Psikanalitik Kuram
Insan Davranışlarını Ortaya çıkaran Nedenlerin Neler Olduğu Tarih Boyunca Insanların Ilgisini çekmiş, Birçok Araştırmanın Yapılmasına Yol Açmıştır. 20. Yüzyıla Kadar özellikle Ruhsal Davranışlar Mantıklı Bir Nedene Bağlanamamış, Yeterli Açıklamaları Yapılamamıştı. Ruhsal Davranış Bozuklukları Bu Zamana Kadar Beyindeki Yapısal Bir Bozukluğa, Yozlaşmaya (dejenerasyona), Sinir Zayıflamasına Ya Da Doğaüstü Güçlere Bağlanma Eğilimindeydi.(doğan, 1999,107)
19. Yüzyılın Son Yılında Ve 20. Yüzyılın Başlarında öne Sürülen Psikanalitik Kuram, Normal Ve Normal Dışı Davranışları Anlamamıza Büyük Yardımı Olan Modeller Sunmuştur. Bu Kurama Sonraki Yıllarda Değişikliklere Uğramış, Bazı Eklemeler Yapılmış Ve Geliştirilmiştir.
Sigmund Freud Tarafından öne Sürülen Psikanalitik Kuram, Bize Hem Normal, Hem De Anormal Zihinsel Süreçlerin Işleyişiyle Ve Bunların Somut Yansımaları Olan Davranışlarla Ilgili Bilgiler Verir. Bu Kuramın Da çıkış Noktası Olarak Aldığı Ilk Varsayım, Daha önce Spinoza Tarafından Tanımlandığı Belirtilen Nedensellik Varsayımıdır. Ruhsal Nedensellik Varsayımına Göre, Hiçbir Davranışımız Nedensiz, Rastgele Ya Da şansa Bağlı Değildir. Her Davranışımızın Altında Yatan Bir Neden Vardır. Bu Neden Her Zaman Insanın Dışında Ya Da çevresinde Değildir, Insan Davranışlarının Nedenleri Kimi Zaman Onun Iç Dünyasıyla Ilgilidir.(arı, 1999, 21)
Freud'e Göre, Kişiliğin Güdüsü Ve Kişinin En Büyük Yoksunluğu Sev¬gidir. Insan Bilinçli Davranışlardan çok Bilinç Dışı Güçlerle Hareket Et¬mektedir. çoğu Kez Kendisi De Bu Bilinç-dışı Davranışlarının Kökenine Inemez. Ancak, Insanın Bilinçdışı Davranışları Derinlemesine Analiz Edi¬lirse (psikanaliz) Altında Sevgi Arayışı Yatmaktadır. Insanın Herhangi Bir Nedenle Tatmin Edemediği Sevgi (aşk) Yoksunluğu Onu

Etiketler:
Beğeniler: 3
Favoriler: 2
İzlenmeler: 707
favori
like
share