İngilizce, Cermen kökenli bir dil olup Kavimler Göçüyle yer değiştirmiş Cermen kavimlerinin Britanya adalarında yaşayan Keltleri sürerek adaya ve adalara getirdirleri dildir. Adını Angıllar ve Saksonlar'dan almıştır. Bu kavimler dillerine "englic" demişlerdir. Dilin kökeni bugünkü kuzey Hollanda'da yer alan Frizya'da yaşayan insanların dili olan Frizce'dir. Roma İmparatorluğu döneminde Britanya adalarına gönderilen rahipler buraya din dili olan Latince'yi getirmiş ve Latince'nin etkisi baş göstermiştir. Daha sonra Kuzey'den gelen Viking istilaları ile "Norman French" denilen dil ile karışmıştır. Yönetici sınıf bu Fransızca'yı konuşurken köylü sınıfı olarak kabul edilen halk "Old English" yani Eski İngilizce'yi konuşmaktaydı. 1066'da Hastings Savaşı 'yla Fatih William adaları ele geçirirek uzun yıllar Fransızca'nın yerleşmesine sebep olmuştur. Günümüzde Amerika Birleşik Devletleri'nde, Birleşik Krallık'ta, Avustralya'da, Kanada'da, Güney Asya'nın bir bölümünde, Mısır'da ve Afrika'nın belirli kesimlerinde anadil ya da ikinci dil olarak konuşulmaktadır.

İngilizce, Çince ve İspanyolca'dan sonra ana dil olarak dünyanın en çok konuşulan üçüncü dilidir.

Türkiye'de İngilizce

Türkiye'de uzun yıllar yabancı dil olarak öğretilen İngilizce bu görevine devam etmektedir. Türkiye'de İngilizce öğretimi Fransızca'nın etkisini kaybetmeye başladığı dönemde atılım yapmıştır. Bir zamanların soylular dili olan Fransızca önemini yitirmiş ve II.Dünya Savaşı sonrası artan Amerikan etkisiyle İngilizce Türkiye'de ve dünyada önem kazanmıştır. 8 yıllık ilköğretim yasasından sonra İngilizce ilköğretim 4. sınıflara kadar çekilmiştir.Genel liselerin 4 yıla çıkmasıyla beraber hazırlık sınıfı kavramı ortadan kalkmış İngilizce derslerinin haftalık ders saati artmış bulunmaktadır. Pekçok üniversite liselerde hazırlık sınıfı okunmuş bile olsa öğrencilerini bir yeterlilik sınavından geçirerek İngilizce seviyelerini ölçmektedir. Ön koşullara uymayan öğrenciler bir yıl süreyle hazırlık sınıfında yoğun İngilizce programlarıyla yeterli seviyeye getirilirler. İngilizce öğretmenliği programlarında da bu yeterlilik sistemi uygulanmaktadır. İngilizce öğretmenliği programları hazırlık sınıfı dahil edildiğinde 5 yıl, 10 yarıyıldan oluşmaktadır. Yeterlilik sınavını veren öğrenciler 8 yarıyıl boyunca İngilizce okuma ve konuşma becerileri, İngilizce dil bilgisi, yazma becerileri, ve bu becerileri öğretme yüntemleriyle ilgili dersler aldıkları gibi İngiliz edebiyatı, Amerikan edebiyatı ve İngiliz dilinin tarihi ve yapısıyla ilgili yoğun olmayan dersler alırlar.

Baklava: "baklavah" olarak geçmiştir
Boş: "Bosh" olarak geçmiştir
Briç(iskambil oyunu): "Bridge" bir hipoteze göre bir üç ("one three")
Kazak: "Cossack" ( kazak erkek olarak kullanımı)
Dolma: aynı kalmıştır.
Döner: "Doner" olarak geçmiştir
Efendi : Effendi
Ordu : "Horde" olarak geçmiştir aslında horde kelimesi kalabalık anlamına gelmektedir
Yeniçeri: Janissary
Kebap: Kebab
Han: Khan
Köşk: "Kiosk" olarak geçtiği söylense de kelime aslında almanca'da büfe anlamına ;gelmektedir
Kısmet: Kismet
Kımız: Lackey, Koumiss
Paşa: Pasha
Şiş: Shish
Sultan
Tavla
Lale: Tulip olarak tülbent kelimesinden geçtiği söylenmektedir
Turkuaz: Turquoise
Yurt
Yoğurt: Yoghurt
Bulgur: Bulghur
Pazar: Bazaar olarak geçmiştir.
Türkçe: Turkish
Türkiye:Turkey

