BİSMİLLÂHİRRÂHMANİRRÂHİM

KUR'ÂN-I KERİM'ÎN KİMLİĞİ

"VE NUNEZZİLU MİNEL KUR’AN-İ ME HÛVE ŞİFÂUN VE RÂHMETUN LİL MÛ'MİNİN"
1. Adı : Kur'ân
2. Soyadı : Furkân
3. İndiği Yer : Mekke-i Mükerreme (Hira Mağarası)
4. Kimlik Numarası : 1 (Bir)
5. Gönderen : Allâh-u Zulcelâl (c.c.)
6. Alan : Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)
7. Vahiy Meleği : Cibril-i Emin (a.s.)
8. Vahiy Meleği Peygambere Kaç Sefer Gelmiştir : 24.000 Kere
9. Kur'ân-ı Kerîm'in Sûrelerinin Adedi : 114 Sûre
10. Kur'ân-ı Kerîm'in Kelimelerin Adedi : 77.807
11. Kur'an-ı Kerim Harflerinin Adedi : 298.493
12. Kur'an-ı Kerim Âyetlerinin Adedi : 6.236
13. Kur'ân-ı Kerîm Cüzlerinin Adedi : 30
14. Kur'ân-ı Kerîm Hiziplerinin Adedi : 120
15. Kur'an-ı Kerim'in İlk Gelen Sûresi : Alak Sûresi
16. Kur'an-ı Kerim'in Son Gelen Sûresi : Nasr Sûresi
17. Kur'ân-ı Kerîm'in Son Gelen Âyeti : "Vattaku Yavmen Turcaune Fihi İlallâhi"
18. Kur'ân-ı Kerîm'in En Uzun Sûresi : Bakara Sûresi
19. Kur'ân-ı Kerîm'in En Kısa Sûresi : Kevser Sûresi
20. Kur'ân-ı Kerîm'in En Kısa Âyeti : 20. Sûrenin İlk Âyeti Olan "Taha" Kelimesi
21. Kur'ân-ı Kerîm'in En Uzun Âyeti : Bakara Sûresinin 282. Âyeti
22. Kur'ân-ı Kerîm'in Kalbi : Yasîn Sûresi
23. Kur'ân-ı Kerîm'in Gelini : Er-Rahman Sûresi
24. Kur'ân-ı Kerîm'in Anası : Fatiha Sûresi
25. Mekke'de İnen Sûreler : 86
26. Medine'de İnen Sûreler : 28
27. Hüküm Âyetlerinin Adedi : 200
28. Kur'ân-ı Kerîm'in Noktaları ve Harekeleri Kimin Vasıtasıyla Düzenlenmiştir : Nasr Bin Asım, Yahya Bin Yamuri Udvani.
29. Kur'ân-ı Kerîm'in Asıl Maksadı Nedir : Bütün İnsanları Hidayetleri ve İrşatları; Bu da 4 Esastır : 1) Tek Olan Sani-i İspattır. 2) Nübüvvet-i İspattır. 3) Haşr-ı İspattır. Yani Ölümden Sonra Bütün Ruhlar Tekamül Zamanı Tekrar Dirilecektir. Ta ki Ehl-i Cennet Tıpkı İmân ve Âmel Cennete Girerler. Ve Ehl-i Cehennem Tıpkı Küfür ve Zındıka Cehenneme Girerler. 4) Adalet-i İspattır. Yani Bütün Canlılara Karşı Adaletle Muamele Etmektir.
30. Kur'ân-ı Kerîm Kaç Kısma Ayrılmıştır : 3 Kısımdır; 1) Hükümler 2) Kıssalar 3) İşaret ve Remizlerdir.
31. Kur'ân-ı Kerîm'in Bütün Cihan İçin Ne Özelliği Vardır : Kur'ân-ı Kerîm, Bütün Âlem-i Suğra (İnsan Haricindeki Tüm Mevcudat) ve Âlem-i Kübra (İnsan) İçin Bir Haritadır.
32. Kur'ân-ı Kerîm Amir Vasfıyla Ne Emreder : Bütün İnsanlar ve Cinler İçin Bir Kanun ve Desturdur.
33. Kur'ân-ı Kerîm'in İnsanoğluna Karşı Ne Vazifesi Vardır : Kur'ân-ı Kerîm, Bütün İnsanlara Bir Sığınak ve Koruyucudur. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Bu Meseleye Binâen Buyuruyor ki; "İnna Hazel Kur'ân'e Ma'dubetullâhi Feman Değale Fihi Fe Hûve Âminun" Yani Hakîkaten Doğrudan Doğruya Şu Kur'ân Melce' ve Me'va'dır. Her Kimse Şu Melce' ve Me'va'ya Girse Mahfuz Olur.
