Eğer siz, Allah ve Resulü'nün sizi sevmesini istiyorsanız, size verilen emaneti yerine veriniz. Söylediğiniz vakit doğru söyleyiniz, komşularınız ile güzel komşuluk yapınız."
(Mehmed Zahid Kotku, Hadislerle Nasihatlar, Cilt 1, s.278; Taberani'den)
"Kıyamet günü Allah Katında mahlukların en sevimsizleri yalancılar, kibirliler ve kardeşlerine karşı sinelerinde amansız kin besleyenler olacak ..."
(İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, 3. Cilt, s.355)
"Kıyamet günü Allah kullarının en sefillerinin şunlara bu sözle, bunlara da şu sözle gelen ikiyüzlü kişilerin olduğunu göreceksiniz."
(İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, 3. Cilt, s.355; Buhari ve Müslim'den)
"Arkadaşına söylediğin bir sözde o seni tasdik ederken senin ona yalan söylemen büyük bir hıyanettir."
(İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, 3. Cilt, s.299)
"Kul yalan söyleye söyleye ve yalanı araya araya Allah Katında pek yalancı yazılır."
(İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, 3. Cilt, s.299)
"Yalan rızkı eksiltir."
(İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, 3. Cilt, s.300)
"Allah adına and içen kişi yeminine sivri sinek kanadı kadar (ufak bir) yalan katarsa bu yalan kıyamet gününe değin kalbinde bir leke olarak kalır."
(İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, 3. Cilt, s.300; Tirmizi ve Hakim'den)
"Sana Allah korkusunu, doğru sözlülüğü, emaneti yerine getirmeyi, ahde vefayı, yemek yedirmeyi ve mütevazi davranmayı, bol bol selam vermeyi tavsiye ederim."
(İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, 3. Cilt, s.304; Ebu Nuaym, el-Hılye'de tahriç etmiştir)
"Allah'ım gönlümü nifaktan, fercimi zinadan, dilimi de yalandan temizle."
(İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, 3. Cilt, s.301; el-Hatib, et-Tarih'te tahriç etmiştir)
"Yalan olduğunu bile bile bana bir söz isnadında bulunan yalancılardan biridir." 9
(İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, 3. Cilt, s.303; Müslim'den)
"Siz doğruluğa devam ediniz, çünkü doğruluk muhakkak sahibini hayırlara eriştirir. İyilikler de cennete hidayet eder, götürür. Doğruluğa devam ettikçe ve doğruyu aradıkça Allah Teala'nın indinde sıddik olarak yazılır. Yalandan sakınınız, muhakkak yalan insanı fücura götürür, fücur ise ateşe yani cehenneme götürür, kul yalana devam ettikçe ve yalanı aradıkça indi İlahi'de yalancı yazılır."
(Mehmed Zahid Kotku, Hadislerle Nasihatlar, Cilt 1, s.279; Buhari ve Müslim'den)
"Bir adam Resulullah (sav)'a "Cennet ameli nedir?" dedi. Cenab-ı Peygamber de "sıdkdır, doğruluktur, doğru söz söylemektir. Zira kul doğru söz söyleyince iyilik yapar, lütuf ve ihsanda bulunur, böyle lütuf ve ihsanda bulununca Allah Teala da iman nasip edip Allah'ı tasdik eder ve O'ndan korkup- iyi ameller ve ibadetler yapıp, günahlardan da kaçar, böylece iman sahibi olunca da cennete girer." Yine o zat: "Cehennem ameli nedir?" diye sordu, Cenab-ı Peygamber de: "yalandır, yalan söylemektir. Kul yalan söyleyince fasık olur, facir olur, haram ve maasi (günah) işler. Facir (günahkar), fasık olunca nimet-i İlahiyeyi (Allah'ın nimetini) göremez, tuğyan (bozgunculuk) eder, küfran-i nimet (nimeti inkar) eder. Küfran-i nimet edince de cehenneme girer."
(Mehmed Zahid Kotku, Hadislerle Nasihatlar, Cilt 1, Seha Neşriyat, İstanbul 1984, s.281)
"Münafığın alameti üçtür: Konuştuğu vakit yalan söyler; vadettiğinde hulf eder (sözünden döner), emanet edilen şeye hıyanet eder."
(Mehmed Zahid Kotku, Hadislerle Nasihatlar, Cilt 1, s.14)
"Yalanda hayır yoktur."
(Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, 14. cilt, s.554)
"Müslümanda… hainlik ve yalan bulunamaz."
(İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, 3. Cilt, s.303; İbn Ebi Şeybe, el-Musannaf'ta tahriç edilmiştir
ALINTIDIR

