[ AHLAK ]


İslam Dininde ahlakın büyük bir önemi vardır. İslâm'ın gayesi; insanları güzel ahlak sahibi

yaparak olgunlaştırmaktır.


İslam Peygamberi Hz. Muhammed (A.S.) şöyle buyurmuştur.


"Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.


Bir müslümanın değeri, ahlakının güzelliği ile ölçülür. Bu konuda, Hz. Peygamber, kendisine en sevimli olanların, güzel ahlak sahipleri olduğunu bildirmiş. ''Allah katında en sevgili kullar kimlerdir?'' sorusuna da, ''Ahlakı en güzel olanlardır" cevabını vermiştir

[ SEVGİ VE MERHAMET ]

Sevgi ve Merhamet Ahlâkî davranışların temelinde insan sevgisi önemli yer tutar. Bu sebeple olgun müslüman olabilmenin şartlarından biri de bu sevgidir.


Kalbi sevgi ile dolu olan Hz. Muhammed (A.S.).şöyle buyuruyor'


"Birbirinizi sevmedikçe olgun mü'min olamazsınız."


Kalblerdeki sevginin göstergesi insanlara iyilik yapmak, şefkat ve merhametle muamele etmektir.


Hz. Muhammed (A.S.) buyuruyor ki:


"Merhamet edenlere, Allah da merhamet eder."


İslam'da sevgi ve merhamet sadece insanlığı değil; bütün yaratıkları içine alır. Hz. Muhammed (A.S.) "Bir kediyi aç bırakarak ölümüne sebep olan kadının azap göreceğini, susayan bir köpeğe acıyarak su içiren günahkar bir kişinin de bu davranışı ile Allah (c.c.) tarafından bağışlandığını" haber vermiştir.


[ HOŞGÖRÜ ]

[COLOR="wheat"]Müslüman, hoşgörü sahibi ve bağışlayıcıdır Allah (c.c.) gerçek müminleri "Öfkelerini yenerler, insanların kusurlarını affederler" diye övmüştür

(AI-i İmran Suresi ayet: 134)


Hoşgörü konusunda Hz. Muhammed (A.S.) en güzel örnektir Müslümanlar, sadece kendi din kardeşlerine değil diğer dinlerden olanlara da hoşgörülü davranmak zorundadırlar


[ DOĞRULUK ]

Doğruluk önemli bir ahlak kuralıdır. Allah ( c.c.) şöyle buyu ruyor:


"Emrolunduğun gibi dosdoğru ol." (Hud Suresi, ayet: 112)

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 3340
favori
like
share