Duygusal > Ünlü Düşünürlerden Her Konuda Muhteşem Sözler

  ACI

  İçiniz kor gibi yanarken susmak, acıların en beteridir. (F.Garcia Lorca)

  Acıların en acısı kendi kendimize çektirdiğimizdir. (Sophokles)

  Hafif acılar konuşabilir ama, derin acılar dilsizdir. (L.A.Seneca)

  Büyük saadetler büyük acıların yanıbaşındadır. (H.Erhan Bener)

  Acı çekmeyenler, başkalarının acı çekebileceğini akıllarını bile getirmezler. (Samuel Johnson)

  Acı çekmek, ölmekten daha çok cesaret ister. (Napoleon)
  AÇLIK

  Açlık, sert kemikleri yumuşatır. (Trivalluvar)

  Açlık, kılıçtan bile keskindir. (Beamont Flketcher)

  Yoksulun zengin açar malinden, Tok olan bilmez acın halinden (Şinasi)

  Deve yükü aş olsa, aça az görünür. (Kaşgarlı Mahmut)

  Açlık; dava, kin ve mücadele gibi şeyleri pek tanımaz. (Roy Chansior)

  Tok olan cümle alemi tok sanır. (Sabayi)

  ADALET

  Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir. (Blaise Pascal)

  Kuvvetsiz adalet ve adaletsiz kuvvet iki büyük felakettir. (Joseph Joubert)

  Adaletin hakim olduğu yerde, silahın yeri yoktur. (J. Amyot)

  Geç kalan adalet, adaletsizliktir. (Walter Savage Landor)

  İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmak. (V. Hugo)

  AFFETMEK

  Affetmek güçlüyü daha güçlü yapar. (Publilius Syrus)

  Affetmenin ne olduğunu yalnız cesurlar bilir, korkakların tabiatında af diye birşey yoktur. (Laurence Sterne)

  Suçludan öç almak adalet, onu bağışlamaksa fazilettir. (Câmi)

  Zalimleri affetmek mazlumlara zulümdür. (Sadi)

  Aptalı sık sık affetmek onu ahlaksız yapar. (Publius Cyrus)

  Kendini affetmeyen bir insanın bütün kusurları affedilebilir. (Confucius)

  Bir düşmanı affetmek, bir dostu affetmekten daha kolaydır. (Mme Dorothe Deluzy)

  Öfkelenmek beşeri bir olaydır, fakat bilahere sakinleşmemek ve affetmemek ayıplanacak iğrenç bir harekettir. (Sales)

  Sayısız günahlarımızı affeden Allah'ın bir kulu olarak, neden bir suçu bağışlamayayım? (Kenan Rifai)

  AHLAK
  Ahlak cemiyetin temelidir. (De Chateaaubriand)

  Ahlak da sanatta olduğu gibi hiç konuşulmaz, ancak yaşanır. (Ernest Renan)

  AHMAKLIK

  Ahmak, ışıkla alevi karıştırır ve kendisini her yakanı güneş sanır. (Cenap Şehabettin)

  Ahmaklarla olmaktansa, yalnız kalmak daha iyidir. (La Fontaine)

  Bir aptalı yanıldığına inandırmanın en iyi yolu, onu kendi bildiğine bırakmaktır. (John billings)

  Bilgili bir ahmak, cahil bir ahmaktan daha çok ahmaktır. (Moliere)

  Gençler, ihtiyarların aptal olduklarını sanırlar, ama ihtiyarlar, gençlerin aptal olduklarını bilrler. (Chapman)
  AKIL

  Akıl yeryüzünden kalksa bile, hiç kimsw akılsız olduğunu kabul etmez. (Sadi)

  İdrak-i mââli bu küçük akla gerekmez, Zira bu terazi o kadar sikleti çekmez (Ziya Paşa)

  İnsanı hayvandan ayıran aklıdır. İnsan, akıldan uzaklaştığı zaman, hayvan ortaya çıkar. (Epictetos)

  İnsanlara en adil şekilde dağıtılan nimet akıldır. Çünkü hiç kimse aklından şikayetçi değildir. (Montaigne)

  Aklın bağlamadığı dostluğu, akılsızlık kolayca çözebilir. (W.Shakespeare)

