AÖF Sosyoloji Bölümü Dersleri

AÖF Sosyoloji Bölümü Dersleri

AÖF Sosyoloji Bölümü Dersleri - AÖF Sosyoloji Bölümü - Açıköğretim Sosyoloji Bölümü - Sosyoloji Lisans Programı SOSYOLOJİ LİSANS PROGRAMI (Açıköğretim Bölümü) Bu program, sosyolojiye ilgi duyan ve örgün öğretime devam etme olanağı bulamayan öğrencilere sosyoloji eğitimini alma olanağı sağlamaktadır....

24.09.2009 13:34 tarihinde AÖF Açık Öğretim kategorisine AÖF Sosyoloji Bölümü Dersleri başlığıyla açılan konu aşağıdaki etiketler ile ilişkilendirilmiştir..

Atatürk ilke ve inkilapları Sorular ve Cevapları - Aöf Sosyoloji Bölümü Dersleri

Atatürk ilke ve inkilapları sınav soruları - Atatürk ilke ve inkilapları çalışma soruları ve cevapları1-Darwin'e göre, insanı diğer canlılardan ayıran en önemli fark aşağıdakilerden hangisidir? Yanıt: Ahlak duygusuna sahip olmak 2-Devrimlerin amaçlarını gerçekleştirebilmek için en önemli faktör aşağıdakilerden...

18.01.2012 22:21 tarihinde AÖF Açık Öğretim kategorisine Atatürk ilke ve inkilapları Sorular ve Cevapları - Aöf Sosyoloji Bölümü Dersleri başlığıyla açılan konu aşağıdaki etiketler ile ilişkilendirilmiştir..

Girişimcilik Test Soruları - Aöf Sosyoloji bölümü Dersleri

girişimcicilikte yenilik - girişimcilik test soruları ve cevapları1. Aşağıdakilerden hangisi Drucker’ın birinci grup yenilik kaynakları arasında yer almaz? a. Beklenmedik gelişmeler b. Uyumsuzluklar c. Süreç ihtiyaçları d. Algılama değişiklikleri e. Sektör ve Pazar yapısındaki değişiklikler 2....

07.06.2011 13:32 tarihinde AÖF Açık Öğretim kategorisine Girişimcilik Test Soruları - Aöf Sosyoloji bölümü Dersleri başlığıyla açılan konu aşağıdaki etiketler ile ilişkilendirilmiştir..

Toplumsallaşma Nedir - Aöf Sosyoloji Bölümü Dersleri

toplumsallaşanın tanımı - toplumsallaşma süreci - toplumsallaşma nasıl başlar - ailenin toplumsallaşmadaki önemi - Hepimiz toplumsallaşmanın bir ürünüyüz. Önce içinde yetiştiğimiz aileden etkileniyoruz. Sanki kendimize aitmiş gibi gördüğümüz birçok davranışın zamanla kendi ailemizde de benzer bir biçimde...

17.10.2011 00:24 tarihinde AÖF Açık Öğretim kategorisine Toplumsallaşma Nedir - Aöf Sosyoloji Bölümü Dersleri başlığıyla açılan konu aşağıdaki etiketler ile ilişkilendirilmiştir..

Bilim Felsefesindeki Gelişmeler 2 - Aöf Sosyoloji Bölümü Dersleri

bilim felsefesi hakkında düşünceler - bilim felsefesinde yeni sağ olgusu - bilim felsefesinde sağ görüşlerYeni Sağ olgusunun ilk olarak 1980'li yıllarda ortaya çıktığı ve bugüne kadar, Y.Klasik Makro İktisat, Yeni Monetarizm ve Yeni Klasik İktisat gibi ''Sağcı İktisat'' görüşleri ile de teorik çerçevenin oluşturulduğunu...

12.03.2012 19:46 tarihinde AÖF Açık Öğretim kategorisine Bilim Felsefesindeki Gelişmeler 2 - Aöf Sosyoloji Bölümü Dersleri başlığıyla açılan konu aşağıdaki etiketler ile ilişkilendirilmiştir..

