1- Allah: Her ismin vasfını ihtiva eden öz adı. Kendinden başka ilah bulunmayan tek Allah.
2- Er-Rahman: Dünyada bütün mahlukata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden.
3- Er-Rahim: Ahirette, müminlere acıyan, merhamet eden.
4- El-Melik: Mülkün, kâinatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.
5- El-Kuddüs: Her noksanlıktan uzak.
6- Es-Selam: Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran.
7- El-Mümin: Güven veren, emin kılan, koruyan, iman nurunu veren.
8- El-Müheymin: Her şeyi görüp gözeten, her varlığın yaptıklarından haberdar olan.
9- El-Aziz: İzzet sahibi, her şeye galip olan.
10- El-Cebbar: Azamet ve kudret sahibi. Dilediğini yapan ve yaptıran.
11- El-Mütekebbir: Büyüklükte eşi yok.
12- El-Halık: Yaratan, yoktan var eden. Varlıkların geçireceği halleri takdir eden.
13- El-Bari: Herşeyi kusursuz ve mütenasip yaratan.
14- El-Musavvir: Varlıklara suret, şekil veren, onları birbirinden farklı özellikte yaratan.
15- El-Gaffar: Günahları örten ve çok mağfiret eden.
16- El-Kahhar: Her istediğini yapacak güçte olan.
17- El-Vehhab: Karşılıksız nimetler veren, çok fazla ihsan eden.
18- Er-Razzak: Her varlığın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.
19- El-Fettah: Her türlü sıkıntıları gideren.
20- El-Âlim: Gizli açık, geçmiş, gelecek, herşeyi, ezeli ve ebedi ilmi ile çok iyi bilen.
21- El-Kabıd: Dilediğinin rızkını daraltan, ruhları alan.
22- El-Basıt: Dilediğinin rızkını genişleten, ruhları veren.
23- El-Hafıd: Kâfir ve facirleri alçaltan.
24- Er-Rafi: Şeref verip yükselten.
25- El-Muız: Dilediğini aziz eden.
26- El-Müzil: Dilediğini zillete düşüren, hor ve hakir eden.
27- Es-Semi: Her şeyi en iyi işiten, duaları kabul eden.
28- El-Basir: Gizli açık, herşeyi çok iyi gören.
29- El-Hakem: Mutlak hakim, hakkı bâtıldan ayıran. Hikmet sahibi.
30- El-Adl: Mutlak adil, yerli yerinde yapan.
31- El-Latif: Her şeye vakıf, lütuf ve ihsan sahibi olan.
32- El-Habir: Her şeyden haberdar. Her şeyin gizli taraflarından haberi olan.
33- El-Halim: Cezada, acele etmeyen, yumuşak davranan, hilm sahibi.
34- El-Azim: Büyüklükte benzeri yok. Pek yüce.
35- El-Gafur: Affı, mağfireti bol.
36- Eş-Şekur: Az amele, çok sevap veren.
37- El-Aliyy: Yüceler yücesi, çok yüce.
38- El-Kebir: Büyüklükte benzeri yok, pek büyük.
39- El-Hafiz: Herşeyi koruyucu olan.
40- El-Mukit: Rızıkları yaratan.
41- El-Hasib: Kulların hesabını en iyi gören.
42- El-Celil: Celal ve azamet sahibi olan.
43- El- Kerim: Keremi bol, karşılıksız veren, çok ikram eden.
44- Er-Rakib: Her varlığı, her işi her an gözeten.
45- El-Mucib: Duaları, istekleri kabul eden.
46- El-Vasi: Rahmet ve kudret sahibi, ilmi ile herşeyi ihata eden.
47- El-Hakim: Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan.
48- El- Vedud: İyiliği seven, iyilik edene ihsan eden. Sevgiye layık olan.
49- El-Mecid: Nimeti, ihsanı sonsuz, şerefi çok üstün olan.
50- El-Bais: Mahşerde ölüleri dirilten, Peygamber gönderen.
51- Eş-Şehid: Her zaman her yerde her an hazır ve nazır olan.
52- El-Hak: Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran.
53- El-Vekil: Kulların işlerini bitiren.
54- El-Kavi: Kudreti en üstün ve hiç azalmaz.
55- El-Metin: Kuvvet ve kudret menbaı, pek güçlü.
56- El-Velîyy: Müminlerin dostu, onları sevip yardım eden.
57- El-Hamid: Hamd ve senaya layık olan.
58- El-Muhsi: Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen.
59- El-Mübdi: Maddesiz, örneksiz yaratan.
60- El-Muid: Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan.
61- El-Muhyi: İhya eden, yarattıklarına can veren.
62- El-Mümit: Her canlıya ölümü tattıran.
63- El-Hay: Ezeli ve ebedi bir hayat ile diri olan.
64- El-Kayyum: Mahlukları varlıkta durduran, zatı ile kaim olan.
65- El-Vacid: Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, hiçbir şeye muhtaç olmayan.
66- El-Macid: Keremi, ihsânı bol olan.
67- El-Vahid: Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan.
68- Es-Samed: Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu merci.
69- El-Kadir: Dilediğini yaratmaya muktedir olan.
70- El-Muktedir: Dilediği gibi tasarruf eden, herşeyi kolayca yaratan kudret sahibi.
71- El-Mukaddim: Dilediğini yükselten, öne geçiren, öne alan.
72- El-Muahhır: Dilediğini alçaltan, sona, geriye bırakan.
73- El-Evvel: Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan.
74- El-Ahir: Ebedi olan, varlığının sonu olmayan.
75- Ez-Zahir: Yarattıkları ile varlığı açık olan.
76- El-Batın: Aklın tasavvurundan gizli olan.
77- El-Vali: Bütün kâinatı idare eden.
78- El-Müteali: Son derece yüce olan.
79- El-Birr: İyilik ve ihsânı bol olan.
80- Et-Tevvab: Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan.
81- El-Müntekım: Asilerin cezasını veren.
82- El-Afüv: Affı çok olan, günahları mağfiret eden.
83- Er-Rauf: Çok merhametli, pek şefkatli.
84- Malik-ül Mülk: Mülkün [Her varlığın] sahibi.
85- Zül-Celali vel İkram: Celal, azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi.
86- El-Muksıt: Mazlumların hakkını alan, adaletle hükmeden, her işi birbirine uygun yapan.
87- El-Cami: İki zıttı bir arada bulunduran. Kıyamette her mahlukatı bir araya toplayan.
88- El-Gani: İhtiyaçsız, muhtaç olmayan, her şey Ona muhtaç olan.
89- El-Mugni: Müstağni kılan. İhtiyaç gideren, zengin eden.
90- El-Mani: Dilemediği şeye mani olan, engelleyen.
91- Ed-Dar: Elem, zarar verenleri yaratan.
92- En-Nafi: Fayda veren şeyleri yaratan.
93- En-Nur: Âlemleri nurlandıran, dilediğine nur veren.
94- El-Hadi: Hidayet veren.
95- El-Bedi: Misalsiz, örneksiz harikalar yaratan. (Eşi ve benzeri olmayan).
96- El-Baki: Varlığının sonu olmayan, ebedi olan.
97- El-Varis: Her şeyin asıl sahibi olan.
98- Er-Reşid: İrşada muhtaç olmayan, doğru yolu gösteren.
99- Es-Sabur: Ceza vermede, acele etmeyen.

