100 Güzel Söz

100 Güzel Söz

100 Güzel Söz * ßaz1 KeLimeLer Ve CümLeLer Vard1r, O Kadar MakyajL1d1r ki, Hiç bir $eY AnLatmad11 HaLde Çok $ey AnLat1yoR Gibi GeLir 0nsana... BiR de Baz1 KeLimeLer Vard1r Ki Sadece 0ki KeLime OLmas1na Ramen SöyLemesi Zor Ve AnLam1 Büyüktür... SeNi SeViYoRuM ...! * Yaprak agaçtan,gül dalindan,sevgi ise kalpten kopunca...

10.03.2004 08:28 tarihinde Sözler Yazılar Mesajlar kategorisine 100 Güzel Söz başlığıyla açılan konu aşağıdaki etiketler ile ilişkilendirilmiştir..