34. Kur'ân-ı Kerîm İnsana Ne İlaç ve Derman Bahşeder : Ruh ve Revâna Karşı Bir Şâd'lık ve Hûzur Verir.
35. Kur'ân-ı Kerîm'in Kimliği'nin En Büyük Özelliği Nedir : Marifetullâh'tır. Yani Allâh-u Teâlâ'yı (c.c) Tanımak ve O'na İtâat Etmektir. Marifetullâh'tan Hariç Her Şey İse Bir Hiçtir.
36. Kur'ân-ı Kerîm'in Da'veti Nedir : Temiz Olmayan (Na Pak) İnsanlara Karşı Mücadele Etmek ve Direnmektir.
37. Kur'ân-ı Kerîm'in Hikmeti Nedir : Allâh-u Teâlâ'nın (c.c.) Kanununa Teslim Olmaktır.
38. Kur'ân-ı Kerîm'in İşleri ve Âmelleri Nedir : Dîn-î Pak-ı İslâm'ı Dünyânın Dört Bir Yanına Yaymaktır.
39. Kur'ân-ı Kerîm "İslam" Kelimesine Kaç Not Verir : 10 (On) Not Veriyor.
40. Kur'ân-ı Kerîm "İslam" Kelimesinin Haricine Kaç Not Verir : 0 (Sıfır) Not Veriyor.
41. Kur'ân-ı Kerîm'in Meclisi Nedir : Zikirdir, Temiz Niyettir, Temiz Konuşmaktır, Doğru Âmeldir.
42. Kur'ân-ı Kerîm Komutan Ûnvanı İle Ne Emreder : Kendisinden Evvel İnen Bütün Hak Kitapları İptal Eder. Bundan Hariç Benden Sonra Allâh-u Teâlâ'nın (c.c.) Tarafından Hiçbir Kitap İnmeyecektir. Ta ki Beni İptal Etsin. Madem Mesele Şöyledir, Bütün Dünyâ Milletleri Üstüne Vâciptir Bana İman Etsinler. Eğer Bana İmân Etmeseler, Ruhları ve Canları Tehlikededir.
43. Kur'ân-ı Kerîm'in Nasihati Nedir: Bütün İnsanlara Karşı Sulh ve Barışı Özellikle Ehl-i İslâm'ın İttihât ve Birleşmesini Emreder.
44. Kur'ân-ı Kerîm Nasıl Bir Kitaptır : Kur'ân-ı Kerîm Öyle Bir Kitaptır ki; İnsanı İnsan Eder, Belki İnsanı Sultan Eder.
45. Kur'ân-ı Kerîm'in Nur'u Nedir : Kur'ân-ı Kerîm'in Nur'u Misli Güneştir. İnanmayanların, Düşmanların ve Zındıkların Üflemesiyle Sönmez.
46. Kur'ân-ı Kerîm'in Neticesi Nedir : Kur'ân-ı Kerîm'in Neticesi Kendi Dostlarını Allâh-u Teâlâ'nın (c.c.) İzniyle Cennete Girdirmektir.

Seyyid Ebubekr İnayeti Berzenci Lisan-ı Haliyle Aşk-ı Kur'ân-ı Kerîm'e Karşı Bu Şiirleri Farsça Söylüyor :

Bu Kur'ân-ı Kerîm'in Kimliği Ğavs-i Zaman Tarafından Allâh-u Teâlâ'nın (c.c.) Bütün Kullarına Hediye Olarak Takdim Olunur.
Ğavs-i Zaman'ın Manâsı Ne Demektir : Yani Allâh-u Teâlâ'nın (c.c) Kullarını İrşada En Âzimli ve Âşık Olan Kimsedir.

Seyyid Ebubekr İnayeti Berzenci Hayırlı Dualar Bekler.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 5039
favori
like
share
Gönülce Tarih: 25.09.2007 14:25
Allah (c.c) razı olsun
poyraz Tarih: 25.09.2007 12:07
ellerine sağlık