DENEME SÜRÜMLERİ
Bilgisayarınıza kurduğunuz bazı programların süreli çalıştıklarını görmüşsünüzdür (Deneme Sürümü). Yani gün saymalarını. Bu programlar Windows' un kayıt defterine kendilerini yazarlar ve süre bittiğinde de çalışmazlar. Bu tarz bir programı bilgisayarınıza kurduysanız ve programın da çalışma süresi bitmişse ve tekrar kullanmak istiyorsanız Windows' un kayıt defterine ulaşın ve bu programı ordan silin. Bunun için Başlat\Çalıştır\regedit yazın ve Enter' a basın. Bilgisayarım' ı bir kere tıklayın. Düzen' den Bul' u seçin ve bu programın ismini yazın. Sonrakini Bul' u tıklayın. Bulduğu bütün dosyaları silin. Artık bilgisayarınıza bu programı tekrar kurabiliriniz. Tabi süresi dolduğunda aynı işlemleri bir kez daha gerçekleştirmeniz gerekir.

KLASÖRE TAŞI VE KLASÖRE KOPYALA
Herhangi bir klasöre sağ tıkladığınızda açılan menüde “Klasöre Taşı” ve “Klasöre Kopyala” gibi iki yeni seçeneğin olmasını isterseniz yapmanız gereken şu : Başlat\Çalıştır\regedit yazın.
HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\Con textMenuHandlers bölümüne gelin.
Klasöre Taşı için :
ContextMenuHandlers anahtarında sağ tıklayın ve açılan menüden Yeni/Anahtar komutuna tıklayın. Bu yeni anahtara “Move To” adını verin. Bu anahtarı bir kez tıklayın ve sağ taraftaki “Varsayılan” değerine çift tıkla***** şunları yazın.
{C2FBB631-2971-11d1-A18C-00C04FD75D13}
Klasöre Kopyala için :
Yine ContextMenuHandlers anahtarında sağ tıklayın ve açılan menüden tekrar Yeni/Anahtar komutuna tıklayın. Bu yeni anahtara da “Copy To” adını verin. Bu anahtarı bir kez tıklayın ve sağ taraftaki “Varsayılan” değerine çift tıkla***** şunları yazın.
{C2FBB630-2971-11d1-A18C-00C04FD75D13}

PENCERELERİ FARKLI BİR YERDEN KAPATMA
Açtığınız herhangi bir pencereyi sağ üst tarafta bulunan çarpı işareti dışında farklı bir yerden de kapatabilirsiniz. Sol üst tarafta açmış olduğunuz pencerenin ismi yazar. O' nun hemen önünde de bir simge vardır. O simgeye çift tıkla***** ta pencereyi kapatabilirsiniz.

RUNDLL HATA MESAJI
Bilgisayarınız açılırken RUNDLL hata mesajı veriyorsa, ama sistem huzur içerisinde çalışıyorsa yapacağınız şey şu : Başlat\Çalıştır\regedit yazın.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURR ENT VERSION\RUN
bölümüne gelin ve hata iletisinde verilen adres satırını silin.

RUNTIME HATA MESAJI
Bilgisayarınız açılırken RUNTIME hata mesajı veriyorsa, ama sistem huzur içerisinde çalışıyorsa yapacağınız şey şu : Başlat\Çalıştır\regedit yazın.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURR ENT VERSION\RUNSERVICES
bölümüne gelin ve hata iletisinde verilen adres satırını silin.

KAYIT DEFTERİNİ GERİ YÜKLEME
1-Bilgisayarı MS-DOS Kipinde başlatın.
2-MS-DOS komut isteminde, scanreg \restore yazın.
3-Bilgisayarınızı yeniden başlatın.
Bu işlemler sonucunda bilgisayarınız, başarılı bir biçimde başlattığı son duruma geri alınacaktır.

DAHA HIZLI AÇILIŞ
Windows dosyaları açarken küçük bir animasyon gösterir. Bunu engelleyerek bilgisayarın performansını arttırın. Bunun için Registry editörünü çalıştırın (Başlat\Çalıştır\regedit).
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics
anahtarında MinAnimate adında DWORD değeri oluşturun. Bunun değerini 0 yaptığınızda animasyon artık gösterilmez. 1 yaparsanız tekrar etkinleşir.

TÜM DOSYALAR İÇİN HIZLI BAKIŞ
Registry editörünü çalıştırın (Başlat\Çalıştır\regedit).
HKEY_CLASSES_ROOT
anahtarı altında * karekteri taşıyan ilk anahtarı seçin. Quickview adında yeni tuş oluşturun.Varsayılan kaydına * verisini girin.

KISAYOL OKLARINDAN KURTULMAK
Registry editörünü çalıştırın (Başlat\Çalıştır\regedit).
HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile
anahtarını arayın ve IsShort veya IsShortcut kaydını silin.

"KISAYOL" YAZISINI SİLMEK
Registry editörünü çalıştırın (Başlat\Çalıştır\regedit).
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer
anahtarında link kaydını bulun ve değerini 00 00 00 00 olarak değiştirin.

BELGELER MENÜSÜNÜ GİZLEMEK
Registry editörünü çalıştırın (Başlat\Çalıştır\regedit).
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\Explorer
anahtarına gelin NorecentDocsMenu adında DWORD değeri oluşturun ve değerini 1 yapın.

