ADI
Mitolojiye göre, Dev Ali adında bir kahramanın adının ''Develiliye dönüşmesinden bu adı almıştır, Bir başka rivayet de, Selçuklular döneminde Dev Ali obası buraya yerleşmiş ve ad böylece oluşmuştur. Burada bulunan Dev Ali Türbesi de bu İki ihtimali birleştirerek İsmin gerçek tarihini
ortaya koymaktadır.


YERİ
Develi Kayserilnin güneyindedir, İle uzaklığı 86 km.'dir, ''Erciyes üzerinde açılan yeni bir yol ile, bu mesafe yarıya düşmüştür.'' Yüzölçümü 1.093 km2'dir. Erciyes Dağı'nın güney kesiminde yer alan ilçe, güneyine uzanan büyük düzlükte tarıma elverişli alanlara sahiptir. Doğusunda yüksek dağların yer aldığı Develi, Elbiz Suyu ile Fenese çaylarına sahiptir. Sultan Sazlığı Develi'nin tabi gizelliğini artırmaktadır. Bakırdağı kesiminde yer alan ormanlık alan, ilçede 15 bin hektara yaklaşır. İlçe merkezi Eski Develi ve Yeni Develi diye iki ayrı yerleşim alanına sahiptir.

Eski Develi'nin ilk kurulduğu yüksekçe bir yerdir.


İKLİMİ
Develi'nin iklimi Kayseri'ye oranla oldukça yumuşak kabul edilcbilir. Buna rağmen, yazları sıcak ve kurak, kışları ise soğuk ve yağışlıdır. Burası güneyden gelen rüzğarlara açıktır. Yağış bakımından baharda ve sonbaharda diğer ilçelerden daha şanslıdır"


SANAYİİ
Develi, son yıllarda burada kurulan yeni fabrikalarla sanayi yönünden önemli gelişme göstermiştir. l972 yılında Saray Halı Fabrikası'nın üretime geçmesi, ekonomik yönde ilçeye canlılık getirdi. Bunu Gazİ Keçe Fabrikası, Deri Fabrikası, Dev sunta ve diğer bazı küçük çaplı tesisler izledi. Develi'de bugün irili ufaklı, 189 Sanayiye yönelik işletme bulunmaktadır. Bunların büyük çoğunluğu küçük çaplı atölyelerdir.


EL SANATLARI
Develi el sanatları"bakımından önemli bir özellik ortaya koyar. Burada halı, kilim, el örgüleri halkın geçiminde önemli bir yere sahiprir.TARIM
Develi'de tarırmın önemli bir payı vardır. Geniş alanlarda çiftlikçilik ileri seviyededir. Bakır Dağı'nda bulunan sulama göleti çevrenin sulu tarıma geçmesini temin etmiştir. Ayrıca Develi Ovası'ndaki ıslah .çalışmaları da devam etmektedir, 1976'da temeli atılan büyük Develi Projesi son safhadadır. Bu proje devreye girdiği takdirde, Develi'nin önündeki bataklık kurutulup tarıma verildiği gibi, bir çok kurak araziyede su sağlanabilcektir.


TARİHİ ESERLER
Develi ilk defa Yukarı Fenese denilen Develi Kalesinin bulunduğu yere kurulmuştur. Daha sonra bugünkü düz alana inmiştir. Develi'de Hititler döneminden kaldığı sanıIan Yazı Kaya ile Şimşek Kaya'lar vardır. Bu kayalarda yazılar bulunmaktadır. Ayrıca Öksüt Kalesi'de ilçe sınırIarı İçerisindedir. DeveIinin şehir merkezinde Elbiz Suyu önemIi bir mcsire yeridir. Ayrıca Seyyid Şerif türbesi, Hızır ilyas Mesidi, Dev Ali ve Şıh Emir AIi TürbeIeri tarihi eserleri oluşturmaktadır. Develi Cami Kebiri'nin de tarihi değeri vardır.


FOLKLOR
DeveIi folklorunun başında, 19. Asır büyük Türk Şairi Seyrani'nin etkinliği geIir. Türk HaIk Şiiri geleneğinin büyük isimIerinden olan Seyrani adına Develi'de ler yıI Mayıs ayında düzenlenen şenlikler buraya folklorik bir özellik kazandırmaktadır.


EĞİTİM
Develi, eğitim yönündcn gelişmiş durıımdadır. Burada çok sayıda ilk ve orta dereceli okul bulunmaktadır. ilkokulların yanında, ortaokul, Lise, Meslek Liseleri, Endüstri Meslek, Ticaret, İmam-Hatip LiseIeri İle Pratik Kız Sanat okulu eğitimine. devam etmektedir. İlçede bir de Dilsiz ve Sağırlar yatılı okulu vardır. Ayrıca bir de öğrenci yurdu bulunmaktadır.


MADENCİLİK
Develi'de Bakır Dağı civarında Kömür, Kale Köyü yakınlarında Çinko-Kurşun, Havadan Köyünde ise Çinko madenleri vardır. Bu madenlerden bazılarında üretim yapılabilmektedir.


İDARİ BÖLÜNME
Develi ilçesi merkezde 28 köye, (Bakırdağı) taşçı bucağında ise 13 köy bağlıdır.

Etiketler:
jannarx jannarx
Üyenin Yeni Konuları
Üyenin Populer Konuları
Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1622
favori
like
share
efsane38 Tarih: 12.12.2007 00:43
dogru diyon everekli gardaşım ille vatan ille vatan
everekli38 Tarih: 11.10.2007 09:06
[COLOR="Purple"]ahhh ahh memleketim benim develi...