  Hayatta başarılı olmak için akılsız görünmeli, ama akıllı olmalıyız. (Charles De Montesquieu)

  Elinizde ise başka insanlardan daha akıllı olun, ama sakın onlara bunu söylemeyin. (P.Lord Chesterfield)

  Ben, bilmediğim için diğer insanlardan akıllıyım. (Socrates)

  Sahip olmadığı şeylere üzülmeyen ve sahip olduklarına sevinen, akıllı bir insandır (Epictetos)

  Akıllı bir kimse, kazandığı paranın birazını, aldığı nasihatın ise birçoğunu saklar. (Harry Karns)

  Akıllı bir kimse, düşmanından da akıl öğrenmeyi ihmal etmez. (Beydeba)

  Akıllı olmak da birşey değil, mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır. (Descartes)

  Akılsızlar, hırsızların en zararlılarıdır. Zamanınızı ve neşenizi çalar. (Goethe)

  ANNE

  Kadınlar zayıftır, ama analar kuvvetlidir. (Victor Hugo)

  Annesi işlerine karışmaya devam ettikçe, hiç kimse yaşlı değildir. (E.Paul Hovey)

  ARAŞTIRMA

  Araştırma, düşünmesini bilenlerin ilk ve son isteğidir. (Samuel Johson)

  Her zaman ara, bir gün altın ararken bakır bulursun, yarın bakır ararken altın bulursun. (Descartes)

  İnsanları incelemek, kitapları incelemekten daha gereklidir. (La Rochefoucauld)

  Ağzında bal olan arının kuyruğunda iğnesi vardır. (John Lyly)  ARI

  Arının evini yıkan, balın tatlılığıdır. (Karamanlı Nizami)

  Bal yiyen, arısından gocunmaz. (Mevlana)

  Ben arıyım, dersin, balın var mıdır? (Aşık Veysel)

  Ağzında bal olan arının kuyruğunda iğnesi vardır. (John Lyly)
  ARKADAŞ

  Arkadaşlığını ispat edene kadar hiç kimse gerçek arkadaş değildir . (Beaumont Fletcher)

  Arkadaşlık, her zaman gölge veren bir ağaçtır. (Calvin Coleridge)

  Kusurlarınızı size söyleyebilecek arkadaşlar bulun. (Nicolas Boileau)

  Kusursuz arkadaş aramak, dost edinmeyi istememek demektir. (De Sacy)

  Ana ve babamızı kader, arkadaşımızı kendimiz seçeriz. (Jacgues Delille)

  Arkadaşını yalnızken ikaz et, başkalarının yanında öv. (Publius Cyrus)

  AŞK

  Güzelliğin beş para etmez, bu bendeki aşk olmazsa (Aşık Veysel)

  Aşkı akılla yenmek mümkün değildir (Gançarov)

  Aşk, iki iken bir olmak demektir. (Victor Hugo)

  Aşkın gözü kördür. (S.A.Propertius)

  Aşkı anlatabilmek için yeryüzünde var olan dillerden bambaşka bir dil ister. (Eugenie Delacroix)

  Aşk, kulübeyi, altından bir saraya benzetir. (Holty)

  Aşk, utanma ve çekinmenin olduğu yerde vardır. (Montaigne)

  En devamlı aşk, karşılık beklemeden duyulandır. (W.Somerset Maugham)

  Aşk, gözle değil ruhla görülür. (William Shakespeare)

  Aşıkların en kanaatkari bile sevdiğinden ziyade sevilmek ister. (Cenap Şehabettin)
  teşekkürler ellerine sağlık
  BABA

  İnsan, babasına borçlu olduğu saygıyı ancak baba olduğu zaman duyar. (Goethe)

  Babanın faziletleri, çocukların servetidir. (Anatole France)

  Bir baba yüz öğretmene bedeldir. (George Herbert)

  Baba olduktan sonra göreceksiniz ki, kendi mutluluğunuzdan çok, çocuğunuzun mutluluğu ile mutluolabilirsiniz (Balzac)  BAL

  Düşmanın tatlı sözlerine aldanma, balın içinde zehir de bulunabilir. (Sadi)

  Suratı ekşi olanın balı da acı olur. (Sadi)

