Peygamber Efendimize -asm -Neden Muhammed ismi Verildi

Son güncelleme: 02.05.2010 16:11
 • Neden Muhammed ismi Verildi Hakkında-Efendimize asm Neden Muhammed ismi Verildi Bilgileri-Peygamber Efendimizin Önceki İsmi Nedir-Peygamber Efendimizin İsmi Neden Degişti  Muhammed" kelime olarak ne demektir? Peygamber Efendimiz'e (asm) neden Muhammed ismi verildi?


  Muhammed: Övülmeye sebep olan birçok hasletlerin sahibi anlamındadır.

  Muhammed ismi arş-ı a'lâda Cenab-ı Hakk'ın ismiyle beraber yazılıdır

  Resulullah (asm) şöyle buyurdular: "Adem (as) cennette malum hatayı işlediği zaman 'Ya Rabbi! Beni has kulun Muhammed hürmetine bağışla!' diye dua etti. Allah(cc) da kendisine: 'Ya Adem! Muhammed'i nasıl tanıdın?' diye sordu. Adem (as) şöyle cevap verdi: 'Ya Rabbi! Sen beni yarattığın ve ruhundan bana üflediğin zaman başımı kaldırıp yukarı bakmıştım. İşte o sırada Arş'ın sütunları üzerinde: 'La İlahe İllallah! Muhammedün Resulullah' diye yazılı olduğunu gördüm. Bildim ki Sen kendi adının yanına ancak en sevgili kulunun ismini koyarsın.' Bunun üzerine Cenab-ı Hak: 'Evet Ya Adem! Doğru söyledin. Eğer Muhammed olmasaydı Ben seni yaratmazdım.' diye buyurdu." (Beyhaki Taberani)

  Muhammed ismi semada yazılıydı

  Resulullah (asm) şöyle buyurdu: "Ben miraç gecesi semalara çıktığımda her bir semada adımın 'Muhammed Allah'ın Resulüdür!' diye yazılı olduğunu görmüşümdür." (Hafız Bezzar)

  O (asm) övülmeye en layık olduğu için O'na (asm) verilmiştir

  Resullah (asm) buyurmuşlardır:
  "Benim 5 ismim vardır. Ben Muhammed'im ben Ahmed'im ben Allah'ın benimle küfrü mahvettiği bir Mahi'yim. Ben öyle bir Haşir'im ki bütün insanlar ayağım üzerinde haşrolunurlar. (yani benim ardımdan haşrolunurlar.) Ben Akıb'ım." (Buhari Kitab'ul Menakıb)

  Allah kitabında Peygamber Efendimiz'e (asm) Muhammed ve Ahmed ismini vermiştir. Bu isimlerin hususiyeti ise; Allah bu isimlerde O'na övgüsünü de vermiştir.
  Muhammed ismi Arapçada müfa'alün veznindendir. Anlamı; ziyadesiyle hamd eden demektir.
  Muhammed (asm) hamd edenin en büyüğü övülenlerin de en üstünüdür. İnsanlar içinde de en çok hamd edendir. Demek ki o övülenlerin en çok övüleni hamd edenlerin de en çok hamd edeni olması sebebiyle ona Muhammed (asm) ismi verilmiştir. Ve övgüsü tamamlansın diye de kıyamet gününde hamd sancağı eline verilecek ve mahşer meydanında onunla dolaşacaktır. (Şifa-i Şerif Kadı İyaz)

  Allah O'ndan (asm) önce hiç kimseye bu ismi vermemiştir

  Geçmiş kitap ve peygamberlerde Peygamber Efendimiz'in (asm) Muhammed ismi kullanılmamıştır. Bunun yerine Allah farklı isimlerle O'nu müjdelemiştir. İncil'de Ahmed Tevrat'ta Ahyed isimleriyle olduğu gibi. Hatta insanlar içinde de Peygamber Efendimiz (asm) doğmadan önce bu isim yoktur ve kullanılmamıştır.
  Ancak Peygamber Efendimiz'in (asm) doğumu yaklaşınca gelecek peygamber ismi Muhammed olacak haberi yaygın hale gelmiştir. Bazıları da gelecek peygamberin kendi çocuğu olmasını ümit ederek çocuklarına bu ismi vermişlerdir. Ama Allah peygamberliği kime vereceğini en iyi bilendir. (Şifa-i Şerif Kadı İyaz)

  Adem'in (as) iki omuzu arasında Muhammed yazılıydı

  Adem'in (as) iki omuzu arasında: 'Muhammed Allah'ın resulüdür ve bütün peygamberlerin hatemidir.' diye yazılmıştır. (İbn-i Asakir)

  Hz. Amine'ye Muhammed ismi rüyasında bildirilmiştir

  Hz. Amine Peygamber Efendimiz'e (asm) Muhammed isminin verilme hadisesini şöyle anlatmışlardır:

  "Hamileliğimin altıncı ayında bir gece rüyamda karşıma bir zat çıkıp dedi ki: 'Ya Amine! Bil ki sen âlemlerin hayrına hamilesin. Doğurunca ismini Muhammed koy ve halini hiç kimseye açma."

  Abdulmuttalib'e doğum sonrasında verdiği ziyafette nur topu Efendimiz'e (asm) ne isim verdiğini sordular. Şu cevabı verdi:
  "MUHAMMED"
  "Neden atalarından birinin ismini takmadın da bu ismi verdin?" dediler. Cevabı şu oldu:

  "Allah'ın ve insanların onu övmelerini istediğim için."

  Muhammed ismi cennetin kapısında yazılıydı

  Cennetin kapısında: La İlahe İllallah Muhammedün Rasulullah! yazılı olduğu hadislerinde Resulullah tarafından bildirilmiştir. (İbn-i Asakir)
#29.04.2010 00:15 0 0 0


 • Paylaşımın için teşekkür ederim

#02.05.2010 16:11 0 0 0