WINDOWS LOGOLARININ İPTAL EDİLMESİ
Sistem açılışındaki Windows logosu işletim sisteminin açılışını geciktirir. Bunları iptal etmek için C dizinindeki MSDOS.SYS dosyasına sağ tuşla tıklayın ve Özellikler komutunu çalıştırın. Bu dosya gizli özelliğine sahiptir, bu yüzden gerekirse Araçlar\Klasör Seçenekleri\Görünüm altındaki Tüm Dosyaları Göster seçeneğini işaretleyin. Daha sonra dosyanın Salt Okunur olma özelliğini kaldırın ve Tamam düğmesine tıklayın. Dosyaya çift tıklayıp bir editörde (Örn. Not Defteri) açılmasını sağlayın. Options bölümünde Logo=0 satırını girin. Windows 95 ile çalışıyorsanız Logo=Off girin. Dosyayı kaydedin ve yazma korumasını (salt okunur) tekrar etkinleştirin. Bir sonraki Windows açılışında artık logolar görünmeyecektir.

DİSKET SÜRÜCÜLERİNİN ARANMASININ İPTAL EDİLMESİ
Windows standart ayar olarak her açılışta varolan disket sürücülerini arar. Ancak disket sürücülerde çok nadiren bir değişiklik olacağı için, bu seçeneği iptal edebilir ve böylece açılışı biraz daha hızlandırabilirsiniz. Bilgisayarım' a sağ tuşla tıklayıp Özellikler' ine girin. Başarım\Dosya Sistemi' ne girin ve Disket sekmesine geçin. Buradaki "Bilgisayarımı her başlattığımda yeni disket sürücüleri ara" seçeneğini iptal edin ve yeni ayarı Tamam ile onaylayın.

OTOMATİK SCANDISK ÇALIŞMASININ İPTAL EDİLMESİ
Windows' u öngörüldüğü gibi Başlat menüsü üzerinden kapatmazsanız bir sonraki sistem açılışında otomatik olarak Scandisk devreye girer ve sabitdiskteki hataları aramaya başlar. Bu işlemin gereksiz olduğunu ve çok uzun sürdüğünü düşünüyorsanız bu fonksiyonu tamamen iptal edebilirsiniz. Bunun için Başlat\Çalıştır\msconfig komutunu girin ve Tamam tuşuna basarak Sistem Yapılandırma Hizmet Programı' nı çalıştırın. Genel sekmesinde Gelişmiş düğmesini tıklayın ve "Hatalı kapatmadan sonra scandisk devre dışı kalsın" seçeneğini işaretleyin. Daha sonra tüm pencereleri Tamam ile kapatın ve Windows' un yeniden başlatılmasına izin verin.

AÇILIŞTAKİ GEREKSİZ ARAMAYI ENGELLEMEK
Windows açılışta WINSTART.BAT dosyasını arar ve bunun komutlarını otomatik olarak çalıştırır. İşletim sistemi burada varolan tüm sabitdisklerde bu dosyayı arar ve bu da açılış işlemini geciktirir. Bu yüzden Not Defteri editörü ile C:\WINDOWS dizininde boş bir WINSTART.BAT dosyası oluşturun. Windows açılışı böylece sabitdisk hızına göre birkaç saniye daha hızlı gerçekleşir.

CAHCE İÇİN DOSYA VE YOL ADINI ARTTIRMAK
Windows son olarak açılan dosya adlarını ve yollarını (Path) özel cache belleğinde (önbellek) tutar. Bir dosyayı ikinci defa açmak istediğinizde, bu dosyanın sabitdiskteki yerini, dosya sisteminin FAT' i üzerinden tespit etmesine gerek yoktur, bunun yerine hızlı cache' den alabilir. Bu belleği de artırmanız mümkün. Bilgisayarım simgesine sağ tuşla tıkla***** Özellikler' ini açın. Başarım sekmesine geçin ve Dosya Sistemi' ne tıklayın. Açılan pencerede "Bu makinenin belirgin rolü" alanında Ağ sunucusu' nu seçin ve açık tüm pencereleri Tamam ile kapatın.

SİSTEMİ YAVAŞLATAN SES DOSYALARININ İPTAL EDİLMESİ
Windows açılışındaki ve programların çalıştırılmasındaki en büyük frenleyicilerden biri de bunlarla ilgili ses olaylarıdır. Bu yüzden bunları komple iptal edebilirsiniz. Bunu yapmak için Denetim Masası' na girmeniz gerekiyor. Ses bölümünde sırayla önünde hoparlör simgesi olan tüm olayları tek tek işaretleyin. Ses alanındaki Ad açılır menüsünden de Yok' u seçin ve son olarak Tamam ile değişiklikleri onaylayın.

YAVAŞ AÇILAN MENÜLERİ DAHA HIZLI AÇMAK
Windows menüleri standart ayarlı olarak her zaman kısa bir duraklamadan sonra açılırlar. Bunun daha hızlı gerçekleşmesi için Registry editörünü çalıştırın (Başlat\Çalıştır\regedit).
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
dizinine geçin. Burada MenuShowDelay kaydını arayın. Böyle bir kayıt yoksa kendiniz oluşturun (Sağ tuşla tıkla*****). Bu kaydın değeri menülerin gecikme süresini milisaniye olarak ifade eder. Maksimum 65000 değerini girebilirsiniz. 0 girdiğinizdeyse gecikme ortadan kalkacaktır. Windows Me ve 2000' de sağ fare tuşu ile masaüstüne tıklayıp Özellikler' e girebilirsiniz burada Efektler sekmesine geçip "Menü ve araç ipuçları için geçiş efekti kullan" seçeneğinin önündeki onay kutusunu iptal edebilirsiniz.

SANAL BELLEK
Windows, takas dosyasının boyutunu sürekli olarak güncel bellek ihtiyacına göre ayarlar. Bunun için de sürekli olarak sabitdiske erişir ve sistemin çok yavaşlamasına neden olur. Dosyaya sabit bir büyüklük verirseniz, sabitdisk erişimlerinin sıklığı azalır. Bilgisayarım simgesine sağ fare tuşu ile tıklayın ve Başarım sekmesine geçin. Sanal Bellek' e tıklayın ve "Sanal Bellek ayarlarımı kendim belirleyeyim" seçeneğini işaretleyin. En az ve En çok alanlarına 384MB yazın ve Tamam düğmesine tıklayın. Güvenlik sorgusunu onaylayın ve Windows' un yeniden başlatılmasını sağlayın.