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1721
favori
like
share
sevgi Tarih: 27.03.2009 12:16
emeğine sağlık çok güzel olmuş
allah razı olsun ama konu bence islam bölümüne daha uygun
Lahika Tarih: 07.12.2007 12:46
süperrrrrrrrrrrrr
MARDINLI1986 Tarih: 06.11.2007 23:18
insallah..
Pedaliza Tarih: 06.11.2007 20:19
[COLOR="Pink"]senin tabirinle atlayayım bu konuyada

ben şimdi farkediyorum güzel bir çalışma olmuş

aşkıda meşkide kulu için vermiş Allah u teala..O(c.c) nu isimlerini insan oğluna bahşettiklerini her zaman şükrederek anarım..

Allah razı olsun devamını bekliyoruz mardinli
MARDINLI1986 Tarih: 06.11.2007 19:51
mesaj sayisina deyil, yapilan yorumlara deger veririm,

konuya yazilan mesajlar benim hesabima yazilmiyor..!

tabi durumu görmediginiz icin farkinda deyilsiniz.. konu en üst sirada idi 15 konuya

yorum yapilmis bu konu en asagiya inmisti..

o yüzden biraz sasirdim..
Sari Menekse Tarih: 04.11.2007 23:52
Böyle paylasimlarin degeri elbette biliniyor, illede degerinin ölcülmesi mesaj zenginliginde sinirlanmamali. Bana göre bu konuya biraz haksizlik etmissin.
DarkAngel Tarih: 09.10.2007 21:40
Allah razi olsun muhteşem
missx Tarih: 26.09.2007 14:43
emeğine sağlık
güzel bir çalışma olmuş..
MARDINLI1986 Tarih: 26.09.2007 00:56
Nedense böyle seylerin degeri bilinmiyor, ask me$ sarkilari daha cok ilgi cekiyor..

illa a$k me$mi yapmak gerek..:20: