağıdaki kodu butona ekleyin ama butonununuzun instance name (örnek adı) mybutton olsun.



on (release, rollOver, rollOut, dragOver, dragOut) {
mybutton.useHandCursor = false;
}



-------------------------------------------------------------
animasyon sırasında kalemle çizim yapabilme (kareye ekleyin)
-------------------------------------------------------------

_root.onMouseMove = function() {
if (draw) {
_root.lineStyle(0, 0x000000, 100);
_root.lineTo(_root._xmouse, _root._ymouse);
}
};
_root.onMouseDown = function() {
draw = true;
_root.moveTo(_root._xmouse, _root._ymouse);
};
_root.onMouseUp = function() {
draw = false;
};


--------------------------------------------------------------------
EN BAŞTAKI KOD AYARLARIYLA İSTEĞE GÖRE; (ERMANHASKAN) ---EN--İYİ--KOD---
1-Tiklenen yere istenilen hızla giden,
2-Tiklenen yere istenilen hızla hemen dönerek gitmekyerine kendi dönerek giden,
3-Mouseun peşinden giden ama önünü giderken mousea döndüren,
4-Mouseun peşinden giden ama önünü kendi çevresinde dönerekmose döndüren,
MOVİE CLİP.

Ayarları ilk '}' a kadar olan yerden yapılıyor.
1. seçenek için: clickmode =true turnmode = false
2. seçenek için: clickmode =true turnmode = true
3. seçenek için: clickmode =false turnmode = false
4. seçenek için: clickmode =false turnmode = true
olarak ayarlayın.
-------------------------------------------------------------------------



onClipEvent (load) {
// declare and set initial variables and properties
clickSpot_x = _x;
clickSpot_y = _y;
speed = 10;
clickMode = false;
turnMode = false;
}
onClipEvent (mouseDown) {
//
// set position of target spot when mouse is clicked
if (clickMode && _root._xmouse>125 && _root._xmouse<465) {
clickSpot_x = _root._xmouse;
clickSpot_y = _root._ymouse;
}
}
onClipEvent (enterFrame) {
// toggle button icon visibility
_root.curve._visible=turnMode;
_root.pointer._visible=!clickMode;
//
// deterimine whether target spot is the clicked spot or the mouse pointer
if (clickMode) {
gotoSpotX = clickSpot_x;
gotoSpotY = clickSpot_y;
} else{
gotoSpotX = _root._xmouse;
gotoSpotY = _root._ymouse;
}
//
// calculate angle of current position to target position
delta_x = _x-gotoSpotX;
delta_y = _y-gotoSpotY;
targetRotation = -Math.atan2(delta_x, delta_y)/(Math.PI/180);
//
// calculate the two methods of rotation
if (turnMode) {
if (_rotation _rotation += 10;
}
if (_rotation>targetRotation) {
_rotation -= 10;
}
} else{
_rotation = targetRotation;
}
//
// move beetle toward the target and stop when it gets there
if (Math.sqrt((delta_x*delta_x)+(delta_y*delta_y))>speed) {
_y -= speed*Math.cos(_rotation*(Math.PI/180));
_x += speed*Math.sin(_rotation*(Math.PI/180));
}


}


-------------------------------------------------
MERKEZİNE YAKLAŞTIKÇA BÜYÜYEN MOVİE CİP
--------------------------------------------



onClipEvent (enterFrame)
{
mouse = _xmouse;
if (mouse<0)
{
mouse = -1*mouse;
}
scale = 200-mouse;
if (scale<100)
{
scale = 100;
}
if (scale>200)
{
scale = 200;
}
setProperty ("", _xscale, scale);
setProperty ("", _yscale, scale);
}