PROGRAMLARIN OTOMATİK BAŞLAMASINI ENGELLEMEK
Çoğu program kurulum esnasında Başlangıçta (Startup) grubuna kendini kaydeder, ya da Windows açılışında Registry' den yüklenirler. Windows bu yüzden daha yavaş açılır. Otomatik açılışı engellemek için, Başlat\Çalıştır\msconfig programını çalıştırın. Başlangıç sekmesinden ihtiyaç duymadığınız program açılışlarını pasif duruma getirebilirsiniz.

BIOS' U YÜKLETMEDEN DAHA HIZLI BOOT ETMEK
Windows' u yeniden başlattığınızda, işletim sistemi bilgisayarı kapatır ve tekrar açar. Komutu çalıştırırken ek olarak Shift tuşuna basarsanız işlem daha çabuk gerçekleşir. Zira bu durumda sadece Windows yeniden yüklenir, BIOS tekrardan yüklenmez.

REGISTRY VERİ TABANININ YENİDEN HIZLI YÜKLENMESİ
Programların kurulumlarından sonra bunlar çoğunlukla Windows' un yeniden başlatılmasını isterler, böylece değişiklikler etkili olabilir. Ancak çoğu durumda sadece Registry' nin yeniden yüklenmesi gereken bir durum söz konusudur. Bunun için de bilgisayarın mutlaka yeniden yüklenmesi gerekmiyor. Sağ fare tuşu ile masaüstüne tıklayın ve Yeni\Kısayol simgelerine tıklayın. Şimdi de şu komut satırlarını girin.
C:\Windows\Rundll32.exe Shell32,sheexitWindowsex
İleri düğmesine tıklayın, kısayola isim verin ve tekrar İleri düğmesine tıklayın. Kısayola çift tıkladığınızda zahmetli bir yeniden başlatma işlemine gerek kalmadan Registry veritabanı yeniden yüklenecektir.

REGISTRY VERİ TABANININ YENİDEN OLUŞTURULMASI
Sistemi kurduktan birkaç ay sonra Registry giderek büyüyecek ve işletim sisteminin yüklenmesi daha uzun sürecektir. Bir DOS komutu yardımıyla veritabanındaki gereksiz yerleri sıkıştırabilirsiniz. Windows 98' i açın (BIOS açılışından sonra F8 tuşuna basılı tutun, sadece komut istemini seçin) ve komut satırından scanreg \fix ve ardından da scanreg \opt komutunu girin. Program veritabanındaki boş yerleri silecek ve böylece dosya komutu azalacaktır. Windows Me altında ise disketten boot edin ve C:\Windows\Command dizinindeki bu komutları çalıştırın.

CD VE DVD SÜRÜCÜLERİ İÇİN DMA TRANSFERİNİN AÇILMASI
CD-ROM ve DVD sürücüleri medyaların okunmasında verileri normalde işlemci üzerinden anabelleğe gönderirler. Veri akışının kontrolü gereksiz yere yüksek hesaplama sürelerine neden olur. Özellikle DVD filmlerin oynatılmasında bu yüzden görüntülerde atlamalar, takılmalar meydana gelir. Bu yüzden sürücü için doğrudan bellek erişimini (Direct Memory Access, DMA) etkinleştirmeniz gerekir, bu erişim sayesinde veriler doğrudan belleğe gönderilebilir. Aygıt Yöneticisini açın ve sürücünün kaydına çift tıklayın. Ayarlar sekmesinde DMA' nın önündeki onay kutusunu işaretleyin. Daha sonra Windows' u yeniden başlatın.

UDMA66 DESTEĞİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ
Windows 2000 yeni sabitdisk ve denetleyicilerin (Controller) UDMA66 modunu destekliyor. Ancak burada ilginç bir durum söz konusu, bu fonksiyon standart olarak etkin halde değil. Bunu sizin etkinleştirmeniz gerekiyor. Registry editörünü çalıştırın (Başlat\Çalıştır\regedit).
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\ Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
dalına girin. Daha sonra Edit menüsünden New\DWORD Value simgesini tıklayın. Type alanında REG_DWORD' u ayarlayın ve değer adı olarak da EnableUDMA66 girin. Tamam düğmesine tıkla***** onaylayın ve bir sonraki pencerede 1 değerini girin, böylece fonksiyonu etkinleştirmiş olursunuz. Daha sonra bilgisayarı yeniden başlatın.

GERİ DÖNÜŞÜM KUTUSUNA GİRMEDEN HIZLI DOSYA SİLİNMESİ
Windows altında dosya sildiğinizde, işletim sistemi bunu önce Geri Dönüşüm Kutusu' na taşır. Kapsamlı dizinlerde silme işlemi bir kaç dakika sürebilir. Silinecek dosyalara gerçekten de hiç ihtiyaç duymadığınızdan eminseniz, Geri Dönüşüm Kutusu' nu devre dışı bırakabilirsiniz. Bunu ya Geri Dönüşüm Kutusu' nun Özellikler' indeki (Sağ tuşla tıklayınca) "Dosyaları geri dönüşüm kutusuna taşıma. Dosyalar silindiğinde hemen kaldır" seçeneğiyle yada Del tuşuna basarken Shift tuşunu da basılı tutarsanız yapabilirsiniz.

