Ben imkansızın haseretini çeken insanları severim. (Von Goethe)
Bir erkek veya kadının ne şekilde yetiştiğini bir kavgadaki hareketlerinden anlayabilirsiniz. (G.B.Shaw)
Bencil insan, tek başına kalmış, meyvasız bir ağaç gibi kuru gider (Turgenyev)
"Amacı olmayan gemiye, hiçbir rüzgar yardım etmez." (Montaigne)
Bir anlık sabır insanı büyük felaketlerden kurtarabilir, sabırsızlık gösterecğin tek bir an bütün bir yaşamını mahvedebilir. (Çin atasözü)
Aşk kimi kalbe gıdadır, ne yenir ne yutulur, bir demir leblebidir, çiğneyene aşk olsun..(Şinasi)
İş bu söze hak tanıktır, bu can gövdeye konuktur.Bir gün ola çıka gide, kafesten kuş uçmuş gib." Yunus Emre"
Düşen bir çığda hiç bir kar tanesi kendisini olup bitenden sorumlu tutmaz. "Oscar Wilde"
Kim başkalarını yenmek istiyorsa, öncekendini yenmelidir. Kim başkaları hakkında hüküm vermek istiyorsa,önce kendi hakkında hüküm vermelidir. Kim başkasını tanımak istiyorsa, önce kendini tanımalıdır."(Lü-Bu-Ve)
Geçmiş ve gelecek yoktur. Yalnızca sonsuz bir "şimdi" vardır. (A.Cowley)
İnsanlar renkli cam pencerelere benzerler.Güneş parlarken onlar da pırıl pırıldır, fakat karanlık çökünce gerçek güzellikleri ancak içerden ışık gelirse meydana çıkar.
Bir yargıçta şu özellikler bulunmalıdır: İyi niyetle dinlemek, akıllıca karşılık vermek, sağduyuyla düşünmek, tarafsızca kara vermek. (Sokrates)
Düşünmeden okumak körletir, okumadan düşünmek yanıltır. (Clairvany)
Açık bir el, sıkılmış bir yumruktan daha güçlüdür. (Çin Atasözü)
Fazla servet öyle kutsal bir emanettir ki, onun sahibi bunu yaşarken toplumun iyiliği için sarf edecek şekilde idare etmek zorundadır. (A:Carnagie)
Bir erkek yada kadının ne şekilde yetiştiğini kavgadaki hareketlerinden anlayabilirsiniz. (G.B.Shaw)
Eski bir dosta rastlamaktan daha büyük bir mutluluk yoktur; belki yeni bir dost kazanmanın dışında.R.Kippling
Geleceğin bütün çiçekleri bugünün çiçekleri içindedir. Çin özdeyişi
Olgun bir adamı dost edinmek isterseniz tenkid edin; basit bir adamı dost edinmek isterseniz meth edin. Sadi
Büyük bir kent, çöpleriyle güzel sanatlara eşit ilgi gösteren kenttir."B.Talbert
Dost evine giden yol hiç bir zaman uzun gelmez. L.Eisenburg
Yaptığım incelemelerden sonra şu gerçeğe inandım; tembellik insanın benliğini öyle sarar ki; gerçekten çalışan inasanın tembelliğin kurbanı olmuş bir kişiden daha çok dinlenme zamanı vardır.E.barke
Evlatlarınızı devriniz için değil, onların devirleri için yetiştiriniz. Hz.Ali
Kadeh içinde,denizin içinde olduğundan daha çok kimse boğlumuştur." Alman atasözü"
Bir hediyeyi verirken davranışımız hediyenin kendisinden çok daha büyük anlam taşır. (Pierre Corneille)
Bir problemin güç olduğunu bana söyleme:Eğer o güç olmasaydı zaten problem aolmazdı. F.Foch
İnsan hayatında gürültünün müzikten, ham meyvelerin ekşiliğinin,olgun meyvelerin tadından daha fazla hoşa gittiği bir dönem vardır.L.Venilliot
Yalnız yiğit insanlar nasıl affedeceklerini bilirler.Korkak bir adam hiç bir zaman affetmez. Onun tabiatında böyle bir şey yoktur.L.Sterne
Yetmişiki millete bir göz ile bakmayan, şehrin evliyasıysa da hakikatte asidir. Yunus Emre
Kendini sevdirmenin biricik metodu, başkalarının sana nasıl davranmalarını istiyorsan, senin de onlara öyle muamele etmendir.