  Balın varsa, sineğin bol olur. (Cervantes)

  BARIŞ

  Kötü bir barış, iyi bir savaştan daha iyidir. (Puşkin)

  Barış bile, büyük ücretlerle satın alınır. (Benjamin Franklin)

  Barış tacı, saltanat tacıyla kıyaslanamayacak kadar güzel ve değerlidir. (Epicure)
  BAŞARI

  Güçlükler, başarının değerini artıran süslerdir. (Moliere)

  Başarılarını gizlemek, en büyük başarıdır. (La Rochefoucauld)

  Başarıyı en kötü şekilde kullanmak, onunla övünmektir. (H.r.A. De Maupassant)

  Para nasıl parayı çekerse, başarı da başarıyı çeker. (N.S.R. De Chamfort)

  Başarı belki insana çok şey öğretmez, fakat başarısızlık çok şey öğretir. (Çin atasözü)


  BAŞLANGIÇ

  İyi bir başlangıç, yarı yarıya başarı demektir. (Andre Gide)

  Her şeyin en mühim noktası, başlangıcıdır. (Eflatun)

  Bütün büyük işler, küçük başlangıçlarla olur. (Çiçero)

  Başlangıcı parlak olanın sonu da parlaktır. (Hikem-i Ataiye'den)


  BENCİLLİK

  Bencillik, dostluğun zehridir. (H.De Balzac)

  Bencil insan, tek başına kalmış meyvesiz bir ağaç gibi kurur gider. (Turgenyev)

  Bencilliğin gözü perdelidir. (Mamatha Gandhi)

  Benden sonra tufan!.. (MMe de Pompadour)

  Başkası düştü mü, 'Çürük tahtaya basmasaydı' deriz. Kendimiz düşünce, bastığımız tahtanın çürük çıkmış olmasından şikayet ederiz. (Cenap Şehabettin)

  Başkalarının kusurlarını tartarken, parmağıyla terazinin kefelerini bastırmayan insan pek enderdir. (Byron Langenfeld)
  BİLGİ

  Her bildiğini söyleme, fakat her söylediğini bil. (Marcel Lenoir)

  Aradığını bilmeyen, bulduğunu anlayamaz. (Claude Bernard)

  Hak'tan ve faziletlerden mahrum olan bilgi, hilekarlıktır, onun akıl ve zeka ile alakası yoktur. (Eflatun)

  Bilgili adam güneş gibidir, girdiği yeri aydınlatır. (Zübeyr Gündüzalp)

  BORÇ

  Paranın değerini öğrenmek isterseniz, borç almaya çalışınız. (Benjamin Franklin)

  Allah'a borcu olmak, insanlara borcu olmaktan daha rahattır. (La Fontainne)

  BÜYÜKLÜK

  Büyük görünen birçok adam, onlara yakından bakınca büyüklüklerinden çok şey kaybederler. (Landor)

  Çocukluktaki safiyetini kaybetmeyen adama büyük adam denir. (Mencius)

  Teftiş edildiği vakit sevinen, tenkit edildiği vakit gülen mahluka büyük adam denir. (Cemil Sena Ongun)

  Hiçbir şey, büyüklük kadar sade değildir. Çünkü sade olmak, biraz da büyük olmaktır. (Albert Camus)

  Büyük insanlar, bütün acılara şikayetsiz katlanırlar. (Schiller)

  EVLİLİK

  Evlenirken kör olanın, evlendikten sonra gözleri açılır. (Jackie Gleason)

  Kadın kocasını daha az sevmeli, fakat daha çok anlamalı, erkek, karısını daha çok sevmeli, fakat anlamaya çalışmamalıdır. (Oscar Wilde)

  Kocaların düştükleri biricik hata, evli olduklarını unutmalarıdır. (Lady Effingham)

  İnsan hayatının en önemli olayı iyi bir eş seçimidir. (Drusus)

  Akıllıca bir evlilik yapmak istiyorsan kendi denginle evlen. (Ovidius)

  Evlendikten sonra karınızın sizinle nasıl konuşacağını öğrenmek isterseniz, şimdi erkek kardeşiyle nasıl konuştuğuna bakın. (Nathau)