BİRBİRİNE BAĞLI PC' LERİ DAHA HIZLI AÇMAK
TCP\IP protokolü olan bir peer to peer ağında Windows 98 ve Me bilgisayarları, IP adreslerini otomatik olarak aralarında ayarlarlar. Ancak PC' ler arasındaki bu iletişim biraz uzun sürebilir ve boot işlemi geciktirir. Bilgisayarlara kendiniz bir IP adresi verdiğinizdeyse bu işlem daha çabuk gerçekleşir. Bunun için sağ fare tuşu ile Ağ Komşuları' nın özelliklerine girin ve Yapılandırma bölümünde TCP\IP-Ethernet Kartı kaydına çift tıklayın. "Bir IP adresi belirt" seçeneğini işaretleyin ve ilk bilgisayarda IP adresi olarak 192.168.0.1 girin. İkinci bilgisayar için de 192.168.0.2 girin ve böyle devam edin. Subnetmask Alt Ağ Maskesi olarak her bilgisayarda 255.255.255.0 değerini verin. daha sonra tüm pencereleri Tamam ile kapatın. Windows şimdi bazı dosyaları CD' sinden kopyalayacak ve sistemi yeniden başlatmanızı isteyecektir.

AĞ PAYLAŞIMLARININ ARANMASININ İPTAL EDİLMESİ
Windows Me, açılışta otomatik olarak ağdaki paylaştırılan dizinleri ve yazıcıları arar ve bunları Ağ Bağlantılarım' da gösterir. Ancak bu işlem doğal olarak çok uzun sürebilir. Bu fonksiyonu iptal etmek için, Ağ Bağlantılarım' da Araçlar\Klasör Seçenekleri\Görünüm ile "Ağ klasörlerini ve yazıcıları otomatik olarak ara" seçeneğini iptal edin.

WINDOWS' U DAHA HIZLI KAPATMAK
Windows' u kapatırken bir iletişim penceresi çıkar ve işletim sistemini kapatmak mı yoksa enerji tasarruf moduna geçmek mi istediğiniz sorulur. Bu sorguyu iptal etmek elinizde. Bunun için masaüstüne sağ fare tuşu ile tıklayın ve Yeni\Kısayol simgelerine tıklayın. Windows 95, 98 veya Me altında şu komut satırlarını girin.
rundll32.exe user,ExitWindows
Kısayola bir isim verin ve Son düğmesine tıklayın. Bu simgeye çift tıkladığınızda Windows hemen kapanacaktır.

FAT32 DOSYA SİSTEMİNİN KURULMASI
Windows 95' den bu yana Windows işletim sistemleri FAT16 dosya sisteminin yanında gelişmiş FAT32' yi de destekliyorlar. Bununla sadece daha büyük partisyonların kurulumu sağlanmıyor, aynı zamanda partition üzerinde serbestçe taşınabilir FAT tablolarıyla veri kayıplarına karşı daha fazla güvenlik sağlıyor. Bu dosya sistemini en iyisi sabitdiski bölümlerken oluşturun, bunun için FDISK' te açılıştaki büyük disk desteğini etkinleştirme seçeneğini kullanmalısınız. Windows 98 ve Me altında varolan FAT16 sürücülerini FAT32' ye dönüştürebilirsiniz. Windows 98, Donatılar grubundaki Sistem Araçları' nda bununla ilgili bir araçla beraber gelir. Windows Me' de bilgisayarı önce bir boot disketi ile açmanız ve C:\WINDOWS\COMMAND dizinindeki CVT.EXE programını çalıştırmanız gerekir. İşlem bittiğinde defrag etmeniz gerekir. Bilgisayar ve sabitdik' e bağlı olarak bu işlem birkaç saat bile sürebilir. Bu yüzden PC' nin bu işi gece yapmasını sağlayın.

SİSTEM GERİ YÜKLEMEYİ KULLANARAK SİSTEMİ TAMİR ETMEK
Çoğu uninstall rutini çok güvenli değildir. Hatalı sürücüler ve düzgün yazılmamış programlar Windows' un kalıcı olarak güvensiz çalışmasına neden olabilirler, zira artık sistemden silinemezler. Windows Me ile çalışıyorsanız bu yüzden yeni bir yazılım kurmadan önce her defasında Sistem Geri Yükleme ile işletim sisteminin bir geri yükleme noktasını oluşturmalısınız. Program hatalı çalışıyorsa kolayca geride iz bırakmadan Windows' tan silebilirsiniz, gerekirse güvenli kipte yapabilirsiniz bunu. Sistem Geri Yükleme' yi Donatılar grubundaki sistem araçlarında bulabilirsiniz. Sistem Geri Yükleme, programların ve sürücülerin kurulum rutinlerini takip ediyor ve istenildiğinde eski durumu geri yükleyebiliyor.

DOSYALARI OTOMATİK OLARAK ŞİFRELEMEK
Windows 2000 NTFS sürücüleri için bir veri şifrelemesi sunuyor ve böylece veriler 128 bitlik şifreleme gücünde şifreleniyorlar ve ancak çok yüksek hesaplama zahmeti ve çok uzun sürecek bir zamanla çözülebiliyorlar. Bir dizin veya dosyanın şifrelenmesini sağlamak için Explorer' da ek bir özelliğin seçilmesi yeterli. İlgili dizine sağ fare tuşu ile tıklayın Properties' i açın ve Advanced' a tıklayın. Encrypt contest to secure data seçeneğini işaretleyin. İki defa OK düğmesine tıkladığınızda Windows, sadece dizini mi yoksa bunun içinde kayıtlı olan dosyaları da mı şifreleyeceğini size sorar. İlgili seçeneği seçin ve OK ile onaylayın. Windows artık bu dizine kopyalayacağınız her dosyayı da şifreleyecektir. Dosyalarla alışık olduğunuz gibi çalışmaya devam edebilirsiniz, şifrelenmiş olmaları bir şeyi değiştirmiyor. Bu dosyaların içeriğine sizden başka hiçbir kullanıcı ulaşamaz. Sadece Administrator (sistem yöneticisi) ikinci bir yedek anahtara sahiptir.

