Hamile Bayanların Türbeye Gitmesi Doğrumudur

Son güncelleme: 16.10.2010 10:06
 • hamile kadınların kabir ziyareti - hamile kadınların mezarlık ziyareti - hamilelerin türbe ziyareti - türbe ziyaretleri

  Soru: Hocam hamile bayanlar türbelere giderse doğan çocuğun herhangi bir yerinde ben çıkıyormuş. Böyle bir şey var mıdır, doğru mudur?
  Cevap:

  Hamile bayanların türbe veya mezarlık ziyaretinde bulunmasında dinen herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Duyduğunuz şey hurafedir. Aslı astarı yoktur. Böyle şeylere itibar etmeyiniz.

  Sakıncalı olan şey, türbede yatan kişiye gösterilecek tavırdır. Orada yatan kişinin bağışlanması ve ikram görmesi için Allah'a dua etmekten başka yapılacak hiçbir şey yoktur.Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kabir ziyaretini tavsiye etmiş ve: "Kabirleri ziyaret ediniz, bu size ahireti hatırlatır." (İbn Mâce Sünen, Cenâiz, 47) buyurmuştur. Kabir ve türbe ziyaretlerinde İslâm'ın özüne ve tevhid anlayışına ters düşen, itikâdî bakımdan da zararlı olan tutum ve davranışlardan uzak durmak gerekir. Bunun için dinimiz, kabir ziyaretleriyle ilgili bazı ölçüler koymuştur. Buna göre kabir ziyaretinde şunlardan sakınılması gerekmektedir:

  1 - Türbelerde yatan kişileri beşer üstü varlıklar olarak görmek, bu kişileri "bunlar Allah'ın sevgili kullarıdır, bunların Allah'a sözü geçer, Allah bu zatları geri çevirmez" vs. diyerek Allah ile kendi arasında aracı kılmak.

  2 - Bu ziyaretleri dini bir vecibe gibi telakki etmek,

  3 - Çaput ve bez bağlamak, mum yakmak,

  4 - Türbelere ve orada yatanlara adak adamak,

  5 - Kurban kesmek,

  6 - Şeker v.b yiyecek maddeleri dağıtarak onlardan yardım dilemek,

  7 - Kabrin başında yüksek sesle ağlayıp gürültü yapmak,

  8 - Kabrin etrafındaki demir ve taşları öpmek, onlara sarılıp ağlamak.

  Bu gibi şeyler tevhit dini olan İslâmla bağdaştırılamaz. Ölen kişilerden medet ummak ve onlardan bazı şeyler beklemek 'şirktir'. Şirk ise Allah'ın bağışlamayacağını bildirdiği tek günahtır. Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur:

  "Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Ondan başka günahları dilediği kimse için bağışlar; Kim Allah'a ortak koşarsa büsbütün sapıtmıştır." (Nisa, 5/116)

  Kabir ziyaretinde bulunan kişi, ahireti hatırlamalı, dünyanın geçici olduğunu ve bir gün kendisinin de öleceğini düşünmelidir. Kabrin yanına gelince; "Müminler yurdunun sakinleri! Sizlere selam olsun. İnşâallâh biz de size katılacağız. Allah bizden ve sizden ölmüş ve ölmemiş olanlara ikramda bulunsun. Allah'tan bize ve size afiyet dileriz. Ey Allah'ım! Bunlara rahmet eyle, bunları bağışla. Cehennem azabından koru, onları Cennetine koy." Şeklinde dualar edilebilir.
#16.10.2010 10:06 0 0 0