Eltimgile Gidiyom

Eltimgile Gidiyom

Yeni ilçe olan bir köye trafik 1s1klar1 yeni konmus, 1s1klar1n alt1nda bir polis bekliyor ve halk1n 1s1klara uymas1n1 saglamaya yani bir çesit trafik egitimi vermeye çal1s1yormus. O s1rada, bakm1s ki; bir kad1n, elinde tuttugu çocuguyla, k1rm1z1 yanarken kars1ya geçiyor.Hemen seslenmis : -Han1m, han1m! Nereye? Kad1n dönüp...

07.03.2004 19:16 tarihinde Fıkralar kategorisine Eltimgile Gidiyom başlığıyla açılan konu aşağıdaki etiketler ile ilişkilendirilmiştir..