STANDBY MODU İÇİN ŞİFRE TANIMLAMAK
Windows yeni sürümlerinde PC' yi enerji tasarrufu sağlayan standby moduna veya hazırda bekletme konumuna geçebilir ACPI-BIOS' u olan bir bilgisayarda bu işlem güç düğmesine basılarak manuel olarak da gerçekleşebilir. Ayrıca güvenlik için bir şifre de tanımlanabilir. Bu durumda bilgisayar fare hareketleri veya tuşlara basılıp uyandırıldıktan sonra kullanıcı şifresini sorar. Mutlaka bir şifrenin sorulmasını istiyorsanız Denetim Masası' nda Güç Seçenekleri' ne girin ve Gelişmiş sekmesine tıklayın. Burada açma kapama düğmesine basıldığında bilgisayarın stanby (bekleme konumu) moduna veya hazırda bekletme konumunu etkinleştirmesini sağlayın. Daha sonra "Bilgisayar beklemeden çıkıp hazır olduğunda parola sor" seçeneğini de işaretleyin ve pencereyi Tamam ile kapatın. PC' yi daha sonra açma kapama düğmesiyle tamamen kapatabilmek için, bu düğmeye dört saniyeden daha uzun bir süre basılı tutun.

ZORUNLU AĞ BAĞLANTISINI ETKİNLEŞTİRMEK
Bir NT veya 2000 ağında, Windows 9x' te sunucu bağlantısı mesajını Esc tuşuna basarak kolayca geçmek mümkün. Böylece yetkisi olmayan bir kullanıcı ağa erişim sağlayamaz, ancak yine de bilgisayarınızın verilerine serbestçe ulaşabilir. Registry' deki bir değişiklikle verilerinizi koruyabilir ve mutlaka bir kullanıcı adı ve şifre ile sisteme girilmesini sağlayabilirsiniz. Registry editörünü çalıştırın (Başlat\Çalıştır\regedit).
HKEY_LOCAL_MACHINE\Network\Logon
dizinine geçin. Sağ fare tuşu ile pencerenin sağ yarısına tıklayın ve kısayol menüsünden Yeni\Dize Değeri simgelerine tıklayın. Yeni değere MustBeValited adını verin ve büyük küçük harflerle yazıma mutlaka dikkat edin. Kayda çift tıklayın. 1 değerini girin, Tamam ile onaylayın ve Windows' un yeniden başlatılmasını sağlayın. Login' de Esc tuşuna basınca artık bir hata mesajı çıkacaktır ve bilgisayarınıza istenmeyen kişiler giremeyecektir.

DOSYA VE YAZICI PAYLAŞIMININ İPTAL EDİLMESİ
Windows birbirine bağlı bilgisayarlar arasında veri alışverişi için bir peer to peer ağın oluşturulmasına imkan tanıyor. Ancak bununla istenmeyen bir kişinin verilerinize ulaşabilme gibi tehlikesi söz konusu. Bu yüzden ağda veri transferleri için sadece bir bilgisayarı hazır tutmak daha iyidir. Verilerini başkalarının kullanımına sunmak isteyen biri bu durumda bunları bu bilgisayarın paylaştırılan dizinlerine kopyalar. Bilgisayarınızda buna karşın paylaşımları iptal etmelisiniz. Bunun için Ağ Komşuları' nın Ağ Bağlantılarım Özellikler' ine girin ve Dosya ve Yazıcı Paylaşımı düğmesine tıklayın. Açılan iletişim penceresinde her iki onay kutusunun önündeki işareti kaldırıp paylaşımları iptal edin.

ÇEVİRMELİ AĞ BAĞLANTISI İÇİN PAYLAŞIMLARIN İPTAL EDİLMESİ
Dosya ve yazıcı paylaşımını kurduysanız, bu paylaşım sadece yerel ağda değil, internet için çevirmeli ağ bağlantısında da etkin olur. Bu durumda internet üzerinden paylaşılan dizinlere erişmek çok daha kolaydır. Bunu değiştirmek için Ağ Komşuları' nın özelliklerinden TCP\IP - Çevirmeli Bağdaştırıcı kaydına çift tıklayın. Bağlantılar sekmesine geçin ve "Microsoft Ağları için dosya ve yazıcı paylaşımı" seçeneğinin önündeki işareti kaldırın.

NETWORK' ÜNÜZÜ GÖZETLEYEN AĞ İZLEYİCİSİNİN KURULMASI
Windows, bilgisayarınızın paylaştırılan kaynaklarına, erişimleri gözetleyen bir araç da sunuyor. Bu aracı Denetim Masası' ndaki Program Ekle\Kaldır seçeneği ile kurabilirsiniz. Burada Windows Kur sekmesine geçin ve Sistem Araçları kaydına çift tıkla***** girin. Buradaki bileşenlerden Ağ İzleyicisi' ni işaretleyin ve Tamam düğmesine tıkla***** bu programın kurulmasını sağlayın. Kurulumdan sonra Başlat menüsünde Donatılar grubundaki Sistem Araçları' nda bu programı bulabilirsiniz. Programı en iyisi sürekli olarak artalanda çalıştırın. Bu program kimin, paylaştırılan hangi dizinlerde ve ne kadar süre ne karıştırdığını size gösterecektir.