  Evlenme - boşanma işi sırf kadınların elinde olsaydı, bir tek nikah sağlam kalmazdı. (Dostoveyski)

  Bir çok kadınlar, 'filancanın karısı' diye anılmak için evlenirler. (Mabel Rass)

  Evliliği sürdüren vücut değil ruhtur. (Pubillius Cyrus)
  EĞİTİM
  Eğitim görmüş bir halkı idare etmek kolay, köleleştirmek imkansızdır. (Lord Brougham)

  Eğitim ağır çalışan bir çarktır. 5 senede 10 senede sonucu alırsınız. (Prof.Esad Çoşan)

  İnsan eğitimle doğmaz, ama eğitimle yaşar. (Cervantes)

  Yurdu savunmanın en ucuz yolu eğitimdir. (Buckel)

  GÜZEL

  Kadının güzelliği ateşe benzer, yaklaşmayana zararı dokunmaz. (Cervantes)

  Güzel olan sevgili değildir, sevgili olan güzeldir. (Tolstoy)

  Güzellik kısa süren bir saltanattır. (Victor Hugo)

  En güzel kişinin sevdiğidir. (Sappho)

  GÜNAH

  En ağır günah, insanın kendisini günahsız bilmek gururudur. (Thomas Caryle)

  Günah işleyen insandır, buna üzülen evliya olabilir, bununla övünen ise bir şeytandır. (F.Fuller)
  GÜLMEK

  Güzel bir gülüş, karanlık bir eve giren güneş ışığına benzer. (Tolstoy)

  Güler yüz altın anahtardır. (Maculay)

  Herkesin sizi sevmesini istiyorsanız, gülümseyiniz. (Dale Carnegie)

  Gülerek isyan eden, ağlayarak Cehennemde yanar. (İbn-i Abbas)

  GÜL
  Karaçalıda gül bitmez. (Karacaoğlan)

  Dikensiz gül olmaz. (Robert Herick)

  Her diken gül vermez. (Mevlana)

  GURUR

  Kavakların dikliğine, boylarının uzunluğuna bakıp onları önemli bir şey sanmayın. bütün kibirli, meyvesiz ve gölgesiz yaratıkların başları bulutlarda sallanır. (Cemil Sena)

  Alçak yerde tepecik, kendini dağ sayar. (Şinasi)

  Meşe gölgesinde filizlenen yosunlar, çok kere kendilerini meşe fidanı sanırlar. (Cenap Şehabettin)

  GÖZ

  Bazen dudakların bitiremediği cümleleri, gözler tamamlar. (Ahmet H. Müftüoğlu)

  Gözlerin konuştuğu dil her yerde aynıdır. (George Herbert)

  Leyla'nın güzelliğine ancak Mecnun'un gözüyle bakmalısın ki, onu seyretmenin sırrı sana da görünsün. (Sadi)

  Dilin ağır, gözün çabuk işlesin. (Cervantes)

  Kadınlar erkeklere söyleyeceklerini gözleriyle söylerler. (Alphonse Daudet)

  Kalbin gözleri, vücudun gözlerinden çok daha iyi görür. (R.N.Güntekin)
  GERÇEK

  Güler yüzle söylenen bir yalanı; bir anda yuttuğumuz halde, acı gerçeği ancak damla damla yutarız. (Diderot)

  Gerçeğe ancak tek yoldan gidilir, ama ondan uzaklaşmak için binlerce yol vardır. (La Bruyere)

  Gençlere hayalleri gerçek görünür. Önemli olan, onlara gerçeğin ne olduğunu anlatmaktır. (Bossuet)

  Gerçeğin ömrü sonsuzdur. (F.Herczeg)

  Vakit değerlidir ama gerçek, vakitten daha değerlidir. (Benjamin Disraeli)

  Gerçeği her zaman savun, anlayan olmasa bile, vicdanına karşı hesap vermekten kurtulursun. (Wells)

  Gerçek, gecikmeyi sevmez. (Seneca)

  HABER

  Bir haberin gönül inciteceğini biliyorsan sen sus, başkaları söylesin. (Sadi)

  Kötü haberlerin kanatları vardı iyi haberlerin ayakları bile yoktur. (Cavendish)