Pozitivist iktisat - Aöf Sosyoloji Bölümü Dersleri

bilim felsefesi - iktisatta pozitivizm - pozitivizm ve bilgi büyümesi yaklaşımıİktisatta metedoloji tartışmalarında 1970'lere kadar etkili olan yaklaşım, Pozitivist bilim anlayışıdır.Son yıllarda ortaya çıkan, diğer doğal bilimlerle birlikte pozitivist bilim felsefesinide eleştiren araştırmalar, bilim felsefecileri...

12.03.2012 19:58 tarihinde AÖF Açık Öğretim kategorisine Pozitivist iktisat - Aöf Sosyoloji Bölümü Dersleri başlığıyla açılan konu aşağıdaki etiketler ile ilişkilendirilmiştir..

Duyum ve Algı - Aöf Sosyoloji Bölümü Dersleri

psikoloji dersleri - algı nedir - algının özellikleri nelerdir - algı yanılmaları - algıyı etkileyen faktörler1. Algıda Seçicilik Organizmanın, dikkatini birçok uyarıcı içinden belli uyarıcılar üzerinde yoğunlaştırmasıdır. Örneğin birçok maden parçaları yanyana dizilmiş olsa, insan parlak ve kıymetli...

27.02.2012 18:00 tarihinde AÖF Açık Öğretim kategorisine Duyum ve Algı - Aöf Sosyoloji Bölümü Dersleri başlığıyla açılan konu aşağıdaki etiketler ile ilişkilendirilmiştir..

Bilim Felsefesindeki Gelişmeler 1 - Aöf Sosyoloji Bölümü Dersleri

bilim felsefesi hakkında görüşler - bilim felsefesine lakoscu bir bakış - yeni sağ olgusuSon yıllarda literatürde hakim olan düşünce, sosyal - politika ve ekonomi alanında, uzun süre etkisini sürdüren " uzlaşma " nın yıkıldığı ve ortaya "yeni sağ " olarak tanımlanan bir ekolün çıktığı biçimdedir. Genel...

12.03.2012 19:43 tarihinde AÖF Açık Öğretim kategorisine Bilim Felsefesindeki Gelişmeler 1 - Aöf Sosyoloji Bölümü Dersleri başlığıyla açılan konu aşağıdaki etiketler ile ilişkilendirilmiştir..

Hakkın Tanımı Test Soruları - Aöf Sosyoloji Bölümü Dersleri

insan hakları ile ilgili test soruları - insan hakları test soruları ve cevapları - hakkın tanımı test soruları ve cevapları1. Aşağıdaki haklardan hangisi kamu hakları arasında yer almaz? a. Kişisel haklar b. Fikri haklar c. Sosyal haklar d. Siyasi haklar e. Seçme hakları 2. Türkiye’de bulunan bir...

07.06.2011 13:22 tarihinde AÖF Açık Öğretim kategorisine Hakkın Tanımı Test Soruları - Aöf Sosyoloji Bölümü Dersleri başlığıyla açılan konu aşağıdaki etiketler ile ilişkilendirilmiştir..

Siyaset Felsefesi - Aöf Sosyoloji Bölümü Dersleri

siyaset felsefesinin temel sorunları - siyasi iktidar - siyaset felsefesinin ana problemleria. İktidar Kaynağını Nereden Alır? İktidar kaynağını, “insan doğasından” alır; yani toplumu içten ve dıştan gelebilecek tehlikelere karşı koruma düşüncesinden alır. Platon ve Aristoteles tarafından savunulan...

27.02.2012 17:32 tarihinde AÖF Açık Öğretim kategorisine Siyaset Felsefesi - Aöf Sosyoloji Bölümü Dersleri başlığıyla açılan konu aşağıdaki etiketler ile ilişkilendirilmiştir..