INTERNET EXPLORER' IN ÖN BELLEĞİNİN İPTAL EDİLMESİ
Internet Explorer bir cache belleği oluşturur ve burada gezindiğiniz web sayfalarındaki veriler kaydedilir. Böylece bilgisayarınızı kullanan herkes sizin hangi sitelere girdiğinizi kolayca görebilir. Bu önbelleği iptal etmek için Registry' deki bir kaydı iptal etmeniz gerekiyor. Registry editörünü çalıştırın (Başlat\Çalıştır\regedit).
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\CurrentVersi on\Internet Settings\Cache\Content
yolunda Cachelimit kaydını göreceksiniz. Böyle bir kayıt yoksa sağ tuşla tıklayıp Yeni\DWORD Değeri ile oluşturun. Bu kayda çift tıklayıp değerini 0 olarak ayarlayın. Daha sonra Windows' u yeniden başlatın. Bu ayar Internet Explorer' in 4 sürümünden itibaren çalışıyor.

ZİYARET EDİLEN WEB SAYFALARININ GİZLENMESİ
Internet Explorer ziyaret edilen web sayfalarının adreslerini kaydediyor, böylece adres tekrar girildiğinde kullanıcının işini kolaylaştırıyor. Web sitesine ikinci defa girmek istediğinizde, otomatik olarak adresi tamamlayabiliyor. Böylece bilgisayarınızı kullanan bir kişi sizin hangi sitelere bağlandığınızı yine kolayca görebilecektir. Bu fonksiyonu iptal etmek için Denetim Masası' ndaki veya Internet Explorer' in Araçlar menüsündeki Internet Seçenekleri' ne girin. Genel kartında en altta Geçmiş bölümünü göreceksiniz. Burada girilen adreslerdeki sayfaların tutulacağı gün sayısını 0 olarak ayarlayın. Bu ayarla Browser sadece o gün ziyaret edilen adresleri kaydedecektir, bu da aslında yeterince kötü bir durum olabilir. Bu yüzden internetteki sörf deneyimlerinizden sonra her zaman buradaki Geçmişi Sil düğmesine tıklayın, böylece bu adresler silinecektir. Gerçi bu durumda da adresleri her seferinde yeniden girmeniz gerekecektir. Sık Kullanılanlar listesinden sayfaları çağırabilirsiniz ancak bu zahmetli iş, sörf davranışlarınızın başkaları tarafından öğrenilmemesini de sağlayacaktır.

GÖNDER MENÜSÜNE YENİ KAYITLARIN EKLENMESİ
Explorer' da bir dosyaya sağ tuşla tıklayın. Şimdi bu dosyayı kısayol menüsündeki Gönder komutuyla birlikte diskete, Belgelerim dizinine veya masaüstüne kopyalayabilir veya E-mail ile gönderebilirsiniz. Bu Gönder menüsünü yeni kayıtlarla genişletmeniz mümkün, mesela bir text dosyasını Wordpad ile açabilirsiniz. Wordpad.exe, Program Files\Donatılar grubunda bulunuyor. Wordpad' e bir kısayol oluşturun ve C:\Windows\SendTo dizinine kopyalayın. Kısayol artık sağ tuşla tıklayınca açılan kısayol menüsünde otomatik olarak görünecektir.

KISAYOL MENÜSÜ İLE DAHA KOLAY ŞİFRELEME
Dosya ve dizinlerin şifrelenmesi için Windows 2000' de normalde bunlarla ilgili kısayol menüleri açmanız ve Advanced altında ilgili özelliği işaretlemeniz gerekir. Registry veritabanındaki bir değişiklikle şifreleme komutunu doğrudan kısayol menüsünün ilk seviyesine taşıyabilirsiniz. Bu fonksiyonu sıkça kullanıyorsanız bu sayede bir yığın tıklamadan ve zamandan tasarruf etmiş olursunuz. Registry editörünü çalıştırın (Başlat\Çalıştır\regedit).
HKEY_LOCAK_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\Advanced
dizinine geçin. Sağ fare tuşu ile sağ pencere alanına tıklayın ve New\DWORD Value' ya tıklayın. Değere EncryptionContexMenu adını verin ve üzerine çift tıklayın. Değeri 1 olarak ayarlayın, editörü kapatın ve Windows' u yeniden başlatın. Şimdi dosya ve dizinlerin kısayol menüsünde Encrypt ve Decrypt adlarında yeni kayıtlar bulacaksınız.

KISAYOL MENÜSÜ ÜZERİNDEN SIKIŞTIRMA YAPILMASI
Windows Me, dosyaları veya dizinleri Zip arşivlerine kaydeden bir sıkıştırma fonksiyonu sunuyor. Ancak bunun için önce kurulması gerekiyor. Denetim Masası' nda Program Ekle\Kaldır ile Windows Kur sekmesine girin. Sistem araçlarını işaretleyin ve Ayrıntılar düğmesine tıklayın. Sıkıştırılmış Klasörler kaydının önündeki kutuyu işaretleyin ve açık tüm pencereleri Tamam ile kapatın ve Windows' u yeniden başlatın. Şimdi seçili bir veya daha çok dosyaya sağ tuşla tıklayınca Gönder\Sıkıştırılmış Klasör komutunu kısayol menüsünde bulacaksınız. Bu komut dosyaları Zip formatında sıkıştırılmış bir dosyada birleştiriliyor. Bu dosyaya sağ tuşla tıklarsanız, Şifrele komutuyla aynı zamanda birde şifre verebilirsiniz. Windows Me' nin Zip formatı ayrıca WinZip ve WinRAR gibi sıkıştırma programlarının formatlarıyla uyumlu.

SİMGELERİN GRAFİKLERİNİ KENDİNİZ DÜZENLEYİN
Windows' un standart düğmeleri hoşunuza gitmiyorsa, masaüstündeki veya Başlat menüsündeki kısayollar için kendi motiflerinizi ekleyebilirsiniz. Bunun için bir BMP dosyasına ihtiyacınız var. Kısayola sağ tuşla tıklayın ve Özellikler' ini açın. Simge Değiştir düğmesine ve son olarak da Gözat' a tıklayın. Açılan pencerede Dosya türü alanında Tüm Dosyalar' ı seçin ve BMP dosyanıza giden yolu girin. Daha sonra tüm pencereleri Tamam ile kapatın.