---------------------------------------------------------
tutup fırlatıla bilen fizik motorlu movie clip
------------------------------------------------




on(press){
startDrag("");
dragging=true;
}
on(release, releaseOutside){
stopDrag();
dragging=false;
}
onClipEvent (load) {
_x = Math.random()*30;
_y = Math.random()*30;
xspeed = 20;
rightedge = 550;
leftedge = 0;
yspeed = 20;
topedge = 0;
bottomedge = 400;
drag = .98;
bounce = .9;
gravity = 2;
}
onClipEvent (enterFrame) {
if (!dragging) {
_x = _x+xspeed;
if (_x+_width/2>rightedge) {
_x = rightedge-_width/2;
xspeed = -xspeed*bounce;
}
if (_x-_width/2 _x = leftedge+_width/2;
xspeed = -xspeed*bounce;
}
_y = _y+yspeed;
if (_y+_height/2>bottomedge) {
_y = bottomedge-_height/2;
yspeed = -yspeed*bounce;
}
if (_y-_height/2 _y = topedge+_height/2;
yspeed = -yspeed*bounce;
}
yspeed = yspeed*drag+gravity;
xspeed = xspeed*drag;
} else {
xspeed = _x-oldx;
yspeed = _y-oldy;
oldx = _x;
oldy = _y;
}
}




----------------------------------------------------------
Yön tuşlarıyla SÜRÜLEN HIZLANINCA SÜRÜKLENEN MOVİE CLİP
----------------------------------------------------------



onClipEvent (enterFrame) {
// sağ ve sol dönüş
if (Key.isDown(Key.RIGHT)) {
_rotation += 10;
}
if (Key.isDown(Key.LEFT)) {
_rotation -= 10;
}
//
//
if (Key.isDown(Key.UP)) {
// hız - dönüş ve yön hesap parmetreleri
xSpeed += thrust*Math.sin(_rotation*(Math.PI/180));
ySpeed += thrust*Math.cos(_rotation*(Math.PI/180));
flames._visible = 1;
}
if (Key.isDown(Key.DOWN)) {
// hız - dönüş ve yön hesap parametreleri
xSpeed -= thrust*Math.sin(_rotation*(Math.PI/180));
ySpeed -= thrust*Math.cos(_rotation*(Math.PI/180));
flames._visible = 1;
} else {
// yukarı ok tuşu ile ilgili ek parametreler
xSpeed *= decay;
ySpeed *= decay;
flames._visible = 0;
}
//
// hız limiti
speed = Math.sqrt((xSpeed*xSpeed)+(ySpeed*ySpeed));
if (speed>maxSpeed) {
xSpeed *= maxSpeed/speed;
ySpeed *= maxSpeed/speed;
}
//
// haraket hesapları
_y -= ySpeed;
_x += xSpeed;
//

}
onClipEvent (load) {
// hız hesapları
thrust = 1;
decay = .97;
maxSpeed = 10;
}





--------------------------------------------
Mouse doğru dönen movie clip
-----------------------------------------


onClipEvent(load){

X = this._x;
Y = this._y;

}
onClipEvent(mouseMove){

Xm = _root._xmouse;
Ym = _root._ymouse;

Xdiff = Xm - X;
Ydiff = -(Ym - Y);

radAngle = Math.atan(Ydiff/Xdiff);

if (Xdiff < 0){
corrFactor = 270;
}
else{
corrFactor = 90;
}

this._rotation = -radAngle*360/(2*Math.PI) + corrFactor;
updateAfterEvent();
}




------------------------------------------
sürükleyip bırakma
--------------------------------------------------

on (press) {
startDrag(getProperty(_x, _y));
}
on (release) {
stopDrag();
}








----------------------------------------------
mouse ı yatay düzlemde takip
------------------------------------------


onClipEvent (enterFrame) {
_x = _x+_xmouse/5;
}


-------------------------------------------------------
mouseyı bi hızlı bir yavaş takip
-----------------------------------------------


onClipEvent (enterFrame) {
_x = _x+_xmouse/50;
_y = _y+_ymouse/50;
}

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1742
favori
like
share
mandrake_41 Tarih: 12.09.2008 04:05
selam araniza katilmaktan cok mutluluk duydum insallah guzel dostluklar yasariz
mandrake_41 Tarih: 12.09.2008 04:04
SeNi öMRüM BoYuNCa aLDaTMaYaCaK KaDaR CoK SeVDiM SeN BiLMeSeN BiLe..!
hayalll Tarih: 12.09.2008 03:09
bunları bilmek lazım ..
özellikle benım için ..
teşekkurler paylaşım içn..
hello Tarih: 05.09.2007 15:34
anladım