İyi bir dinleyici olmak sanıldığı kadar kolay değildir. diyor yazar Jane Godsell.Uzun süre ilgilenmiş görünmek kaşları çok yara. (Pres Associates)
Dünya düşünenler için bir komedi, hissedenler için trajedidir. Walpole
İki kolun kucaklayamayacağı kadar büyük olan ağaç, saç kadar ince bir kökten doğmuştur.Yedi katlı bir kule,bir toprak yığınıüsütnde yükselir. Bin fersahlık bir yolculuk da bir adımla başlar. La-Otse
Yapabilenler yapar, yapamayanlar nasıl yapılacağını anlatır. J.j.Rousseau
Talih,kapıları,kaçanlar için değil,kovalayanlar için ta ardına kadar açar. Shakespeare
Doğa ve kitaplar onları görebilen gözlere aittir. R.W.Emerson
Başarı azim gerektirir, azim ise irade.Bazı hedefler başarısız olmaya da değer, gerçek başarı,başarısız olma korkusunu yenebilmektir. Sweeney
Ne kadar hazin bir çağda yaşıyoruz!! Bir ön yargıyı ortadan kaldırmak bir atomu parçalamaktan daha güç A.Einstein
Bir insanın özünü anlamak istiyorsanız eline geniş kudret veriniz. La Fontaine
Güneş her şeye rağmen, sanki evrende yapacak bir şey yokmuş gibi, yine de bir salkım üzümü olgunlaştırı. GalileGalileo
Saadet bir tekerlek gibi döner,kimini yukarı çıkarır, kimini aşağı düşürür. N.Tolstoy
Büyük hatalar, çok kez kalın hatalar gibi bir yığın ipten oluşur.Victor Hugo
Çok yaprak az mevye: Bu doğanın yasasıdır. Çok söz ve az iş, bu da insanın hatasıdır. Li Gi
Gençken bilgi ağacını dikmezsek, yaşlandığımız zaman gölgesine sığınacağımız bir ağacımız olmayacaktır. S.R.Chamford
İlk olarak bir parça toprağın etrafını bir çit veya duvarla çevirmiş olan insan "Bu benimdir." dedi, ve buna inanan bir çok saf insan da bulundu. İşte bu adam ilşk medeni cemiyetin kurucusu oldu. J.J. Rousseau
Budalalar söylediklerine, akıllılar da söylemediklerine pişman olarak günlerini geçirirler. Will Henry
Bir kişinin yanılgısının sonuçları yalnız ona ve belki yakınlarına zarar verir. Ama o kişi devlet yönetiminde önemli bir yerde oturuyorsa; onun yanılgısı bütün halkına ve ülkeye zarar verecektir.
Akılsız adam mutluluğu uzaklarda, akıllı ise onu ayaklarının altında arar. (J. Appenheim)
Sıkıcı bir kişiden kurtulmak için insan, bir kuleden atmaktan veya dik bir tepeye dört nala çıkmaktan bile kaçınmaz. (Ben Johnson)
Ayının dişini görmeyen, başını kabak sanır. (Türk Atasözü)
Talih bir aynaya benzer. Ona asık suratla bakarsan o da sana aynını verir; eğer sen ona gülersen o da sana güler. (Cari Schurz)
Bilim akbabalr tarafından yağma edilemeyen, hırsızlar tarafından çalınamayan ve paylaşılınca azalmayan yegane servetir. (Bhavahbhuti)
Elbiselerini kendilerinin en önemli kısmı yapanlar, genellikle elbiselerinden daha değerli olamazlar. (W. Hazlitt)
Geleceğin tarihinde, milyarlarca yıllık geçmişte oluşan yaşam mirasını yok eden kuşaklar olarak yer almayalım... (C.A. Lindberg)
Her şeyden önce plan ! Nuh peygamber gemisini yapmaya başladığı zaman, daha yağmur başlamamıştı... (General F. Corp)
Bir tartışmada mutlaka son sözü söylemek istiyorsanız "kanımca siz haklısnız" demeye çalışınız. (F.F.World)
Bağı süsleyen üzümdür, fakat üzümünü kargalar yer. (Nizami)
Bir çeşmenin başına bir testiyi koysalar, kırk yıl anda dursa kendi dolsı değil. (Yunus Emre)
Hükümdar haksız olarak bir köylüden yumurta alırsa, adamları köylünün bütün tavuklarını alır. (Sadi)
Tabiat bir aynadır, hem de aynaların en parlağı. (Dostoyevski)
Eğer A başarıya eşitse, başarının formülü şöyle yazılabilir; A=X+Y+Z, burada X= çalışmak, Y= oynamak, Z= çeneyi sıkı tutmaktır.. (A. einstein)
Fare, sığamadığı deliğe bir de kuyruğuna kabak bağlar, öyle girermiş.. (Türk Atasözü)
İleri yaşta herşeye inanır, orta yaşta herşeyden şüphelenir, genç kuşak herşeyi bilir. (Oscar Wilde)
Ne zaman sorunum olsa, yaşamımdaki kötü bir anı anımsar ve 'Bununla başa çıkabilmiştim. Şu an karşılaştığım zorluk bundan çok daha hafif, bunu da halledebilirim'derim. (Wally Amos)
Büyük hayaller çoğu kez erişebileceğimizden o kadar uzaktır ki ümitsizliğe kapılabilirsiniz. Ama gerçekleştireceğiniz her küçük hedef, size bir sonrakini deneme güvenini verir. (John H. Johnson)
Hayat yaşandığı kadar vardır. Ötesi ya hafızadaki hatıra ya hayaldeki ümittir. Hüsran ise bir tek yerde kabul ediyorum; yaşamak mümkünken yaşamamış olmakta... (Çetin Altan)
Toplumsal ağırlıklıkonularda parmaklar gibi ayrı ayrı olabiliriz; ama ortaklaşa gelebilmemiz için el gibi bütün olmak zorundayız. (Booker T. Washington)
çok neşeli anınızda kimseye bir şey vaadetmeyin. Çok öfkeli anınınızda kimseye yanıt vermeyin. (Çin Atasözü)
Yalan ne kadar büyükse, inanan o kadar çok olur. (Hitler)
Kadından şair olmaz, kadının zaten kendisi şiirdir. (Adonis)
Başkalarının haline bakıp üzülme, senin haline de bakıp kıskanan çok kişi vardır. (Russy Rubutin)
Hiç bir şey insan kadar yükselemez ve onun kadar alçalamaz. (Holderlin)
İnsan yaratılıştan gevşektir. onu uyarıp dürtükleyen olmazsa hiç düşünmez. Bir otomat gibi yaşar. (Einstein)
Hiç bir şey, büyüklük kadar sade değildir; sade olmak biraz da, büyük olmaktır. (Emerson)
Dünyada felaket yoktur, engeller vardır; iradesi olan bunları daima aşar. (William Panehet)
Karakterin en önemli yardımcısı, yılmayan azimdir. (Roosevelt)
Birisinden arabasını ödünç almışsam, mutlaka arabanın başına birşey gelir..
Hangi mağazaya girsem, tezgahtar enseme yapışır...
Uzun süredir görmediğim arkadaşlarımla karşılaştığımda, keyifli sohbetler yapmayı umarken, sonuç morel bozucu olur...
Elime biraz para geçmeye görsün, bütün akrabalar borç ister...
Boş bulunup caddeye park ettiğimde arabam mutlaka çekilir....
Birine önemli birşey söyleyecek olsam, cep telefonuı çalar....
Trafikte benim bulunduğum şerit daima ötekilerden daha yavaş ilerler....
Bir yere misafirliğe gittiğimde mutlaka bir sakarlık yaparım...
Yeni bir pantolon aldığımda ayakkabım eskimiş olur, ayakkabı aldığımda kazağım eskimiştir, kazak aldığımda gömleklerim, gömlek aldığımda.........
Ev almak için para biriktiriyorsam, bu paraya göz diken birileri çıkar..
Annemin pilavları güzeldir ama insanın talihi bozuk olunca...
Birine ödünç kitap vermişsem, asla geri gelmez...
Ben sigara içeceğim zaman evdeki bütün kültablaları ortalıktan yok olur..
Eğer acilen paraya ihtiyacım varsa ve bu işi yolumun üstündeki son "bankamatiğe" bırakmışsam o bankamatik mutlaka "geçici bir süre için hizmet dışıdır"...
bazen kafamı dinlemek için kendimi "evde yok!" dedirtirim ama sonradan pişman olacağım birşey çıkar...
Sigaramı yakmak için ne tarafa dönsem rüzgar o taraftan eser..
Hiçbir zaman tam aradığım gibi bir ayakkabı bulamam...

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1169
favori
like
share
SoN-GüL Tarih: 24.03.2007 17:58
Derin duygulardan kaydirildi
simon Tarih: 28.09.2004 15:15
saolun arkadaslar
vanderdechen Tarih: 27.09.2004 14:30
eline sağlık
Köse Tarih: 27.09.2004 14:28
harika ellerine saglik
simon Tarih: 26.09.2004 23:54
saoll