ingilizce bağlaçlar listesi - ingilizcede bağlaç kullanımı - ingilizce de ve da bağlaçı -de,-da (ben de yorgunum)
too-so-also-either-neither (-de, -da)
TOO – EITHER – SO – NEITHER -ALSO



Birisi/birşey için söylediğimiz cümlenin bir başkası içinde geçerli olduğunu belirtmek için Türkçe’ de -de veya –da eklerini İngilizce’ de ise too veya either kelimelerini kullanırız.



Olumlu cümlelerdeki -de, –da eki için too, also ve so kullanılır.



1. Too ikinci cümlemizin sonunda yer alır.



They need some food. They need some money, too. - Onların yiyeceğe ihtiyacı var. Paraya da ihtiyaçları var.



A: I’m happy. - Mutluyum.

B: I’m happy too. / Me too. - Ben de mutluyum. / Ben de.



2. Also öznemizden sonra veya yardımcı fiilimizden sonra gelir.



I am also coming with you. – Ben de seninle geliyorum.

She also helped us. – O da bize yardım etti.



3. So birinci cümlenin yardımcı fiili ile birlikte soru şeklinde olduğu gibi kullanılır.



She generally decides in a short time. So do I. – O genellikle kısa zamanda karar verir. Ben de.



The students are waiting in the garden. So are the teachers. – Öğrenciler bahçede bekliyor. Öğretmenler de.



Olumsuz cümlelerdeki -de, –da eki için either ve neitherkullanılır.



1. Either ikinci cümlemizin sonunda yer alır.



He can’t speak Spanish. I can’t speak, either. – O İspanyolca konuşamıyor. Ben de.



A: She is not inexperienced. – O tecrübesiz değil.

B: You are not inexperienced, either./ You either- Sen de tecrübesiz değilsin. / Sen de.



2. Neither birinci cümlenin yardımcı fiili ile birlikte soru şeklinde olduğu gibi kullanılır.



The new student could not understand the topic. Neither could the other students. – Yeni öğrenci konuyu anlayamadı, diğer öğrenciler de.



A: I don’t know the answer. – Cevabı bilmiyorum.

B: Neither, do I. –Ben de.


Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 25315
favori
like
share
BiR-DOST Tarih: 30.05.2011 00:13
Eline sağlık
rüzgar54 Tarih: 09.10.2010 14:29
teşekkürler