  İyi haberler ağır ağır gelir. Çabuk gelenler yalnız kara haberlerdir. (Manzoni)

  Kötü haber getirenleri hiç kimse sevmez. (Sophokles)

  Kötü haberler kırlangıç kanatlıdırlar, iyi haberler koltuk değnekli (Massinger)

  HAK

  Haksızlığa uğramak, haksızlık etmekten evladır. (Eflatun)

  Sultan, haksız olarak bir köylüden bir yumurta alsa, adamları köylünün tüm tavuklarını alır. (Sadi)

  İnsanlar, nerede kuvvet görürse hak orada sanır, oysa hak ile güç pek az birleşirler. (Jospeh Roux)

  İnsan dünyada bir Hak'dan, bir de haksız olmaktan korkmalıdır. (A.Hamid Tarhan)

  Hak bellediğin yolda yalnızda olsa gideceksin. (Tevfik Fikret)
  HASTALIK

  Hastalık hissedilir de, sağlık hissedilmez. (Thomas Fuller)

  Kendini sağlam bilen hastanın tedavisi olmaz. (Eddy Fuller)

  Hasta ziyaretinin makbulü, kısa olanıdır. (Tavus)

  HAYAL

  Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer. (Hayali)

  Hiçbir şey ele geçince hayalde olduğu kadar güzel kalmaz. (N.Richard Nash)

  Büyük şeylerin hayali ile yaşa, hiç olmazsa daha küçük şeyleri yapmak imkanı bulursun. (J.Bernard)

  İnsan alemde hayal ettiği müddetçe yaşar. (Yahya Kemal)

  Gözler az gördüğü, kulaklar az duyduğu ölçüde hayal gücü artar. (Stefan Zweig)

  HATA

  İlk hata saflığın, sonrakiler suçun mahsulüdür. (Oliver Goldsmith)

  Hatalar, ekseriya en iyi öğretmendir. (Froude)

  En büyük hata, hata diye bir şey tanımamaktır. (Thomas Caryle)

  Hatalar saman çöpleri gibi suyun yüzünde giderler, insan hemen görebilir. (Dryden)
  HAYAT

  Hayatın değeri uzun yaşanmasında değil, iyi yaşanmasındadır. (Montaigne)

  Şerefle bitirilmesi gereken en ağır vazife, hayattır. (Toequeville)

  İnsan, bir soluk ve bir gölgeden başka birşey değildir. (Epictetos)

  Her beşik, içindekine sorar: 'Nereden?' ve her kefende içindekine sorar : 'Nereye?' (Ingersoll)

  Hayat, iki dipsiz karanlık ortasında bir kibrit alevidir. (İsmail Habip Sevük)

  HEDİYE

  Ne verildiği değil, nasıl verildiği önemlidir. (Corneille)

  İnsan, hediyesini kalbiyle beraber vermezse onun ne değeri vardır. (Charles Tschopp)

  Sevdiklerimize vereceğimiz en değerli hediye, ne altındır, ne de mücehver. Yalnız kendimizden bir küçük parça. (Emerson)

  HIRS

  Yoksul, çok şey ister; hırslı ise herşeyi. (Syrus)

  Çok kazanmak isteyen kaybeder. (La Fontaine)

  Hırs ile mutluluk, birbirlerini hiç görmezler. (Benjamin Franklin)
  HÜKÜMET

  Her memleketin hak ettiği bir hükümeti vardır. (Maistre)

  Hükümetlerin en iyisi, bize kendimizi idare etmesini öğreten hükümetlerdir. (Goethe)

  HÜRRİYET

  Hürriyet verilmez, alınır. (Robespierte)

  Düşüncesini anlatmak hürriyeti olmadı mı insanlarda hürriyet yok demektir. (Voltaire)

  Başkalarına da vermeden sahip olmayacağımız tek şey hürriyettir. (Alan White)

  Hiçbir şey insanın hayal gücü kadar hür değildir. (David Hume)

  Hürriyet, hiçbir vakit hapsedilmez, hatta o tazyike uğradığı nispette genişler. (La Cordaire)

  İnsanın hürriyeti, komşusunun hürriyetinin başladığı yerde biter. (Fredic. William Karrar)

  Hür insanın vücudu esir edilebilir, ama ruhu yakalanamaz. (Amyor)

