EYZAJ MİMARLIĞI LİSANS PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI
Doğal kaynakların, kültürel mirasın, peyzaj öğelerinin korunması, geliştirilmesi; tarımsal, endüstriyel ve kentsel kullanım dolayısıyla ortaya çıkan çevre sorunlarının giderilmesi; doğal, kültürel ve sosyo-ekonomik çevreye ilişkin verilerin analizi ve değerlendirilmesi konularında planlama, yapısal ve bitkisel tasarım, onarım, yenileme ve bakım hizmetleri sunabilecek Peyzaj Mimarları yetiştirmek amaçlanmıştır.

PROGRAMI SEÇMEYİ DÜŞÜNEN ADAYLARA ÖNERİLER

Doğayı seven, doğal ve kültürel değerlere karşı duyarlı, estetik kaygılara sahip, tasarıma ilgi duyan, cisimlerin birbirine göre değişik durumlarını zihinde canlandırabilme ve çizim yapabilme yeteneğine sahip olan adayların, öğrenimleri sırasında bu programda okuyacakları dersleri de gözönüne alarak tercihlerini yapmaları önerilmektedir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM
İSTEĞE BAĞLI İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI

Yeni öğrenciler isterlerse, Bilgisayar eğitimi de verilen bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Sınıfına girmek için başvurabilirler. Hazırlıkta geçen süre normal öğrenim süresi dışındadır. Hazırlığı başarı ile bitiren öğrencilerin Hazırlık notu lisans mezuniyet not ortalamasına katılır.

PROGRAMDA YER ALAN BAŞLICA DERSLER

Peyzaj Mimarlığı programı da öğrenciler ilk üç yıl temel bilim dersleri (Botanik, Fizik, Matematik); mühendislik dersleri (Çizim Tekniği, Jeomorfoloji, Temel Tasarım, Bahçe ve Peyzaj Sanatı, Mimarlık Bilgisi, Peyzaj Konstrüksiyonu I-II, Peyzaj Tasarımı; Dendroloji I-II, Ekonomi, Teknik Resim, Bitkilendirme Tekniği, Proje I-II-III, Türkiye Peyzajı, Yer Örtücü Bitkiler, İç Mekan Bitkiler v.b) okumaktadırlar. Son sınıfta ise tümü seçmeli olan dersleri almaktadırlar.

DİPLOMA VE ÇALIŞMA ALANLARI

Bu programdan mezun olanlara “Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Lisans Diploması” ve “Peyzaj Mimarı” unvanı verilmektedir.
Peyzaj Mimarları turizm ve dinlenme alanları, kampüsler, ticari merkezler, kamu yapıları, yerleşim alanları ile ilgili yer seçimi çalışmalarında yer alırlar, alan kullanım kararları üretirler, uygulama ve bakım çalışmalarını yürütürler, koruma projelerinde yer alırlar. İller Bankası, Karayolları Gen. Md., Çevre Bakanlığı, Belediyeler (Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Çevre Koruma Daire Başkanlığı, İmar Dairesi) gibi kamu kuruluşlarının yanı sıra özel sektörde (Peyzaj Planlama ve Tasarım Büroları, fidanlıklar, seralar) çalışma ve iş sahibi olma olanağına sahiptirler.

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 902
favori
like
share