BAŞLAT DÜĞMESİNİN KISAYOL MENÜSÜNÜ GENİŞLETMEK
Başlat menüsüne sağ tuşla tıkladığınızda Aç, Ara, Araştır gibi kayıtları olan bir menü açılır. Bu menüyü genişletmeniz ve böylece sık kullandığınız uygulamalara daha çabuk ulaşmanız mümkün. Bunun için de Registry' de bir değişiklik yapmanız gerekiyor. Registry editörünü çalıştırın (Başlat\Çalıştır\regedit).
HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Shell
dalını arayın. Sağ fare tuşu ile sağ pencere yarısına tıklayın ve Yeni\Tuş' u seçin. Tuşa istediğiniz herhangi bir isim verin ve üzerine tıklayın. Sağ pencere yarısında şimdi Varsayılan kaydını bulacaksınız. Bu kaydın üzerine çift tıklayın ve değer verisi olarak menüye dahil etmek istediğiniz programın adını girin, mesela Notepad. Daha sonra bu tuş içinde command adında başka bir tuş daha oluşturun. Burada yine sağ pencere menüsündeki Varsayılan kaydına çift tıkla***** programın komut satırını girin. Örneğin C:\Windows\notepad.exe. Oluşturduğunuz yeni kayıt artık hemen kısayol menüsünde görünecektir.

DÜZENLEMEK İÇİN BAŞKA BİR PROGRAM SEÇİLMESİ
Bir dosyayı düzenlemek için başka bir program ile açabilirsiniz. Shift tuşuna basılı tutarak dosyaya sağ fare tuşu ile tıklayın. Kısayol menüsünde Birlikte Aç adında bir kayıt görünecektir. Burada kurulu uygulamaların bir listesi görünecektir. Dosyanın açılmasını istediğiniz programı seçin ve Tamam düğmesine tıklayın. Seçimin ilerisi için de kalıcı olmasını istiyorsanız "Bu dosyaları açmak için her zaman bu programı kullan" seçeneğini işaretleyin.

WINDOWS ME' DE GERİ YÜKLEME NOKTASI OLUŞTURMAK
Sistem Geri Yükleme' yi (System Restore) Başlat menüsünde Programlar\Donatılar\Sistem Araçları altında bulunur. Başlangıç ekranında "Geri yüklemi noktası oluşturun" seçeneğini işaretleyin ve İleri düğmesine tıklayın. Açılan pencerede neden bir geri yükleme noktası oluşturduğunuzu en iyi şekilde açıklayan bir tanımlama girin, yani mesela "Ekran kartı sürücüsü kurulumu". İleri düğmesine tıkladıktan sonra Windows sitem durumunu kaydedecektir. Şimdi Sistem Geri Yükleme' den çıkın ve yeni ekran kartı sürücüsünü kurun. Sürücüyü birkaç gün boyunca değişik uygulamalarla test edin. Problem yaşarsanız eski duruma kolayca geri dönebilirsiniz. Bunun için, Sistem Geri Yükleme' yi çalıştırın ve bu sefer "Bilgisayarımı önceki bir zamandan geri yükle" seçeneğini işaretleyin. İleri düğmesine tıkladıktan sonra güncel ayın takvim görünümü önünüzde göreceksiniz. Geri yükleme noktaları olan günler burada kalın olarak işaretlenmiş olacaktır. Üst kenardaki ok tuşlarıyla bir ay geri veya ileri gidebilirsiniz. Geri yükleme noktanızın tarihini seçin. Takvimin yanındaki ikinci bir pencerede o gün için var olan yedeklemeleri birlikte görebilirsiniz. Noktalardan birini seçip İleri düğmesine tıklayın. Güvenlik sorgusunu Tamam ile geçin ve tekrar İleri düğmesine tıklayın. Windows şimdi eski durumu geri yükleyecek ve bilgisayarı daha sonra otomatik olarak tekrar başlatacaktır. Son olarak birde onaylama çıkacaktır. Ancak daha sonra yanlışlıkla yanlış geri yükleme noktasını geri yüklediğinizi farkettiyseniz, bu da problem değil. Bu durumda yapmanız gereken tek şey Sistem Geri Yükleme' yi yeniden çalıştırmak ve "Son geri yüklemeyi geri al" seçeneğini tıklamak. Alternatif olarak hemen başka bir geri yükleme noktası da seçip yükletebilirsiniz.

WINDOWS' U YEDEKLEMEK
Backup programını kurmak için Windows 98' de şunları yapmalısınız. Denetim Masası' nda Program Ekle\Kaldır bölümüne girin. Windows Kur sekmesine geçin ve Sistem Araçları' nı işaretleyin. Ayrıntılar düğmesine tıklayıp listeden Yedekleme bileşenini seçin ve Tamam ile onaylayın. Windows şimdi sizden Windows kurulum CD' sini isteyecektir ve program için gerekli dosyaları kopyalayacaktır. Windows Me' de ise biraz farklı bir yol izlemeniz gerekiyor. Burada Backup programını Denetim Masası' ndan değil, CD üzerinde bir EXE dosyasından kuruyorsunuz. Windows Me CD' sini sürücüye yerleştirin ve (CDROM Sürücüsü):\ADDONS\MSBACKUP dizinine geçin. Burada MSPEXP.EXE dosyasını bulacaksınız. Dosyaya çift tıkladığınızda kurulum başlayacaktır. Daha sonra Windows' u tekrar başlatmanız gerekecektir. Programı Başlat\Programlar\Donatılar\Sistem Araçları altında bulabilirsiniz. Programı ilk defa çalıştırdığınızda yedekleme programının bir yedekleme cihazı bulunmadığına dair bir hata mesajıyla karşılaşabilirsiniz. Burada bant veya MO sürücüler gibi donanımlar kastediliyor. Bu bizi ilgilendirmiyor, o yüzden Hayır düğmesine tıklayın. QIC dosyasını istediğiniz gibi taşıyabilir ve mesela bir CD' ye yazabilirsiniz.

