I. BÖLÜM 1. TURİZM POLİTİKASI KAVRAMI Turizm politikası kavramı son yıllarda hükümetler, politik kişiler, ekonomi ve turizm müteşebbisleri tarafından gittikçe daha sık kulla¬nılan bir kavram, olmakta ve bu kavrama birbirinden az çok farklı an¬lamlar verilmektedir. —Turizm politikası ile ulusal bir topluluk tarafından sanayileş¬menin yeni ve temel bir oluşumun artan önemini dikkate alan turiz¬min gelişmesi amacına yönelik faaliyetler, çabalar anlaşılıyorsa, turizm politikası kavramına somut bir anlam vermiş olunur. Bu takdirde turizm politikası, bir ulusun değişik karar mercileri tarafından belirli amaçlara ulaşmak için yapılan faaliyetler olarak tanımlanabilir. —Turizm politikası kavramını yukarıdaki anlamdan tamamen farklı bir değer ve etkinlik içinde bilimsel biçimde de tanımlamak olanağı vardır. Bu takdirde turizm politikası, somut faaliyetlere bir rehber olarak yön verecek bazı amaçları soyut biçimde inceleyen ekonomi biliminin ve ekonomi politikasının bir dalı olarak mütalaa edilebilir. Böylece turizm politikası, turizm ekonomisinin analizi içinde turizm üzerine bir inceleme anlamına gelir . 2. TURİZM POLİTİKASININ TANIMI Turizm politikası gelişen ve değişen turizm anlayıp doğrultusunda yeni anlamlar, boyutlar ve hedefler kazanmıştır. —Son zamanlara kadar "turizm politikası, iç ve dış turizmin geliştirilmesi, ekonomik ve meta ekonomik fonksiyonlarından en yüksek düzeyde yararlanılması için kamu yönetiminin turizm alanında aldı önlem ve yaptığı müdahalelerin tümü olarak "tanımlanıyordu". Nitekim Turizm ve Tanıtma Bakanlığı tarafından yayımlanan bir dokümanda turizm politikası, turizmden sağlanan ekonomik, sosyal ve kültürel kazançların en yüksek düzeye çıkarılmasını ve maliyetleri ise en aza indirmeyi amaçlayan dinamik bir politika olarak tanımlanmıştır. Politikanın dinamik karakteri; turizm sektörünün ülkenin koşullar değiştikçe değişen verilere göre, önerilerin ve önlemlerin değişeceğini, böylece uygulamalara bilinçli bir esnekliğin getirilmesini ifade eder. —Bugün ekonomik ve sosyal gelişme karşısında, turizm politikası; bir ülkenin tüm insanlarına turizme katılarak maddi ve manevi dinlenme olanaklarını sağlamak, çevreyi koruyarak turizm ihtiyaçlarının karşılanması gereken en uygun alt ve üst-yapıyı kurmak amacı ile kamu yönetiminin turizm alanına dolaylı veya dolaysız her türlü müdahalesini ifade etmektedir. Diğer bir deyişle, turizm politikası örgütlenmiş toplumlarda, özellikle Devlet tarafından turistik gelişmenin gidişine bilinçli bir biçimde müdahale etmektir.Bu müdahalenin temel hedefleri şöylece özetlenebilir; a) Turizm politikası, turizmin arz ve talep yönündeki durumunu ve mevcut koşulların ıslahını gerektiren nedenleri belirler. b) Turizm Politikası: turizm alanında uygulanmakta olan ve ö

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 8259
favori
like
share
lostheat Tarih: 08.03.2013 15:57
AB turizm politikaları ve Türkiye'nin uyum süreci.. tez konum ve ilk tezim yardımcı olabilir msnz =?
dygdyg Tarih: 12.11.2009 21:05
İyi akşamlar, bu konuyla ilgili bir calışma yapıyorum.. bır tek sızın sıtenızde bu kadar ayrıntılı yazı bulabıldım.. hangı kaynaktan temın ettıgınızı ogrenebılır mıyım_?