Korpulmonale Nedir

Son güncelleme: 14.07.2010 13:58
 • Korpulmonale Tanımı - Kor pulmonale Hastalığı
  Tanım

  Korpulmonale akciğer ve akciğer damarlarının hastalığı ya da kronik ventilasyon sonucu ikincil olarak ortaya çıkan sağ ventrikülün yetmezliğidir. Akut ya da kronik olarak ortaya çıkabilir.

  Korpulmonale Nedenleri
  Pulmoner fibrosis, pnömokonyoz gibi akciğer damarlarındaki restrüktif bir olay.
  Kronik bronşit
  Amfizem
  Bronşial astım

  Korpulmonale Belirtileri
  Klinik bulgular genellikle sağ ventrikül yetmezliği gelişince belirginleşir.
  Hiperventilasyon Senkop, şok Anjinal ağrı
  Kronik prodüktif bir öksürük Dispne Siyanoz
  Halsizlik, kuvvetsizlik Çomak parmak
  Karnın sağ üst kadranında ağrı, hepatomegali. Alt ekstremitelerde ödem. Polisitemi ve hematokritte artma görülür.

  Korpulmonale Tanısı
  Klinik muayene
  Elektrokardiyografi
  Radyolojik inceleme
  Gerekirse sağ kalp kateterizasyonu
  Kan gazlarının incelenmesi ile konur

  Korpulmonale Tedavisi
  Tedavinin temel ilkesi hastanın ventilasyonunu geliştirmek, kalp ve akciğer hastalıklarını tedavi etmektedir.
  Antikoagülan tedavi uygulanır.
  Oksijen tedavisi uygulanır.
  Antibiyotik tedavisi uygulanır.
  Aralıklı pozitif basınçla solunum uygulanır.
  Bronkodilatatör ilaçlar verilir.
  Havanın nemlendirilmesi sağlanır.
  Gerekirse atılmayan sekresyon bronkoskopi yardımı ile alınır.
  Flebetomi yapılır.

  Korpulmonale'de Hemşirelik Uygulamaları
  Hasta yatak istirahatine alınmalıdır. Hastadaki belirtiler gözlenmeli ve rapor edilmelidir.
  ilaçlara hastanın yanıtı izlenmelidir.
  İkincil enfeksiyonlara karşı uyanık olmak için vücut ısısı takip edilir.
  Günlük kilo takibi yapılır. Kayıt edilir. Balgam kültürü için örnek alınır.

  Korpulmonale'de Hasta Eğitimi
  Sıvı ve tuz kısıtlanmasının önemini anlatın. Hastaya kilosunu ölçmesini öğretin. Hasta ve ailesine hastalık konusunda bilgi verin. Sigara içmemesinin önemini, tozlu ortamdan sakınmanın gerektiğini anlatın.
  İlaçlar konusunda bilgi verin. Araç-gereçlerin bakımını ve kullanımını hasta ve ailesine öğretin.


  alıntı
#14.07.2010 13:58 0 0 0