  Hürriyete karşı güveni kalmayan bir cemiyet derhal yıkılır. (Simon)

  Başkalarının hürriyetlerini tanımayanlar, hürriyete layık değillerdirler. (Abraham Lincoln)

  İYİLİK

  İyiliği, yalnız iyiler anlar, kötülüğü herkes. (Cenap Şehabettin)

  Bir kimseye edilecek iyiliğin en mükemmeli o kimseyi minnet altında bırakmayanıdır. (Balzac)

  İnsanoğlu hilebazdır, kimse bilmez fendini, her kime iyilik edersen, sakla ondan kendini (La-Edri)

  Başkalarında iyilik, kendinde ise kötülük ara. (Benjamin Franklin)

  Milletlerin gelenekleri başka başkadır, fakat iyilik her yerde birdir. (Heine)

  İnsan, hayatında yaptığı iyilikler kadar mutlu olur. (Şehabeddin Ahmed)

  İyilik, insanlık sanatıdır. (Nizami)

  Her şeyden önce iyi olalım, ondan sonra mutlu oluruz. (J.J.Rousseau)
  İŞ

  Büyük işlerde herkese yaranmak zordur. (Solon)

  Bir metre iş yapmayı bir kilometre söz vermeye değiştirmem. (James Howel)

  İşi, sonu taçlandırır. (Lesage)

  İNSAN

  İnsanları oldukları gibi kabul etmeli. (Plautus)

  Her insan meyvesi ile tanınır. (Martine Luther)

  Üstün sayılan insanlara yakından bakınca anladım ki, çoğu herkes gibi insandır. (Montaigne)

  Hiç bir şey insan kadar yükselemez ve onun kadar alçalamaz. (Hölderlin)

  Bir insan, söylediği şeylerden çok, söylemedikleriyle de insanlaşır. (Albert Camus)

  Olgun insan, güzel sözler söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceğini söyleyendir. (Confucius)

  Bir insanı tanımak istiyorsanız onu büyük bir mevkiye geçiriniz. (La Bruyere)

  Mesut olduğum zamanlar insanları anlıyorum sanmıştım. Halbuki onları ancak felaket içinde tanımam mukaddermiş. (Napoleon)

  Hiç bir insan rastlamadım ki, onda öğrenilecek bir şey bulunmasın. (Alfred de Vigny)

  İnsan şişirilmiş bir tulum gibidir, ağzı açılınca söner. (Kaşgarlı Mahmut)

  Kendinden çok kişinin korktuğu kimse, çok kişiden korkmalıdır. (Publilius Cyrus)

  İnsan, 'Ne ise o olmayı' reddeden tek mahluktur. (Albert Camus)

  İLİM

  İlim ilim bilmektir, ilim, kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen, bu nice okumaktır. (Yunus Emre)

  İlim öyle bir şeydir ki, sen ona tam gücünü vermedikçe o sana yarısını bile vermez. (Ebu Yusuf)

  İnsan ne kadar az bilirse o kadar çok bildiğini sanır. (Rousseau)

  İlim, bölüşüldükçe artan hazinedir. (Bhartrihari)

  Bütün bildiğim şey bir şey bilmediğimdir. (Socrates)

  Bir şeyi gerçekten bilmek, onu anlatmakla olur. (Socrates)
  İHTİLAL

  İhtilal kendi çocuklarını yer. (G.Büchner)

  İhtilaller, iki üç kuşak öncekilerin çözümleyemedikleri konular yüzünden çıkar. (S.D.Maraiaga)

  Her ihtilal, ilk önce bir insanın zihninde düşünce olarak doğar. (Emerson)

  Baskı, ihtilalin tohumudur. (Daniel Webster)

  Fakirlik, ihtilalin ve suçların anasıdır. (Aristoteles)

  Deniz fırtınalarında olduğu gibi, ihtilallerde sağlam değerler dibe giderken, dalgalar hafif şeyleri su yüzüne çıkarır. (Balzac)

  İFTİRA

  Maksat iftira atmak olduktan sonra, söylenecek söz mü bulunmaz, fazilet bile iftiranın ekmeğine yağ sürer. (Lesage)