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2837
favori
like
share
MechhuL Tarih: 28.09.2007 17:10
Alametlerde çok azı kalmış görmediğimiz yanılıyor muyum yoksa? Rabbim tüm inanların Yar ve Yardımcısı olsun. Paylaşımın için teşekkürler...
KardeLen Tarih: 28.09.2007 14:26
Ahir zaman hadisleri• İnsanların başına bir zaman gelecek ki, onlardan faiz yemeyen kalmayacak, yemese bile tozu onlara bulaşacaktır.

• Birçok kişi, az bir dünyalık karşılığında dinini feda edecek.


• Kazanç, belirli kişiler arasında dolaşacak, dar gelirliler açlık ve sıkıntıya düşecek.


• Kabirler süslenecek ve Kur'an, kazanç getiren bir meta hâline gelecek...


• Fitne her eve girecek ve tecrübesiz gençler başa geçecekler.


• Kur’an’dan bir resim, İslâm'dan bir isim, Müslüman'dan bir cisim kalacak.


• Üç şey çok kıymetlenecek; Helâl para, kendisiyle amel edilen sünnet ve candan bir dost.


• Ecnebiler çoğalacak ve müslümanlara galebe edecekler.


• Sonradan gelen nesiller, önceden gelenlere sövüp sayacaklar.


• Mihnet, belâ, musibet artacak, rahat ve huzur kalmayacak, kimse eliyle bunları önleyemeyecek.


• Bir Müslüman, koyundan daha âciz olacak, hor ve hakîr görülecek.


• İlim azalacak, cehalet, anarşi ve cinayetler artacak, adam öldürmek, hafif bir suç sayılacak.


• Hilesiz iş yapılamayacak, tacirler ve yazarlar artacak kalem bollaşacak.


• Kişi, elbisesini sakındığı kadar dinini sakınmayacak ve fakirler de namaz kılmayacak.


• Akrabalık bağlan kopacak ve selâm, sadece tanıdık olanlara verilecek.


• Zenginler ticaret için, hafızlar riya ve gösteriş için hacca gidecekler.


• Büyükleri merhametsiz, küçükleri hürmetsiz olacak çocukları terbiye, köpekleri terbiyeden daha zor olacak.


• İnsanlar, kötülüklerden birbirlerini sakındırmayacaklar ve iyiliği emretmeyecekler.


• Minareler çoğalacak, camiler süslenip ziynetlenecek (kilise ve havralar gibi) ve içlerinden yüksek sesler gelecek.


• Hâinlere emin, emin olanlara hâin denilecek ve “şurada emin bir insan vardır” denilecek kadar emin insan sayısı azalacak.


• Kişiye, şerrinden korkulduğu için ikramda bulunulacak. Görünüşte dost fakat esasında düşman insan sayısı artacak, sözler hep yalan ve birbirine muhalif olacak, amir ve memur çok, doğru iş yapan az olacak.


• Yıldızlar (fal) doğrulanacak ve kader yalanlanacak.


• Allahü Teâlâ (C.C.) apaçık inkâr edilecek.


• Âlicenaplık, izzet-ikram ve cömertlik duyguları kaybolacak ve haklar para karşılığında satılır hâle gelecek.


