Müzik > Arttırılmış Augmented Triadlar Nedir - Eksiltilmiş Diminished Triadlar Nedir

  Arttırılmış (Augmented) Triad'lar

  Arttırılmış (Augmented) Triad’lar:Majör bir triadın beşinci derecesinin yarım ses tizleştirilmesiyle oluşur (1 3 5 # ). Aynı zamanda 2 tam ses (majör üçlü) + 2 tam ses (majör üçlü) formülüyle de elde edilebilir.

  Örnek : Do arttırılmış akorunu bulmak istiyoruz:
  1. Yol: Do Majör triadını yazıp, 5. dereceyi yarım ses tizleştiririz:

  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  2. Yol: Do sesinden 2 tam ses (majör üçlü aralık) ve 2 tam ses (majör üçlü aralık) ilerleriz:
  Do__________Mi_________Sol diyez 2 tam ses 2 tam ses Arttırılmış akorlar, büyük Latin harfinin sağ üst köşesine konan artı sembolü ile gösterilir. Bir diğer kullanım da büyük Latin harfinin yanına İngilizcede ‘augmented’ (arttırılmış) kelimesinin kısaltması olan ‘aug’ sözcüğünün konulmasıdır (örnek: Caug).
  Akor İsmi
  Aldığı Sesler
  Sembolü
  Akor İsmi
  Aldığı Sesler
  Sembolü
  Do Arttırılmış
  Do Mi Sol #
  C + , Caug
  Fa Arttırılmış
  Fa La Do #
  F + , Faug
  Sol Arttırılmış
  Sol Si Re #
  G + , Gaug
  Si Bemol Arttırılmış
  Si image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  Re Fa #
  B image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  + , B image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  aug
  Re Arttırılmış
  Re Fa# La#
  D + , Daug
  Mi Bemol Arttırılmış
  Mi image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  Sol Si
  E image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  + , E image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  aug
  La Arttırılmış
  La Do# Mi #
  A + , Aaug
  La Bemol Arttırılmış
  La image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  Do Mi
  A image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  + , A image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  aug
  Mi Arttırılmış
  Mi Sol# Si #
  E + , Eaug
  Re Bemol Arttırılmış
  Re image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  Fa La
  D image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  + , D image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  aug
  Si Arttırılmış
  Si Re# Faimage
  orjinalini görmek için tıklayınız

  B + , Baug
  Sol Bemol Arttırılmış
  Sol image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  Si Re
  G image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  + , G image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  aug
  Fa Diyez Arttırılmış
  Fa# La# Doimage
  orjinalini görmek için tıklayınız

  F# + , F#aug
  Do Bemol Arttırılmış
  Do image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  Mi Sol
  C image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  + ,C image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  aug
  Do Diyez Arttırılmış
  Do# Mi# Solimage
  orjinalini görmek için tıklayınız

  C# + , C#aug
  Eksiltilmiş (Diminished) Triad’lar

  Eksiltilmiş (Diminished) Triad’lar:Minör bir triadın beşinci derecesinin yarım ses eksiltilmesiyle oluşur. Majör bir triadın üçüncü ve beşinci derecelerinin yarım ses pesleştirilmesiyle de oluşur (1 3image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  5image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  ). Aynı zamanda 1,5 ses (minör üçlü) + 1,5 ses (minör üçlü) formülüyle de elde edilebilir.

  Örnek: Do eksiltilmiş akorunu bulalım:
  1. Yol: Do Minör triadını yazıp, 5. dereceyi yarım ses pesleştiririz:

  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  image
  orjinalini görmek için tıklayınız  2. Yol: Do Majör triadını yazıp, 3. ve 5. dereceyi yarım ses pesleştiririz:

  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  image
  orjinalini görmek için tıklayınız  3. Yol: Do sesinden 1,5 ses (minör üçlü aralık) ve 1,5 ses (minör üçlü aralık) ilerleriz:
  Do__________Mi bemol _________Sol bemol 1,5 ses 1,5 ses Eksiltilmiş akorlar, büyük ya da küçük Latin harfinin sağ üst köşesine konan küçük bir çember sembolü (◦) ile gösterilir. Popüler müzik ve caz müziği notasyonunda genelde büyük Latin harfinin yanına konarken, klasik müzik eğitiminde küçük Latin harfinin yanına konur. Bir diğer kullanım da büyük Latin harfinin yanına İngilizcede ‘diminished’ (eksiltilmiş) kelimesinin kısaltması olan ‘dim’ sözcüğünün konulmasıdır (örnek: Cdim).
  Akor İsmi
  Aldığı Sesler
  Sembolü
  Akor İsmi
  Aldığı Sesler
  Sembolü
  Do Eksiltilmiş
  Do Mi image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  Sol image
  orjinalini görmek için tıklayınız

  Cº, Cdim, cº
  Fa Eksiltilmiş
  Fa La image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  Do image
  orjinalini görmek için tıklayınız

  Fº, Fdim,fº
  Sol Eksiltilmiş
  Sol Si image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  Re image
  orjinalini görmek için tıklayınız

  Gº, Gdim, gº
  Si Bemol Eksiltilmiş
  Si image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  Re image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  Fa image
  orjinalini görmek için tıklayınız

  B image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  º, Bdim, b image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  º
  Re Eksiltilmiş
  Re Fa La image
  orjinalini görmek için tıklayınız

  Dº, Ddim, dº
  Mi Bemol Eksiltilmiş
  Mi image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  Sol image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  Si image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  image
  orjinalini görmek için tıklayınız

  E image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  º, E image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  dim , e image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  º
  La Eksiltilmiş
  La Do Mi image
  orjinalini görmek için tıklayınız

  Aº, Adim, aº
  La Bemol Eksiltilmiş
  La image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  Do image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  Mi image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  image
  orjinalini görmek için tıklayınız

  A image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  º, A image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  dim, a image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  º
  Mi Eksiltilmiş
  Mi Sol Si image
  orjinalini görmek için tıklayınız

  Eº, Edim, eº
  Re Bemol Eksiltilmiş
  Re image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  Fa image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  La image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  image
  orjinalini görmek için tıklayınız

  D image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  º, D image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  dim, d image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  º
  Si Eksiltilmiş
  Si Re Fa
  Bº, Bdim, bº
  Sol Bemol Eksiltilmiş
  Sol image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  Si image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  Re image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  image
  orjinalini görmek için tıklayınız

  G image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  º,G image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  dim, g image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  º
  Fa Diyez Eksiltilmiş
  Fa# La Do
  F#º, Fdim, f#º
  Do Bemol Eksiltilmiş
  Do image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  Mi image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  Sol image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  image
  orjinalini görmek için tıklayınız

  C image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  º,C image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  dim, c image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  º
  Do Diyez Eksiltilmiş
  Do# Mi Sol
  C#º, C#dim, c#º
  Cok Tesekkurler