Midede sindirim

Süt çocugunda mide hareketleri azdır. Midenin bosalması (midenin besin maddelerini kavraması, sistematik kasılma ve gevseme) 2-2.5 saatte olur. Anne sütü 1,5-2 saatte, inek sütü 2.-2.5 saatte, toz sütler 2 saatte, koyu sekerli sütler 2.5-3 saatte mideyi terk ederler.Süt çocugunun midesi, enzim ve asit bakımından yetiskinden farklıdır. Sindirim esnasında serbest asit çok azdır. Midede sindiririm çok az olur. Amino asitler ve tuzlar çok az miktarda emilebilir. Proteinin çok az bir kısmı peptona çevrilir. Çocuk meme emerken sütünün kazeini ufak parçalar halinde çöktügünden sindirimi güçtür.

Anne sütünde bulunan lipaz, (yaglari eriten enzim) yagların bir kısmını yag asitleri ve gliserine parçalar.


Bagırsak sindirimi

Mideden oniki parmak bagýırsagına (doudenum) gelen besinler, üç çesit sindirim enziminin etkisi ile parçalanırlar.

a- Pankreas enzimleri : Tripsinojen, maltaz, amilas, lipas, (prematüreler hariç dogustan vardır.)

b- Bagırsak enzimleri : Amilas, maltaz, invertaz, enterokinaz, tiripsin, lipaz.

c- Karaciger hücreleri tarafından salgılanan safra.

Süt çocugunun bagırsagı yetiskine nazaran daha uzun, inen ve çıkan kolanlar daha kısadır. Sindirim ve emilme ince bagırsakta olur. ınce bagırsakta sindirim ve emilme, pankreas, safra, bagırsak enzimlerinin yardımı ile yapılır.


Kalın bagırsakta sindirim

Kalın bagırsagın enzimi yoktur. Yalnız müsin salgılar. ınce bagırsakta emilemeyen az miktardaki besin buradan emilir. Geri kalan artıklar (gaita) dısarı atılır. Bazı mikroorganizmalar burada B12 vitamini sentezler.


Protein sindirimi

Proteinlerin sindirimi ve emilmesi amino asitlere ayrılması suretiyle olur. Migdeden çok az kısmı peftona çevrilir. Proteinlerin esas sindiririmi ince bagırsaklarda meydana gelir. Anne sütüyle beslenmede sindirim daha kolaydır. Nadir olmakla birlikte parçalanamayan albüminlerin emilmesi alerjiye sebep olur.


Karbonhidratların sindirimi

Glikoz, fürüktüz, galaktoz gibi monosakkaritler, doðrudan doðruya ince bagırsakta emilerek kana geçerler.

Yaglarda sindirim

ınce bagırsakta pankreasın sagladıgı lipaz, yagları safra asitlerinin yardını ile yag asiti ve gliserine ayırır. Süt çocugnda yagarın emilmesi karbonhidrat ve proteine nazaran daha geç ve zordur.


Vitaminler

Çog, beraber bulundug gıdadan ayrılarak kolaylıkla emilir.


Mineral maddeler

Bulundukları gıdadan ayrılarak inorganik maddeler meydana getirir, emilirler. Demirle, kalsiyum birbirinin emilimini olumsuz etkiler. Demirli preparat veya yiyecekler süt ve süt mamulleriyle birlikte alınmamalıdır

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1549
favori
like
share
SU-PERISI Tarih: 26.09.2007 10:14
paylaşımın için saol sindy