İngilizce - Türkçe Dilleri karşılaştırması [değiştir]İngilizce'de özne kullanımı her cümlede gerekli iken Türkçe'de sadece fiil kullanmak yeterlidir.
İngilizce mantığına göre zaman gider, Türkçe mantığında ise insan gider.
Türkçe'de 5 ana zaman fiili varken, İngilizce'de 12 zaman fiili vardır.
Türkçe'de cümleler özne-nesne-yüklem şeklinde sıralanırken İngilizce'de özne-yüklem-nesne şeklinde sıralanır.
İngilizce'de "prepositions" kelimelerden ayrı yazılırken; Türkçe'deki yaklaşık karşılığı olan hal ekleri, eklendikleri kelimelerle birleşik yazılır.
Türkçe, yazıldığı gibi okunan bir dildir (her ne kadar inceltme işaretinin kaldırılması,sözcüklerin zamanla söyleyişte uğradıkları değişikliklerden doğan birtakım farklılıklar olsa dahi); İngilizce ise yazıldığından farklı okunan bir fonetik yapıya sahiptir

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 9524
favori
like
share
ERAY.E Tarih: 09.01.2012 18:02
Coğrafi dağılımı

Anadili İngilizce olanlar daha çok Amerika Kıtası, Avustralya ve Britanya adalarında bulunmaktadır. Ayrıca Okyanusyada da çok konuşulan bir dildir.

Dünyada resmi dil olarak en çok kullanılan 3. dil olmasına rağmen, Dünyada en çok kullanılan 1. dildir. Dünyada İngilizce iletişim dili olarak kabul edilir. Bu yüzden 1 milyarı aşkın kişi en basit seviyede de olsa İngilizce bilmektedir. Bununla birlikte İngilizce en fazla bilinen 2.dil olma özelliğinide kapsar.

Nüfusunun çoğunluğu İngilizce konuşan ülkeler koyu mavi; resmî dil olup nüfusunun çoğunluğu İngilizce konuşmayan ülkeler açık mavi renkle işaret edilmiştir. İngilizce ayrıca Avrupa Birliği'nin resmî dillerinden biridir.
Anadili İngilizce olanların sayısı

ABD

214.809.000

Birleşik Krallık

58.200.000

Kanada

17.694.830

Avustralya

15.581.334

İrlanda

4.200.000

Güney Afrika Cumhuriyeti

3.673.203

Yeni Zelanda

3.500.000

Singapur

665.087
ERAY.E Tarih: 09.01.2012 18:01
İngilizce


İngilizce
EnglishKonuşulduğu ülkeler

Başta Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Birleşik Krallık, Güney Afrika, İrlanda, Kanada, Yeni Zelanda ve Singapur olmak üzere bir çok ülkede yaygın biçimde konuşulmaktadır.Konuşan kişi sayısı

Anadil: 309 – 400 milyon
İkinci dil: 199 – 1.400 milyon [1]
Toplam: 0,5 – 1,8 milyar [2]Sıralama

3. (anadil) [3][4]
Toplam: 1. veya 2. [5]Dil grubu sınıflandırması

Hint-Avrupa
İtalik
Roma
Anglo-Frizce
Anglik
İngilizceResmî durumResmî dil olduğu ülkeler

53 ülke
Birleşmiş Milletler
Avrupa BirliğiNot: Bu sayfa Unicode ile kodlanmış UFA fonetik sembolleri kullanıyor olabilir.
Yardım için VP:UFA sayfasına bakınız.Ayrıca bakınız: Dil – Dil aileleri


İngilizce ( English (yardım·bilgi), İngilizce söylenişi: /ˈɪŋɡlɪʃ/[6]) Amerika Birleşik Devletleri, Anglofon Karayipler, Avustralya, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı , İrlanda Cumhuriyeti, Kanada ve Yeni Zelanda'da yaşayanların çoğunun anadilidir. İkinci dil ve resmî dil olarak dünya genelinde, özellikle İngiliz Milletler Topluluğu ülkeleri ve çok sayıda uluslararası örgüt tarafından kullanılmaktadır.

Modern İngilizce, anadili farklı olan insanların konuştuğu ilk "küresel ortak dil" olarak tanımlanmaktadır.[7][8] İngilizce iletişim, bilim, ticaret, havacılık, eğlence, radyo ve diplomasi alanlarında egemen uluslararası yardımcı dildir.[9] Dilin Britanya Adaları'ndan öteye yayılmasında Britanya İmparatorluğu'nun büyük payı vardır. Amerika Birleşik Devletleri'nin II. Dünya Savaşı sonrasında artan ekonomik ve kültürel etkisi, İngilizcenin benimsenmesini önemli şekilde hızlandırmıştır.


İngilizce, Cermen kökenli bir dildir. Kavimler Göçüyle yer değiştirmiş Cermen kavimlerinin Britanya Adalarında yaşayan Keltleri sürerek bu adalara getirdikleri dildir. Adını adaya yerleşen ve Saksonlarla karışan Angluslardan almıştır. Bu kavimler dillerine "Anglik" demişlerdir. Cermen kavimleri tarafından Britanya Adaları'nda kullanılmasına dayandırılarak, filologlar tarafından kaynağının Almanca olduğu savunulmaktadır.

Roma İmparatorluğu döneminde Britanya adalarına gönderilen rahipler, buraya İncil'in başlıca cevirilerinden birinin dili olan Latince'yi getirmiş ve uzun yıllar Latince'nin etkisi baş göstermiştir. Daha sonra güneyden gelen Fransızlaşmış bir halk olan Normanların istilâları ile "Normanca" denilen Fransız lehçesi ile karışmıştır. Yönetici sınıf bu dili konuşurken köylü sınıfı olarak kabul edilen halk Eski İngilizce'yi konuşmaktaydı. 1066'da Hastings Savaşı 'yla Fâtih William adaları ele geçirirek uzun yıllar boyunca Normancanın yerleşmesine sebep olmuştur. Normanların İngiltere'yi fethi, aynı zamanda İngiltere'nin son fethidir.

Günümüzde Amerika Birleşik Devletleri'nde, Birleşik Krallık'ta, Avustralya'da, Kanada'da, Güney Asya'nın bir bölümünde, Mısır'da ve Afrika'nın belirli kesimlerinde anadil ya da ikinci dil olarak konuşulmaktadır.

İngilizce, Çince (Mandarince) ve İspanyolcadan sonra ilk resmî dil olarak dünyanın en çok konuşulan üçüncü dilidir.
.-kral-. Tarih: 07.05.2010 14:26
Cihan abi senden iyi şair olurmuş...
VULKAN Tarih: 06.05.2010 19:26


sana katılıyorum Cihan abi

konular paylaşılmadıkça o konu hiçten farkı yoktur.


CA-CHALLENGE Tarih: 14.02.2010 15:18


Konular her nekadar alıntıda olsa konu her zaman her yerde aynıdır. Önemli olan konuların nerde neden açıldığıdır. konuyu bilmeyenlere öğretebilmektir.


VULKAN Tarih: 24.11.2009 20:19
Konu arkadaşlar alıntıdır. ama hangi kaynaktam alındığına geleck olursam konuyu ansikolobedide alıp yazdım.
CA-CHALLENGE Tarih: 26.03.2009 01:03
önemli olan paylaşımdır;öretebilmektir.

@brk.black


brk.black Tarih: 27.08.2008 15:00
hangi kaynaktan[ç]alıntı yaptığını neden yazmadın - rep
brk.black Tarih: 27.08.2008 14:59
klavyene sağlık