• Cemaatin inancı zayıf, ibadeti taklit olacak, hafızlar çok, ama âlim bulunmayacak.


• Zenginlere itibar edilecek, cimrilik artacak, zekât ağır bir borç olarak kabul edilecek.


• Âlimler, para ve dünyalık karşılığında ilim öğretecek, âhiret ameli ile dünyalık talep edecekler.


• Dinden gayrı hususlar için öğrenim yapılacak.


• Erkekler kendilerini kadınlara, kadınlar da erkeklere benzetecekler.


• Erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla münasebetsiz alâkalar kuracak.


• Her tarafta şarkıcı ve çalgıcı kadınlar zuhur edecek.


• Söz kadınlarda olacak ve zina yaygınlaşacak.


• Kadınlar, saçları deve hörgücü gibi, sokaklarda dolaşacaklar.


• Haram işlemeyi kolaylaştıran imkânlar artacak, gençler günah işlemeye ve kötülük yapmaya çok meyledecekler.


• İmanı kalpte tutmak, kor ateşi elde tutmak kadar zor olacak, kişi gece mü'min yatacak, sabah kâfir olarak kalkacak veya bunun tersi olacak.


• Dünya işlerine dalınıp âhiret unutulacak, Allah'ın kitabıyla hükmetmek, ayıp sayılacak.


• Büyük ve gösterişli binalar yapılacak ve bunlardan dolayı sokaklar daralacak.


• Yırtıcı hayvanların derileri tabaklanarak çeşitli giyim eşyası yapılacak. (Kürk, manto ve benzeri...)


• Sabah giyilen elbise başka, akşam giyilen elbise başka olacak. Önünüze yemeklerden birisi gelip diğeri gidecek ve Kabe'nin örtüldüğü gibi, evlerinizin duvarları halılarla süslenecek.


• Ümmetimin erkekleri şişmanlayacak ve semizleşecekler.


• Dedikodu, yaygın bir hâl alacak.


• Herkes “kazanamadığından ve geçinemediğinden” şikâyetçi olacak.


• Yalancı şahitlik ve boşanmalar artacak, ani ölümler sık görülecek.


• Mal çoğalıp sel gibi akacak, mal sahibi malına tapacak ve tüccarların çoğu hilekâr olacak.

• Kişi, karısına itaat edip anasına âsi olacak ve arkadaşına yaklaşıp babasından uzaklaşacak.


• Gönüller birbirini sevmez olacak, dinde ve dünyalık işlerde muhtelif görüşler belirecek, kardeşler bile dinde ve mezhebde ihtilâf edecekler.


• İmar edilen şeyler harap edilecek, harap olanlar ise imar edilecek.


• Fâsıklar başa geçecek ve konuşmasını bilmeyenler halka hitab edecekler.


• Arap arazisinin çölleri, nehirlere ve yeşilliklere kavuşacak.


• Köylüler şehirlere akın edecek ve ne idüğü belirsiz deve çobanları, bina yaptırmakta birbirleriyle yarışacaklar.


• Faize alış-veriş, rüşvete hediye denecek, tefecilik artacak, helal-haram unutulacak, para gelsin de nerden gelirse gelsin denilecek.• Zaman kısalacak. Bir sene bir ay gibi, bir ay bir hafta gibi, bir hafta bir gün gibi geçecek, bir günün geçmesi ise bir yaprağın yanması kadar çabuklaşacak, hiçbir şeyde bereket kalmayacak.KAYNAKLAR:

1- Riyâzüs-Salihîn, İmam Nevevi, Terc: Mehmed Emre.

2- Tezkiret-ül-Kurtubî, imam Şaranî.

3- Kıyamet Alâmetleri Râmuz el-

Ehadis'ten Dersler, ist. 1983

4- Kitab ül-Keşf, Celâleddin-i Suyutî, El yazma eser Süleymaniye Kütüphanesi.

5- Kıyamet Alâmetleri, Muhammet! el-Hüseyni, Terc: Naim Erdoğan.

ALINTIDIR