  İnsan genellikle başkasına sürmek istediği çamura bulanır. (Cenap Şehabeddin)

  İnsan iftirayı ancak önem vermemekle yenebilir. İftira edileni değil, edeni kirletir. (The Circle)

  Bir iftira başka iftiralar doğurur ve yerleştiği yerde ebediyen kalır. (Shakespeare)

  İftira, kılıçtan daha zalim silahtır, çünkü iftiranın açtığı yaralar hiç kapanmaz. (Henry Fielding)

  İDARE

  Dünyayı idare edenler, dirilerden çok ölülerdir. (James Howel)

  Kendi kendimizi idare etmeyi öğreten yönetim, en iyi yönetimdir. (Goethe)

  Kendi kendinizi yönetirken kafanızı, başkalarını yönetirken kalbinizi kullanın. (Russy)
  KADER

  İnsanlar kendi çılgın ihtiraslarının neticelerini kadere yüklerler. (Walter Scott)

  KADIN

  Kadınlar güller gibidir, bir defa açıldılar mı, yaprakları hemen dökülmeye başlar. (Shakespeare)

  Kadınlar, erkeklerle eşit olmak için uğraşırlar, bunu sağladılar mı, o andan sonra erkeğe üstün olurlar. (Cato)

  Kadın, saçı uzun, aklı kısa bir varlıktır. (Schopenhauer)

  Kadın deniz gibidir, hiç güvenmek olmaz. (Tevfik Fikret)

  Kadın, erkeği kılıçsız zapteder ve ipsiz bağlar. (Tos)

  Havayı geldiği, rüzgarı estiği, kadını olduğu gibi kabul edin. (Alfred de Musset)

  Kadınlar kadar intikam almaktan zevk duyan canlı yoktur. (Juvenal)

  Kadınlar istediler mi 'sahiden' hasta olurlar, hatta kibirleri uğruna ölürler bile. (Andre Maurois)

  Kadınların en yanıldıkları nokta, erkeklere benzemek istemeleridir. (De Maistre)

  Altın ateşle, kadın altınla, erkek de kadınla erir. (Pythagore)

  KALB

  Bir insanı avucunuza almanın en güzel şekli, kalbini kazanmaktır. (La Cordaire)

  Hiçbir kalb zorla elde edilmez. (Moliere)

  Karnı açlardan çok, kalbleri açlara acırım. (Cenap Şehabettin)


  KARAKTER

  Her insanın üç türlü karakteri vardır: Belli ettiği, sahip olduğu ve sahip olduğunu sandığı. (Karr)

  Zayıf karakter, bir günah değildir ama, insanı günaha götürür. (Brigitte)

  Güzel bir düşünceyle güçlü bir karakter birleşince, harikalar ortaya çıkar. (Goethe)

  İnsanın karakteri en çok nelere güldüğünde belli olur. (Goethe)

  KENDİNİ BİLMEK

  Dünyayı kim biliyor? Kendini bilen. (Novalis)

  Kendi kendine yardım etmeyi bilmeyene, kimse yardım etmez. (Pastalozzi)

  İnsana, 'Kendini bil', demek, yalnız gururunu kırmak değil, değerinin de bildirmektir. (Çiçero)

  Köleliğin en kötüsü, kendi nefsine köle olmaktır. (La Fontaine)

  KISKANÇLIK

  Kıskançlık, bir güvenin kumaşı yemesi gibi, insanı yer bitirir. (Chraysostorm)

  Kıskançlık, insanı alçaltan ve küçülten bir duygudur. (Tolstoy)

  Başkalarının iyi haline bakıp üzülme, senin haline de bakıp kıskanan çok kişi vardır. (Russy Rubutin)

  Kıskançlık ruhun hastalığıdır. (John Dryden)

  Kıskançlık, duyguların en korkuncu olduğu kadar, en aldatıcısıdır da. (Oursler)

  Pek az kişi, iyi talihli bir dostun başarılarını kıskançlık duymadan kutlayabilir. (Aeschylus)

  KİN

  Dünyada hiçbir şey insanı kin besleme duygusu kadar yıpratamaz. (Nietzsche)

  Kinimiz büyüdükçe, kin beslediğimiz kimseden daha çok küçülürüz. (La Rochefoucauld)