4 ADIMDA WINDOWS YEDEKLEMESİ
1- Yedekleme sihirbazı sizi karşılayacaktır. İlk pencerede "Yeni bir yedekleme işi oluştur" seçeneğini seçin ve Tamam düğmesine tıklayın. "Seçili sürücü, klasör ve dosyaların yedeğini al" seçeneğini işaretleyin ve İleri düğmesine tıklayın. Sürücü görünümünde C:\Program Files ve C:\Windows dizinlerini işaretleyin ve İleri düğmesine tıklayın. Tüm seçili dosyalar seçeneğini olduğu gibi bırakın ve İleri düğmesine tıklayın.
2- Sisteminize bir yedekleme sürücüsü bağlı değilse, Yedeklenecek yer' de Dosya seçili olacaktır. Bunun altındaki giriş alanında backup dosyasının adını ve konumunu girin. Açıklama için istediğiniz bir şey girebilirsiniz. Önemli olan QIC dosya uzantısı. İleri düğmesine tıklayın. Takip eden iki ayarı aynen bırakabilirsiniz.
3- İleri düğmesine tıkladıktan sonra yedekleme görevine bir isim vermelisiniz. Bunun yedeğin dosya adıyla bir ilgisi yok, zira sadece bir açıklamayı ifade ediyor. "30.08.01 tarihli Windows konfigürasyonu" gibi bir açıklama mantıklı olacaktır.
4- Başlat' a tıkladığınızda yedekleme başlayacaktır. Yedekleme işlemi sona erdiğinde Rapor düğmesiyle bu işlem sırasında hataları görebilirsiniz. Endişelenmenize hiç gerek yok; programın yedeklemediği dosyalar her zaman olacaktır. Bunlar mesela Windows' un o an açtığı ve kullandığı Log veya indeks dosyaları olabilir. Yani bu hata mesajlarını dikkate almanıza gerek yok.

WINDOWS' U BACKUP' TAN GERİ YÜKLEMEK
MS-Backup ile Windows' u yedeklediniz. Şimdi ise aldığınız yedeği geri yüklemek istiyorsunuz. Yedekleme programını çalıştırın ve "Yedeklenmiş dosyaları geri yükle" seçeneğini seçin. Tamam düğmesine tıklayın ve çıkan pencerede aldığınız backup dosyasının yolunu belirtin. Daha sonra İleri düğmesine tıklayın. Şimdi yedeğin açıklamasını, oluşturulma tarihiyle birlikte göreceksiniz. Tamam düğmesine tıkladığınızda program yedeklenmiş dizinleri gösterecektir. Şimdi tekrar C:\Program Files ve C:\Windows dizinlerini işaretleyin. İleri düğmesine tıkladıktan sonra yedekleme aracı yedeğin nereye kopyalanacağını soracaktır. Özgün Konum' u seçin ve İleri düğmesine tıklayın. Son pencerede "Her zaman bilgisayarımdaki dosyayı değiştir" seçeneğini işaretleyin, Windows böylece varolan konfigürasyonun üzerine komple yazabilecektir. Başlat düğmesine tıkladıktan sonra program Registry' nin de geri yüklenip yüklenmeyeceğini soracaktır. Bu soruya, donanım ve sistem ayarlarının geri yüklenmesiyle ilgili bir sonraki soruya da olduğu gibi olumlu cevap verin. Verilerin geri yazılması sırasında yedeklenemeyen dosyalarla ilgili mesajlar alacaksınız. Bunları Tamam ile onaylayın. Ayrıca System File Recovery' nin C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR altındaki dosyalarının üzerine yazılamaz. Bununla ilgili mesajlar es geçebilirsiniz. Geri yüklemeler tamamlandığında Windows, bilgisayarınızı yeniden başlatmayı önerecektir. Bu durumda bazen Registry veri tabanında hatalar olduğuna dair bir mesaj alabilirsiniz. Endişelenmenize hiç gerek yok, Windows' un otomatik Registry kontrolü, problemin giderilmesini sağlayacak ve bilgisayarın yeniden başlatılmasını isteyecektir. Daha sonra eski sistem tamamen yeniden yüklenmiş olacaktır.

YEDEĞİ OTOMATİK OLARAK GERİ YÜKLEMEK
Windows' un yedekleme programının bir dezavantajı var. Eski bir Windows sürümünü geri yüklemek için, Windows' u mutlaka kurmanız gerekir. Ancak yedeklenmiş verileri DOS altında geri yüklemek maalesef mümkün değil. Windows CD' sinde \TOOLS\SYSREC dizininde PCRESTOR.BAT dosyasını bulacaksınız. Bu batch programını DOS altında çalıştırdığınızda Windows' un temel sürümünü yedekleme araçlarıyla birlikte kuracaktır. Daha sonra kullanıcının müdahalesi gerekmeksizin yedekleme programı açılacak ve alınan yedek dosyanın konumu sorulacaktır. Yazılım böylece eski bir Windows konfigürasyonunu geri yükleyebilir. Bu işlemle ilgili daha ayrıntılı açıklamaları batvh dosyası ile aynı dizindeki RECOVER.TXT dosyasında bulabilirsiniz. Ancak Windows Me' de maalesef otomatik geri yükleme mümkün değil.

Etiketler:
Beğeniler: 3
Favoriler: 1
İzlenmeler: 765
favori
like
share
cdroyger Tarih: 19.01.2008 00:35
paylaşım ii bakalım pratik yapalım biraz gerçekten yazılanlar pratikte oluyormu kolay gesin