Oğullarıma ve bütün dostlarıma birinci vasiyetim Şudur ki; her zaman gazaya devam ederek, Din-i Celil-i İslâm'ın yüceliğini yaşatınız. Cihadın kemâline ererek, sancağı şerifi hep yüksekte tutunuz. Her zaman İslâm'a hizmet ediniz. Zira Cenâb-ı Hak benim gibi zayıf bir kulunu ülkeler fethetmek için memur etti. Gaza ve cihadlarınızla Kelime-i Tevhid'i çok uzaklara götürünüz. Hanedanımdan her kim, hak yoldan ve adaletten saparsa mahşer gününde, Rasülü Azam'ın şefâatinden mahrum kalsın. Oğlum! Dünyaya gelen hiç bir insan yoktur ki, ölüme boyun eğmesin. Bana da, Hz.Allah'ın emri ile şimdi ölüm yaklaştı. Bu devleti sana emanet ediyorum. Seni de Mevlâ'ya emanet ettim. (Osman Gazi)

Fatih Sultan Mehmed'in Vasiyeti
Ben ki istanbul fatihi haddi aciz (en aciz)Fatih sultan mehmet bizati alın terimle kazanmış oldugum akçelerimle satın aldıgım istanbulun taşlık mevkiinde kain ve malumu hudut olan 136 bap dükkanımı aşağıdaki şartlar muvecehesinde vakfı sahih eylerim Şöyleki : Bu gayri menkulatımdan elde olunacak nemaların(kiraların) İstanbul'un her sokağına ikişer kişi tayin eyledim. Bunlarki ellerinde bir kap içerisinde kireç tozu ve kömur külü oldugu halde günün belirli saatlerinde bu sokakları gezeler. Bu sokaklara tükürenlerin tükürüklerinin üzerine bu tozu dökeler ki yevmiye yirmişer akçe alsınlar ayrıca 10 cerrah, 10 tabip ve 3 de yara sarıcı tayin ve nesp eyledim bunları ki ayın belirli günlerinde İstanbula cıkalar bila istisna her kapıyı vuralar ve o evde hasta olup olmadıgını soralar. Var ise şifası yada mümkün ise şifab olalar. Değilse kendilerinden hiçbir karşılık beklemeksizin Daülaceze'ye kaldıralarak orada salah(salık) bulduralar Mazallah herhangi bir gıda maddesi buhranı da vaki olabilir Böyle bir hal karşısında bırakmış oldugum 100 silah ehli erbaba verile bunlarki hayvanatı vahşiyenin yumurtada veya yavruda olmadıgı sırda Balkanlara çıkıp avlanalarki zinhar hastalarımızı gıdasız bırakmayalar. Ayrıca külliyemde bina ve inşa eylediğim imarethanemde(yemekhane) şehit ve şühedanın harimleri ve meinei İstanbul fukarası yemek yiyeler. Ancak yemek yemeye gelmeyup yamaklari,güneşin loş bir karanlıgında ve kimse görmeden kapalı kaplar içerisinde evlere götürüle.....FATİH SULTAN MEHMET
ALINTIDIR

Beğeniler: 3
Favoriler: 2
İzlenmeler: 634
favori
like
share