önemli olan paylaşımdır;öretebilmektir.

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 22834
favori
like
share
ERAY.E Tarih: 09.01.2012 16:42
He
O
His
Onun
His
Onunki
Him
Ona, onu..

She
O
Her
Onun
Hers
Onunki
Her
Ona, onu..

It
O
Its
Onun
------
--------
It
Ona, onu..

We
Biz
Our
Bizim
Ours
Bizimki
Us
Bize, bizi...

You
Sen-Siz
Your
Senin
Yours
Seninki
You
Sana, seni…

They
Onlar
Their
Onların
Theirs
Onlarıki
Them
Onları, onlara..

I
Ben
My
Benim
Mine
Benimki
Me
Bana, beni...
ERAY.E Tarih: 09.01.2012 16:42
4. Him, Her, Me... / İsmin Hallerini Almış Zamirler

Türkçede sık sık karşımıza ismin halleri çıkar (e-a-de-da..) İngilizcede ismin hallerini göremeyiz. İsmin hallerini almış ve cümle içinde anlam kazanan bazı zamirler vardır. Bunlar Türkçeye kulağa hoş geldiği gibi çevrilir. Bu son gurupta bu tip zamirleri inceleyeceğiz.


Him Erkekler için Ona,onu,onda, ....
Her Kadınlar için Ona,onu,onda, ....
It Cansız ve hay. için Ona,onu,onda, ....
Us Bize,bizi,bizde, ...
You Sana,seni,sende, ...
Them Onları,onlara,onlarda, ...
Me Bana,beni,bende, ...


Yukarıdaki zamirler ismin tüm halleri için kullanılır. Örneğin “me" cümle içinde
"bana, beni, bende" anlamları kazanabilir.

Beni sinemaya götür

Bana bir kalem ver

Örneklerinde altı çizili yerlere “me" gelir ve Türkçeye en uygun çeviri yapılır.
Buradaki önemli nokta bu zamirlerin mutlaka S V O N B Y Z formülünde nesne kısmında yer almasıdır. Yani cümlede asla özne konumunda bulunamazlar ve bu tip zamirlerle cümleye başlanamaz.

Aşağıda şu ana kadar incelediğimiz dört grup zamir topluca görülmektedir
ERAY.E Tarih: 09.01.2012 16:41
His school onun okulu his onunki
His girl friend onun kız arkadaşı his onunki
His car onun arabası his onunki

Her father onun babası hers onunki
Her book onun kitabı hers onunki
Her life onun hayatı hers onunki

Our dog bizim köpeğimiz ours bizimki
Our house bizim evimiz ours bizimki
Our picture bizim resmimiz ours bizimki

Your table senin masan yours seninki
Your teacher senin öğretmenin yours seninki
Your mother senin annen yours seninki

Their flower onların çiçeği theirs onlarınki
Their garden onların bahçesi theirs onlarınki
Their cat onların kedisi theirs onlarınki

My exam benim sınavım mine benimki
My face benim suratım mine benimki
My pen benim kalemim mine benimki
ERAY.E Tarih: 09.01.2012 16:41
3. His, Hers, Mine... / İlgi Zamirleri

Bu kategoride ise iyelik zamirlerinin isimlerle kullanılarak verdiği anlamları tek kelime ile karşılayan ilgi zamirleri üzerinde duracağız.

Örneğin, benim arabamın İngilizce karşılığı “my car” dır. Eğer “benim arabam" daha evvel cümle içinde kullanılmışsa ikinci cümlede bunu tekrarlamak zorunda değiliz. Yani benim arabam yerine “benimki" diyebiliriz.

İşte benimki, seninki, onunki... gibi kelimelere biz ilgi zamirleri diyeceğiz. Dikkat edilirse bu kelimeler durup dururken kullanılamazlar başka bir deyişle bu kelimelerin anlamları daha evvelden bilinmelidirler.

Benim arabam yerine benimki
Onun kitabı yerine onunki
Bizim evimiz yerine bizimki


His Erkekler için Onunki
Hers Kadınlar için Onunki
----- Cansız ve hayvanlar için ----------
Ours Bizimki
Yours Seninki, Sizinki
Theirs Onlarınki
Mine Benimki
ERAY.E Tarih: 09.01.2012 16:40
Görüldüğü gibi arkalarına bir isim alarak ismin kime ait olduğunu belirtirler.


His school Onun okulu
His mother Onun annesi
His job Onun işi
His girl friend Onun kız arkadaşı

Her pocket Onun cebi
Her pen Onun kalemi
Her life Onun hayatı
Her dictionary Onun sözlüğü

Our armchair Bizim koltuğumuz
Our living room Bizim oturma odamız
Our teacher Bizim öğretmenimiz

Your father Senin baban
Your car Senin araban
Your mistake Senin hatan
Your book Senin kitabın

Their secretary Onların sekreteri
Their house Onların evi
Their television Onların televizyonu

My exam Benim sınavım
My raincoat Benim yağmurluğum
My sister Benim kız kardeşim
ERAY.E Tarih: 09.01.2012 16:40
2. His, Her, Its... / İyelik Zamirleri

İkinci grupta ise zamirlerin iyelik hallerini inceleyeceğiz. İsmin kime ait olduğunu belirterek daha evvel açıkladığımız şahıs zamirlerine ( He, She, It, We, You, They, I ) ait alt öğeleri başka bir ifade ile bu zamirlerin sahip olduğu bir şeyleri (nesneleri ) anlatacağız.


His Erkekler için Onun
Her Kadınlar içi Onun
Its Cansız ve hayvanlar için Onun
Our Bizim
Your Seni, sizin
Their Onların
My Benim


Burada unutulmaması gereken en önemli nokta bu zamirlerden sonra mutlaka bir ismin geldiğidir. Tek başlarına kullanımları kesinlikle yoktur.


His + İSİM His book
Her Her book
Its Its tail
Our Our book
Your Your book
Their Their book
My My book
ERAY.E Tarih: 09.01.2012 16:40
DERS 3 :
İngilizcede Zamir Kavramı


1. He, She, It.../ Şahıs Zamirleri
İngilizcede her şeyden önce bilinmesi gereken temel kelimeler vardır. Bu kelimeler aynen Türkçede olduğu gibi isimlerin yerine kullanılır ve “zamir" diye adlandırılır.

İlk olarak “şahıs zamirleri" üzerinde duracağız. Doğadaki her bir nesnenin mutlaka bu zamirler tarafından bir karşılığı vardır. Her zaman cümlenin öznesi ( olayı yapan yada yaptıran varlık ) konumunda başta bulunurlar ve cümle içinde başka bir işlevleri yoktur, yerleri asla değiştirilemez.


He Erkekler için O
She Kadınlar için O
It Cansız ve hayvanlar için O
We Biz
You Sen, Siz
They Onlar
I Ben
CA-CHALLENGE Tarih: 23.09.2011 19:52
Your Welcome
.Muhammed Tarih: 01.08.2011 22:59
Thank You very much